NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
GUEST_BOOKOPEN_LETTERSARCHIVEPRIVATE
OPEN_LETTERS

 
NOBLE  HOUSE
PRIVATE  BANKING®

     A SZABADSÁGÉRT    

 
 
 
 
 
Gerontokratúra
 

Az Amerikai Egyesült Államok egykori nemzetközi tekintélyét elveszítve s gazdaságilag meggyengülve már régóta agonizál.
 
Erre keserű bizonyíték  a kivénhedt, félbolond aggastyánok  gerontokráciája,  ami a demokráciát helyettesíti.
A gerontokrácia olykor gerontokratúrába fullad, mint most is, amikor a belső problémák leplezésére amerikai segítséggel szétvert kicsi ország, Magyarország népe ellen próbál szégyentelen politikai nyomást gyakorolni.
 
Amerika népe reménytelenül naív, ezért nem nehéz egyik politikai pártnak se becsapni.
A politikai hatalom megszerzése és bitorlása érdekében a világ egyetlen politikai pártja se riad vissza sem-mitől, kivéve azon nemzeti pártokat, melyek népük jóléte és főként biztonsága érdekében tevékenykednek.
 
Az amerikai kormány élén egy szellemileg és fizikailag meggyengült idős ember botladozik, aki az Amerikai Egyesült Államok népének biztonságát se tudja garantálni - még a gigantikus, több mint harminckettőezer milliárd dollár államadósság miatt a számlálatlanul kinyomtatott értéktelen amerikai dollárok birtokában sem.
Nem véletlenül fokozta le a Fitch Ratings 2023 Augusztus 2-án, AAA-ról AA+-ra  az amerikai gazdaság hitelbesorolását.
 
Az amerikai kormány csúnyán belemanőverezte magát a magas inflációba, az ukrán-orosz háborúba, valamint a se vége se hossza, illegális bevándorlás okozta súlyos belső problémákat okozó zsákutcába.
Az a politikai rendszer, mely saját gyengeségét leplezvén az előző hatalomban keresi a problémák gyökerét, véglegesen eltévedt.
 
A Nemzetközi Bank Kartell nem nézi jószemmel, hogy a demokrácia nevében az imperialista amerikai poli-tika zsarolással próbálja térdre kényszeríteni egy több mint ezeréves ország másfél ezer éves kultúrnépét s azt diszkriminálván próbálja meg lejáratni a békeszerető országok népei előtt. 
 
A szabadságszerető Amerika népe mely ismeri a valódi amerikai történelmet, most nem fogja szavazatával meghálálni azt a politikát, mely 1956-ban hazug módon cserbenhagyta a magyar nép élet-halál harcát a szociál-fasiszta szovjet támadókkal szemben.
 
Amerika népe azt is tudja, hogy 1943-ban Los Alamos elkezdett magyarul beszélni.
Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János beírta magát az amerikai történelembe, mig Teller Ede szuperha-talommá tette hidrogénbombájával az Amerikai Egyesült Államokat.
 
A szuverén Magyarország kormányának erkölcsi kötelessége megvédeni minden állampolgárát - mint ahogy ezt az elaggott washingtoni kormány is előjogának tekinti - s nem adhatja ki egyetlen állampolgára adatait se gonosz szándékú idegeneknek.
 
"America first" - mondta egykoron Donald Trump amerikai elnök.
A magyar kormánynak Magyarország az első, amit nem lehet neki bűnként felróni.
 
Sem a magyar kormány nem terrorista, sem a sokat szenvedett és megalázott, s az amerikai politika által cserbenhagyott magyar nép, melynek a Nemzetközi bank Kartell Amerikai szekciója főtanácsosa azt üzeni; 
 
- Magyarok! Emeljétek fel a fejeteket, s álljatok ellent az újabb terrornak abban az erkölcsi magas-ságban, melyre a történelem folyamán felemelkedtetek!
 
Az erkölcsileg eltévedt, szégyent nem ismerő washingtoni kormány paranoiás tagjainak pedig ne is válaszol-jatok, mert már nem éri meg.
Hamarosan elfújja őket is a szél a skizofrén vonásokat magán viselő budapesti amerikai nagykövettel együtt.
 
A budapesti magyar kormány pedig a nemzetközi diplomáciai szokásoknak megfelelően következmények nélkül visszahívhatja washingtoni nagykövetét, a budapesti amerikai nagykövetet pedig persona non grata jelzővel kiutasíthatja Magyarországról - aminek már legfőbb ideje.
 
Dr. Constantin Helios
A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosa            2023 Augusztus 6.   Washington D.C.
 
 
*
 
Limbus infantum
(a pokol előszobája)

Három dolog van, ami végtelen.;  A világűr, az emberi butaság s annak fokozata a hüjeség/jével - és az emberi aljasság.

Fájdalmas történelme során a sok harcot túlélt magyar nép ellenségeinek száma most megszaporodott a belső ellenséggel.

Az életben semmi értéket se lehet létrehozni ha a hétköznapok csendes alkotómunkája helyett állandóan ellenséget keresünk, mert az paranoiához vezet, mely az elmebaj egyik formája.
Az államhatalomból önmaguk hibája által kiesett magyar ballik és szövetségese a jobbik politikai párt mindennap megmutatja igazi arcát, mely nem ilyen és nem olyan, hanem ocsmány, melyet a még a kutya előtt is szégyellni kell.

Még jól emlékszem a hetvenes években a moszkvai vár falai közt elmondott Berlinguer beszédre, mely szentségtörés volt.

Az eurokommunistának is mondott olasz és francia kommunisták közül csak az olasz volt eléggé bátor s a vén gazember Brezsnyev diktátor jelenlétében alaposan beolvasott a szovjetnek, mellyel földrengést idézett elő a nemzetközi munkásmozgalom önjelölt, soha nem dolgozott vezérei körében.

Még egy kommunista is szembefordult népe szabadsága védelmében a jókoranagy szovjettel, számolván a moszkvai pénzügyi segély elvesztésével is.

Az elfajzott és a hatalmat elveszített magyar baloldal kijelentette, még az ördöggel és az amerikai baloldal millióival is összefog a magyar nép által kétharmados többséggel megválasztott, s az államhatalmat birtokló politikai pártok ellen.
A sokszínű magyar baloldal a demokrácia fogalmát összetéveszti az anarchiával, a nép ellen folytatott pszichoterrorral s a félelmet keltő felelőtlen, háborúpárti nyilatkozataival.

Demokrácia soha nem fenyeget.
A Brüsszelben székelő, - idegen zsoldba szegődött bosszúálló, magyarellenes eurobaloldal már az Európa Parlament polgári pártjai szellemét is megmérgezvén, őrjöngésében a magyar nép szabadon választott demokratikus kormányát is diktatúrának bélyegzi meg.

A demokrácia csak önrendelkezést jelent és semmi mást. Tehát az anarchista csoportosulások semmiben nem rendelkezhetnek az államhatalom törvénytelen megragadása érdekében.
A magyar nemzet erkölcsi jogával élve s történelmi hagyományainak eleget téve szavazatával a rabszolgaság helyett a szabadságot választotta. Ezért Magyarországon a senki által nem választott idegen parazita eurokratáknak is bele kell törődnie a magyar nép szuverén döntésébe.
De kevesen tudják, hogy a szabadság egymagában nem elegendő. A szabadságnak együtt kell járnia a függetlenséggel, mely fogalmak nem ugyanazt jelentik.

1955 Május 15-én a bécsi Belvedere kastélyban Leoplod Figl osztrák külügyminiszter az államszerződés aláírása után hangosan kimondta; „Österreich ist frei! “ (Ausztria szabad!)
Ennek következtében minden megszálló haderő elhagyta Ausztriát, s velük utolsónak a szovjet is távozott.

Ausztria szabad lett, de nem független.
Az ország gazdasága és teljes társadalmi élete erősen függ Németországtól, s az orosz energia és nyersanyag szállításoktól.

A magyar államhatalom egykori, terrorista bitorlói, a jelenlegi sokszínű baloldali és jobbikos keverék a magyar népnek sem a szabadságot sem a függetlenséget nem akarja megadni.
A szellemileg és erkölcsileg eltévedt, hatalomra kiéhezett, neveletlen, kulturálatlan, alattomos zsarnok akarnokokkal szemben a magyar népnek egyetlen szó erejéig sincs bizalma.
Legutóbbi bűnös tevékenységük folytán a magyar nemzet megsemmisítésére tett kísérletként már "háborúban állónak" mondták Magyarországot.

A magyar nép ma demokráciában él, melynek egyik legerősebb bizonyítéka, hogy mindenféle munkakerülő, anarchista, eszelős  senkik, havonta milliókat bezsebelve elmondhatják a valóságtól elszakadt véleményüket a társadalom színe előtt.
Azon társadalom előtt, melynek munkájából s adójából élősködnek, melyre 2006-ban rá is lövettek - mint aféle rabszolgatartók a tulajdonuknak tekintett s nekik kiszolgáltatott emberekre.
Minden ember élete a saját tulajdona, melyben egyedül ő a törvény. A nemes magyar nép rendelkezik megfelelő kultúrával és fájdalmas élettapasztalatokkal is ahhoz, hogy önként soha nem fogja fejét idegen zsoldba szegődött skizofrén bűnözők igájába hajtani. (Skizofrénia = tudathasadásos elmezavar.)

Abban az esetben, ha az önmagukat magyarnak mondó de egykori betelepült s anarchistává lett árnyék(szék) kormányt alakított úrhatnám jobbik-ballik oldal a magyar népet belerántaná egy európai háborúba, azt sem a jobbikok, sem a ballikok nem fogják túlélni.

Örökké semmi se tart.
Sem a baloldali zsarolás, fenyegetés, de még az entente cordial bűnös tevékenysége következménye által létrehozott állapot se.
Az entente cordial országait is fel lehet darabolni és felelősségre vonni, ahogy az a történelemben már sokszor megtörtént.

A lejtőn nincs megállás, tehát jó lesz vigyázni.
A baloldal anarchistáit is elfújja a szél a lövészárkokban, ahol a legjobban golyófogónak felelnek meg - ha már kormányozni nem tudtak, csak sikkasztani és betegesen hazudozni, amit egyik őszinteségi rohamukban be is vallottak.

De mielőtt végképp emlék lesz belőlük, a Nemzetközi Bank Kartell mindenre kiterjedő hatalmával észrevétlenül lezárja és elkobozza bankszámláikat s a Kartell titkosszolgálata által eddig megtalált huszonkét számlán több mint száznegyven kilónyi aranybarreneket.
Ellene panaszt tenni csak a Jóistennél lehet - vagy az elárult magyar népnél, mely ezúton is megtudja, hogy az állatnál is alacsonyabb sorba süllyedt, szellemileg összezavarodott, már háborút "kormányzó" árnyékkormány tagjai mennyit csaltak ki tőle, s attól a  vén gazembertől, aki Horthy Miklós egykori kormányzónak köszönheti életét. - Tehát még életében köszönje meg neki.

Dr. Constantin Helios                           2023 Június 1           Washington D.C.
 
 
*
 
 
Elszabotált rendszerváltozás
 
(Hogyan fordított hátat a magyar állam több tucat milliárd dolláromnak)
 
 
 
Ezt a címet adtam az egymással összefüggő, eredeti dokumentumokkal alátámasztott kortörténeti műnek, mely a magyar államhatalom és az államapparátus félelmét bizonyítja  a jövőtől -  a pokoli múltjuk miatt.
 
1988 Június 16-tól az egykori magyar nevemet és történelmi identitásomat nem használtam többé - az emberi méltóságot súlyosan sértő, a személyem ellen elkövetett sorozatos bűncselekményeik miatt.
Constantin Helios az egyik, egykori írói - valódi álnevem, vagyis pseudonym, melyet a magyar állam elleni harcban használok  személyi biztonságom védelmére.
 
1990-ben levelet írtam az akkori magyar kormányfőnek, melyet diplomáciai úton meg kellett ismételni, ugyanis a levél megmakacsolta magát és postán nem akart odaérni.
 
   
 
Acsay hivatalvezető válasza ezt nyíltan beismeri.
(A dokumentumok kinagyítva jól olvashatók.)
 
1993-ban Fótiné, a Miniszterelnöki Titkárságtól már határozottan a "portásbácsihoz" utasított, vagyis a legfőbb ügyész helyetteséhez, mellyel lerázták magukról az ügy felelősségét.
 
Mielőtt a hivatal takarítónénijéhez utasítottak volna, Antall Józsefnek írt utolsó levelemben nyíltan kimondtam; " A harcot felveszem annak tudatában, hogy a bűnnek sok neve van uram."
 
Ezzel az ő társulata pálfordulására céloztam, mellyel a magyar államapparátusnak hadatüzentem.
 
1990-ben érett meg bennem a gondolat a valódi rendszerváltozást kiharcoló Nemzeti Akadémia megalapítására, mely a bécsi Pázmáneum palotában magyar emigráns értelmiségiekkel 1993-ban sikerrel járt.

A személyem ellen elkövetett magyar szadista psychopaták bűntettei jóvátételére a  magyar állammal szemben nemzetközi bíróság előtti igazságtételi követeléssel léptem fel melyről tájékoztattam a Magyar Országgyűlés elnökét.

Szabad György hajlott a peren kívüli jóvátételre, melynek keretében a bécsi Collegium Hungricumban felajánlotta az ausztráliai nagyköveti posztot, amit elutasítottam.
 
Prof.Dr. Szabad György levelei;
 
 
Folytatása következik...
 
*
 
 
Jogtalan milliók


Válasz a budapesti kormány legfelsőbb bírósága nagyságainak és használt nagyságnéinak, a magyar államhatalom bitorlóinak.
 


A magyar állam de facto köztársaságát a globális hatalom valódi, gazdasági birtokosa, a Nemzetközi Bank Kartell nem ismeri el.

Parlamenti legitimitás hiányában a magyar büntető törvénykönyvről hozott határozatok  jogtalanok és tör-vénytelenek, tehát eleve érvénytelenek. - Illegalitásból soha nem lesz legalitás.
 
Precedens értékű terror bírósági ítélet kierőszakolása súlyos bűncselekmény.

Érvényes büntetőjog nélkül hozott és végrehajtott bármiféle ítélet jogtalan és törvénytelen,  eleve érvény-telen ezért kimeríti a Nemzetközi Jogban meghatározott terrorizmus fogalmát.

A budapesti kormány rendszerét szakmailag nem kompetens, politikailag és erkölcsileg eltévedt külföldi és belföldi terrorszervezetek uralják, melyek ellen a Nemzetközi Bank Kartell globális elfogató parancsot adott ki.
 
A biológiai hadviselés következtében beállt Coronavírus pandémia helyzetben a magyar társadalom védel-mére rendkívüli intézkedést kellett hozni, mely miatt némely politikai, gazdasági követelést háttérbe kell szorítani.
Igazságtalan követelések teljesítése a társadalom polarizációját vonja magaután, mely a tragikus helyzetben az összetartásra megsemmisítő hatással van.
Minden ember - mint természetes személy - jogai csak addig terjedhetnek, ameddig a másik ember jogait nem sértik.

Emberi jog csak elméletileg létezik s mindenféle jog csak annyira érvényes, amennyit a hatalom valódi bir-tokosai elismernek és megvalósítanak belőle.
Állampolgári jogok, kötelességek teljesítése nélkül nem egyebek, mint  ajándék a gazdátlan vagyonra leső gazembernek.
 
A magyar társadalom súlyos  igazságtalanságnak tartja, hogy a sorozatos, globális tragédiák - klímaválto-zás, népvándorlás, a bukott európai unió erőszakossága -  a biológiai fegyverrel való támadás következté-ben beállt gazdasági összeomlásban, idegen érdekek érvényesítésére, a nemzetközi terrorizmus Magyaror-szágon banditákat pénzel.
 
Az élet-halál harcát vívó magyar nép szabadsága ellen irányuló terror a jövőre nézve majd megnyilvánul a választási szavazatokban, vagy az attól való tartózkodásban.
 
A magyar legfelsőbb bírósági soros gazemberek, a nem magyar Höltzl, Maizlné, Norris-Tari, Sperka , a befo-gadó országot elárult, lélek és erkölcsi identitás nélküli használt nagyságok hisztérikus  ámokfutás helyett jobban tennék, ha  gondolnának a családtagjaiknak is megérkező számlára.
 
Igazságtételt nem csak a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában, a világűrben levő mikrohullámú fegyverek szolgáltathatnak, de az is megtörténhet, hogy a nyílt utcán  bárkit elrabolnak, testének szerveit eladják, vagy  prostitúcióra kényszerítik, s  ha már semmire se lesz alkalmas, életveszélyes bányában  lesz rabszolga az élete végéig.
 
 
Dr. Constantin Helios 
a Nemzetközi Bank Kartell 
amerikai szekciója főtanácsosa                                     Mai 14, 2020  Washington D.C. 
                                                                       
*
 
 
 
A szabadságnak nincs alternatívája
 
- választás előtti polémia
 
 
A huszonegyedik század európai társadalma széthullóban van, mely folyamat már megállíthatatlan.
 
Az önmagukat liberális politikusoknak mondó, lélekmérgező és méregkeverő mafiák, bandita, ámokfutó módszerekkel próbálnak meg a hatalomhoz férkőzni, önmaguk lejáratása árán is.
 
Komolytalan, bűnöző hajlamú, alacsony  kultúrájú, a vezetésben tapasztalatlan mafia társaságokat intel-ligens ember sohase választ szabad akaratából úrnak, saját feje fölé.
 
Az emberi szabadság mindenkor vonzó, valódi érték, de a manipulálható, demokráciának mondott, nem tiszta szándékú ideológia nem egyéb csapdánál, melybe aki beleesik, észrevétlenül elveszti szabadságát. 
Az a nép, mely eltéved és alárendeli magát mások  akaratának, megszűnik létezni.
 
Minden józan és kulturált ember előre tekint életútján és nem irányul figyelme a nála fejletlenebb, elmara-dottabb, szegényebb, idegen társadalom felé.
 
A közösségi falkaszellem csak az állatvilágra jellemző, de az emberi társadalomra nem, mert minden ember önálló egyéniség, sajátos jellem, saját kultúrával, gondolatokkal és vágyakkal.
 
Indoktrinált baloldali és szélsőjobboldali politikai pártoknak mondott komolytalan gyülekezetek akarják vezetni - de legalább is képviselni - a magyar népet ahelyett, hogy önmagukat képviselnék a munkában, amit folyamatosan, sikeresen kikerülnek.
 
A magyar nép fájdalmas múltjából merítve, intelligenciájával mindig túlélt minden ellene irányuló, idegenből jövő támadást.
- De most belülről támad az eszelős bosszú, mely még sok megpróbáltatás elé fogja állítani Magyarország népét.
 
Aki másra bízza lelkét, elviszi az ördög.
 
Balga-bolgár, eszetlen, aszott banya "európai egyesült államokat" akar ráerőltetni nemcsak a magyar népre, de egész Európára is.
 
Akit Isten meg akar büntetni, elveszi az eszét.
 
Az erkölcsi identitás nélküli, idegenből Magyarországra tévedt  kreatúra csak azt akarja elfelejteni, hogy a vásár mindig kettőn áll, s olykor  inkább vállalják az emberek a halált, mint a térdenállva való megalázott-ságot.
 
A távoli országokból idegen, biztos szavazókat importáló liberális gyülekezetek egyike, a német szocik már az ingatlanok államosítását tervezik, hogy legyen miben lakni a jött-menteknek.
 
Az európai népek legyilkolására és a nők megerőszakolására "örök maradásra érkezők soha nem lehetnek egyenlők egyik európai nemzettel se.
 
Minden ember szeretne szép és fiatal lenni, karcsú és magas, kulturált és előkelő, vonzó és egészséges és még gazdag is. De aki nem ilyen, hanem alacsony és kövér, buta és beteg, öreg és szegény, az élet pere-
mére kerül, jobb társaságba soha be nem fogadják , s az élete egyetlen szenvedés lesz, ezért önmaga is csak bajt okoz a környezetének.
 
Az ilyen élet értéktelen és semmire se jó.
 
Gondolja valaki, hogy akár az egyik vagy a másik csoport megosztaná mindenét a taszító külsejű, nincste-len, gyakran beteg viágcsavargókkal?
 
Minden ember csak annyira lehet szabad, amennyi pénze van.
 
A baloldaltól ingyenbe kapott fillérekből legfeljebb csak  függőségben lehet éldöglődni a halálig. Tehát mindenki maradjon csak otthon ahol született, mert otthon a legkeményebb kenyér se lehet olyan keserű, mint idegenben a legédesebb kalács és a csak disznóhúsból készülő  kolbászkerítés, amely már Európában is kifogyóban van.
 
Az vagy amit adsz. Amit csak megígérsz, szégyenedre válik.
 
Ezért aztán egyetlen politikai csoportosulás se ígérjen semmit a mások tulajdonából, mivel saját jogon nekik sincs semmijük, legfeljebb az adóból kapott munkanélküli segélyük, mellyel a parlament padjait koptatják és hisztérikus jeleneteikkel lejáratják azt az országot, amely befogadta őket.
 
A sokszor megalázott, de mindig felegyenesedett magyar népnek csak egyetlen útja van.
Az emberi tisztesség útja, mely előre vezet. Ezért a legfontosabb feladatai között kell, hogy legyen az okta-tás legmagasabb szintre emelése, az idősek méltó ellátása, az egészség alapját adó biológiai élelmiszerter-melés meghonosítása, a független energiatermelés és a honvédelem kiépítése.
De mindenek előtt a legfőbb emberi törvény betartása, az önálló és független gondolkodás, mellyel ki tud védeni a függetlensége alávetésére irányuló minden idegen támadást.
 
A szabadság harcban születik - s bár szabadság nélkül is lehet élni, de minek.
 
 
Dr. Constantin Helios                                 2019 Július 12  Washington D.C.
 
 
*
 
 
 
 
NEMZETI AKADÉMIA®
 
 
Negyven évi számüzetés


Dr. Szekeres László a Nemzeti Akadémia főtitkára exkluzív riportot készíthetett Dr. Constantin Helios úrral, az egykor halálos ítéletet kapott politikai fogollyal, akit örökre száműzött a budapesti államhatalom kegyetlensége és embertelensége.
 
Az emberiesség ellen elkövetett bűntetteket a budapesti államhatalom a mai napig nem tette jóvá.

Nyilvánvalóan azért, mert a terrorhatalom birtokosainak leszármazottai a mai napig hatalmon vannak
- demokratáknak álcázva.

A Nemzeti Akadémia közleményben ítélte el a budapesti kormányt, annak teljes államapparátusával, 
mely a nemzetközi gangsterek  között is a legutolsó.

 

 
 
 
- Grand seigneur,  Augusztus tizedikén lesz negyven éve  számüzetésének. Milyen érzéssel gondol vissza ön az embertelen múltra?
 
- Önéletrajzi művemben írtam; " A hazából csak annyi szép emlék maradt, mely belefér egy szívdobbanásba."
 
Egyike vagyok azon keveseknek, akiknek a szigorú erkölcsi identitás mellett sincs se nemzeti, se vallási hovatartozásuk.
 
Csak önmagamhoz tartozom, a Noble House előkelő világához, melyben minden az enyém.
Az akadémiai kultúrám, a képzettségeim, az üzleti tevékenységem, s a mindentől és mindenkitől elszakadt, ég és föld között lebegő érzésvilágom, a szilárd lelki egyensúlyom, melyre a jellemem épül.
 
Isten kegyelméből mindentől független lettem ezen a világon.
 
- Nem szólt a globalizált gazdaságra gyakorolt, túlméretezett befolyásáról.
 
- Isten mindenkinek akkora feladatot ad, amekkorát még elbír, hogy a lábára ne ejtse.
 
Nem tartom szükségesnek a nyilvánosság illetéktelenségét tájékoztatni arról, hogy a Nemzetközi Bank Kartell már tízezer milliárd dollár feletti egyenlegét a másik hat szekció főtanácsosaival milyen irányban igazgatjuk, mindenkori érdekeinknek megfelelően.
Most a tőke visszavonása fázisában vagyunk, ezért a gazdaság lassú leépítését úgy irányítjuk, hogy az érintettek csak a következményeket érezzék.
 
A Berkshire Hathaway Investment cég száz milliárd dollárt halmozott fel, jobban mondva vont ki az üzletből tartalékul, mert nincsenek megfelelő és biztonságos projektek a befektetésre.
A gazdaság leépülése bármikor felgyorsulhat s az összeomlásban a befektetett tőke elvész.
 
A Kartell napjainkra már száz milliárd dollár alá csökkentette a bank krízist követő időszak mintegy kettőszáz nyolcvan milliárdnyi - addig is alacsony - tőzsdei részesedését.
 
- Mi volt az oka a drámai fordulatnak Sir?
 
- Részben a globális politikai, társadalmi chaos, a brutális terror és a tömegpusztító fegyverekkel való fenyegetés.
A tőkevisszavonással hadüzenetet küldtünk a fenyegetőknek, melynek értelme; ha háborút akartok, megkaphatjátok, de nem elsősorban fegyverekkel, hanem gazdasági csapással.
Az éhezéstől egy pohár vizet se tudtok felemelni, mielőtt kilehelitek aljas lelketeket.
 
A népességrobbanás, a több millió tonna kipermetezett vegyianyag, a radioaktív szennyeződés, a stratégiai nyersanyagok erőteljes csökkenése, a huszonegyedik századra már elavult technológiák, produktumaikkal együtt, atomháborús fenyegetések nélkül is tragédiához vezetnek.
 
- Mi a Kartell véleménye az európai unió agóniájáról Sir?
 
- Ennyi gonosztevőt, garázda tolvajt, tehetségtelen, zsarnok akarnokot még Isten se látott mint amennyit az európai unió politikai mafiája kitermelt magából, kevesebb mint két évtized alatt.
Az összeomlásban már csak arra ügyelünk, hogy el tudjuk kerülni az európai polgárháború fegyveres aranchiáját, mely csak a nemzeti erők masszív támogatásával sikerülhet.
 
- Mi a véleménye a Kartellnek az izraeli terror államról?
 
- A bosszú népével, a zsidósággal még köszönő viszonyban se vagyunk. Magam se akarom, hogy a zsidók megmérgezzék a lelkemet.
 
Ókori hiedelmekre, babonákra alapozott hitük ideológiája, dogmája - a cionizmus - egyenlő a fasizmussal.
A rasszizmus "törvény szintjére" emelésével a zsidók aláírták halálos ítéletüket.
 
Akit Isten meg akar büntetni, elveszi az eszét.
 
Az izraeli terrorállam hatalmasságai csak nem lehetnek annyira ostobák, hogy a zsidók elképzelésének megfelelően a világ népei együttműködnek zsidó gyilkosokkal a palesztin holokausztban?
 
A gazdaság és az államaparátus zsidótalanítása mellett a Kartell egyik fontos célja az egyenlő esélyteremtés - az élet megvédésében is.
 
A történelem folyamán a mai napig történtekért a zsidók elsősorban önmagukat tehetik felelőssé.
Ha nem zsidóskodtak volna, a kutya se tudott volna létezésükről és nem lett volna zsidó holokauszt.
 
A súlyos fóbiát kapott üldözöttekből, Jeruzsálem elátkozott földjén, psychopata üldözők, gyilkosok lettek, akik a világ népei újabb haragját vonták magukra.
 
Az antiszemitizmus sajnos ismét mérgezi a nemzetközi légkört, mely további bonyodalmakhoz vezet, mint a kezeletlen betegség.
 
Csak azt nem értem, hogy amikor az izraeli vezérkari főnök helyettese, Yair Golan, vagy a vezérkari főnök Eisenkott, nyíltan szembefordultak a katonáik által nácizmussal vádolt kormány skizofrén elnökével, nem tudták, hogy katonaember, fegyverrel a kezében miként tud megszabadulni a zsarnoktól. 
 
A zsidók se tanultak a történelemből, de az utolsó holokauszt alatt majd rádöbbennek cselekedeteik súlyára - vagy nem.
 
Isten útjai és a Nemzetközi  Bank Kartell érdekei kifürkészhetetlenek.
A legkisebb racionális üzleti érdeket se rendeljük alá semmiféle irracionális, demagóg, indoktrinált nézeteket valló népnek, még akkor se, ha az Isten rokonságához tartozónak mondja magát.
 
Ezért sokkal többre tartjuk a más országokkal való racionális gazdasági együttműködést, mint a világ összes, legszebb ígéretét, vagy a bálványimádásra emlékzetető vallási hókusz-pókuszát.
 
Egy fizetőképes kereskedelmi partner fontosabb mint az izraeli terror állam, mely nekünk csak  teher.
 
- Ön gyakran beszél Istenről, mégse vallásos?
 
- A vallás és a hit két különböző fogalom. 
Csak Istenben tudok hinni, de semmiféle szenttelen-szent könyvbe beleírt történetekben nem. 
Munkával töltött életemben a szerénység a legszebb erény.
 
- Hogyan egyeztethető össze a szerénység a tízezer milliárdos szuperhatalom kormányzásával s a titkos fegyvergyártási és űrprogramok támogatásával?
 
- A Földkörüli pályán keringő fegyverek csak a Kartell tulajdonában védik meg a szabadságot.
A titkos űrkutatási programok biztosítékai a természetes kiválasztódás által, egyenes genetikai kóddal rendelkező emberek túlélésének.
Se indoktrinált, se szellemileg és emocionálisan terhelt, elkorcsosult idiótákat nem tenyésztünk.
 
- Ön már célzott arra, hogy a Kartell számára a nemzetközi jog nem létezik.
 
- A lényeg sohase látható.
A törvény mi vagyunk, ezért senki se vádolhat bennünket törvényen kívüliséggel.
 
Az a nép, vallás, vagy politikai erő, mely hirtelen a világ urának képzeli magát és elkezd eszetlenkedni, előzetes figyelmeztetés nélkül megtapasztalja a valódi hatalom erejét.
A következményeket mindenki balesetnek, vagy természeti csapásnak fogja minősíteni.
 
- A szünet nélküli munkán kívül van-e valami szép élménye a nehéz életében?
 
- A magyarországi zsidó államhatalom kegyetlenségei után Isten megajándékozott a szabadság pillanata felemelő élményével a magyar-osztrák határ átlépésekor.
 
Augusztus tizedike nekem a függetlenség, a szabadság napja, melyért érdemes volt megszületni és feláldozni mindent, szükség esetén még a demokráciát is.
 
- Sir, sikeresnek tartja eddigi életét?
 
- A siker az irígy, rosszindulatú, lélek és erkölcsi identitás nélküli kreatúrák tekintetében és növekvő számukban mérhető.
 
De a gyűlölet a Noble House zárt világának határvonalát sohase tudta áttörni, ezért a megközelíthetetlenség hozta meg számomra a sikert.
 
Az életben mindent meg lehet tenni, csak titokban kell tartani. 
 

Dr. Helios, köszönöm a riportra áldozott idejét és türelmét.
 
 
Dr. Szekeres László                                 2018 Augusztus 5, Washington D.C.
 
 


                                                  

 


M E M O R A N D U M

Igazságtétel a magyar állam ellen


K ö z l e m é n y
 
 
 
 Az invesztment bankárok információs konzorciuma bécsi titkársága 2015 Január 12-én, Orbán Viktor magyar kormányfőnek  kétszeres ellenjegyzéssel, tértivevényes, ajánlott levelet küldött Bécsből.

 Ellenjegyzettek; 
 Kövér László a Magyar Parlament Alsóháza Elnöke, 
 Lezsák Sándor a Magyar Parlament Alsóháza egyik alelnöke. 

 Sem a budapesti kormány elnöke, se parlamentjük nevezett tisztségviselői semmiféle módon nem jelezték vissza a levélben írt  memorandum kézhezvételét.

 A levél átvételét az Osztrák Posta internetes nyomkövető programja bizonyítja.

 Sendungsnummer: RO298794047AT
 Sendungsart: REKO
 Sendungsstatus: an Empfänger / Ersatzempfänger übergeben
 Datum: 12.01.2015 15:03:00
 Sendung speichern 
 
 Sendungsnummer: RO298357687AT 
 Sendungsart: REKO
 Sendungsstatus: an Empfänger / Ersatzempfänger übergeben
 Datum: 12.01.2015 15:03:00
 Sendung speichern 

 Sendungsnummer: RO299780804AT
 Sendungsart: REKO
 Sendungsstatus: an Empfänger / Ersatzempfänger übergeben
 Datum: 02.02.2015 15:26:00
 Sendung speichern 

Dr. Constantin Helios      Március 19, 2015 
  
 

         

 M E M O R A N D U M

Igazságtétel a magyar állam ellen      
Dr. Constantin Helios                                                                                      Január 5, 2015  Washington D.C.
investment banker
Washington D.C.

Orbán Viktor Úrnak,
A Magyar Kormány Elnökének
Budapest

Tisztelt Miniszterelnök Úr, 

életfogytig tartó számüzetésem harminchetedik évében írom a levelet.

Jelenlegi rendszerük negyed évszázaddal ezelőtt váltotta fel a rabszolgatartó, marxista-terrorista, ellenforradalmi szovjethatalmat Magyarországon, de ennyi idő elteltével, s a "csendes" és "szavazófülkés" forradalmak után se történt meg számomra az igazságtétel, amit a magyar államaparátus már elkezdése előtt befejezett.

"Az éhinség évében születtem, a sátán csillaga alatt, Magyarországon. Bár rabnak születettem, de szolga nem voltam soha, se hazaáruló.  1978 Augusztus 10-én, hatévi, leírhatatlan borzalmakat követően, Isten kegyelméből feltámadtam a halál infernojából, a Barbaricum Hungaricum földi pokolából."  Id. Távoli ég - mémoire
- Rég volt...

Amerika felemelt és magához ölelt, mint szerető édesanya a bántalmazott gyermekét.  
Egykori magyarból és latin keresztényből a szabadságban újjászületve, már csak ember lettem. - Új életemet már az intelligencia védi.

Számüzetésem előtt a Magyar Mostohaságban nekem is volt magyar nevem, melynél valódibb nem létezett. A két politikai per, az elektromos árammal való kínzás s az életfogytig tartó számüzetés megölte a magyar szívemet, mely akkor dobbant utoljára, amikor 2013 Augusztus 23-án, egy megkínzott élet rettenetes szenvedései után, Kaposvárott élt anyámat nyolcvanhatodik életévében megszólította Isten.

Szelídlelkű de szilárd jellemű anyám egyetlen parancsot adott életutamra, melyet a Dekalog fölé emeltem; 
"Légy jó a halálig."
Életfogytig tartó számüzetésemet a magyar állam az igazságtól való félelmében nem oldotta fel, ezért a segítségre szorult idős anyámat nem látogathattam meg otthonában.
A magyar államaparátus bűnei miatt, egy magyar anya holttestét nem lehetett magyar földben eltemetni. 
- Milyen szégyen ez az önmagát demokratikusnak és magyarnak mondó jelenlegi budapesti kormányra!

"Vannak dolgok, melyeket elmondani nem, csak érezni lehet. De ez az érzés mélyebb mint a gyógyító álom a föld alatt." - Id. Távoli ég 

Az életem folyamán nem bántottam senkit, még a hazát elárult cselédeket se, akik lélek és erkölcsi identitás nélküli kreatúrákká váltak a kollektív psychozisban, melynek végállomása a pokolban lesz.  Az emberiesség ellen elkövetett bűnök igazságtételét, a kommunizmus minden gyalázatát átélt anyám életében nem lehett elkezdeni. 
A recski magyar haláltábor urai, szadista psychopaták, a szabadság ellenségei, egy védtelen, idős asszonyon torolták volna meg a hatalom elvesztése miatti fájdalmukat. 
- Aki egyszer vörös, mindig náci.

1972 Szeptemberében, a nemzetközi terrorizmust támogatott, hazaáruló, istentelen budapesti kormány a bitorolt hatalom elvesztésétől való félelmében, húsz és féléves koromban bűntelenül megtámadott.  A Szépirodalmi Könyvkiadótól lefoglalt nagyepikai művem "közösség elleni izgatás és szovjetellenesség", valamint "tiltott határátlépés előkészületének bűntette alapos gyanúja" vádját vonta magaután. 
- A Római Jogra épült Nemzetközi Jog a politikai bűncselekmény fogalmát nem ismeri. 
 
Minden embert a cselekedetei alapján ítélnek meg, de az önmagukat magyarnak mondott s nevetségessé tett idegen kiskirályoknak ellenem semmiféle bizonyítékuk nem volt. A házkutatást tartott kágébés ávo bánfalvi nevű vérebe, bádog kitüntetés reményében totális társadalmi izolációba kényszerített, mint lehetséges konkurenciát a fia útjából, aki osztálytársam volt az iskolában. 

1973 Január 30-án, az első politikai terrorperben, tízperc alatt minden emberi jogomtól, s a létalapomat biztosító private dominiumtól való megfosztással, sebestyén nevű ámokfutó vérbírájuk - de facto halálra ítélt. (bizonyíték archiválva)
1975-ben, a második terrorperben az ickovicból ifkoviccsá vedlett tucatnáci, a halál templomában az emberi méltóságot súlyosan sértő helyen és módon való fogságra ítélt.  

Történelmi jogommal élve és erkölcsi kötelességemnek eleget téve, a szabadság fanatikusa bátorságával, ideológiai szubverzióval fellázadtam a vérben hatalomra jutott vörös fasizmus ellen. (bizonyíték archiválva)
- A szabadság harcban születik!
Ezen a bázison kell megtörténnie az igazságtételnek is, mely a diktatúra utáni jogos és törvényes erőnek az üldözött hazafiakkal szembeni első erkölcsi kötelessége lett volna!

A hazugságokból kreált "bűnügyi helyzetet" a kínzás okkultista szakértői, az idegen sarlatánok adminisztrálták.  
A pokol menyországa dolus malus eljárásában, egy mindent elbíró papírlapon, olvashatatlan aláírással és lepecsételt rágalmakkal 
alávetett emberek nem tudtak többé szabadulni a jogtalanság állapotából. 

Milyen betegnek kell lenni ahhoz (!), hogy egy lélek nélkül született s önmagát kiválasztottnak beképzelt, ocsmány kreatúra, a természetellenes szocializmus globális hegemóniája érdekében az őt befogadó nemzet polgárait megkínozzon! 

Nyugaton még az állatoknak is vannak jogai. De nekem annyi jogom se volt mint az állatoknak a véget nem érő szenvedésben, mely huszonhat és fél évet ragadott el az életemből!  
Amiből  mindenkinek csak egyet adott Isten - aki talán azt is meg tudja bocsátani, hogy megszülettem. 

Az első terrorper előkészítése alatt a Budapesti Amerikai Nagykövetségen, W. Stubbs másodtitkár és később R. F. Pedersen nagykövet kétszer is felajánlotta az idegenek börtön birodalmából való kimenekítésémet amerikai útlevéllel. Ezzel a lehetőséggel nem volt szükség "tiltott határátlépés előkészületére".  A hat butát (se) végzett bolsevik nagyságok és nagyságnék erről nem tudhattak s rágalmaikkal csak lejáratták magukat.
(A CIA archivumában megtalálható a fel nem használt amerikai útlevelem.)

1992-ben a kárpótlásnak mondott program keretében, a gangsterek által felkínált négyszáz negyven ezer forintnyi, Nyugaton értéktelen "kárpótlási jegyeket" elutasítottam, s ezzel köztem és a magyar állam között beállt a mai napig tartó nem baráti állapot.

Miután kárpótlási hivatalukban a megküldött aktából az első politikai per legfontosabb dokumentumát kilopták - ami számomra casus belli -, fővárosi bíróságuk előtt a magyar államot bepereltem emberiesség ellen elkövetett bűntettek el nem évülő vádjával.
(Csak naív ember remél igazságtételt a hazát elárult rabszolgatartóktól, akik a jókoranagy szovjetuniójukat is elárulták. Ajánlatuk elfogadása rendszerük legalizálását jelentette volna, ezért mident elutasítván nem lettem árulók kegyence.)

Az igazságtételt húszfilléres kárpótlássá degradált sabotage nyomán, az első terrorperrel kapcsolatban olyan benyomás keletkezett, mintha én, a szellemileg alsóbbrendű, követtem volna el bűncselekményt, s nem a megszállók magyarországi collaborateurei. (Utódaik, alacsony intelligenciájú ügynökök s az invesztment bankárok információs konzorciuma - gazdasági hírszerzés - számára csak másodosztályúak.)

A magyarok legfelsőbb bírósági sötét csillagai, a szovjet-orosz rabszolgaság használt nagyságai az igazságtételi pert kisiklatták.  A kaméleonról lelesett művészi metamorphosissal, hazaáruló bolsevikból, patrióta demokratává változva, defetista ködösítéssel védték anachronista pozíciójukat, hogy soha ki ne derülhessen a magyar nép ellen elkövetett számtalan bűnük. 
A show hivatalok mögé bújt mafia egyik célja az volt, hogy a magyar államnak hosszabb időre újabb ellenséget szerezzenek.

(A kilencvenes évek extraordinaire tőzsdeévek voltak, s a tőzsdei profit a volatilitás kihasználásával évente hatványozottan növekedett.  A magyar államhatalom eszméletlen bitorlói nem ismerték fel a nagytőke invesztment bankárának gazdasági titkaiban rejlő lehetőségeket s nem törekedtek a teljes rehabilitációra, melynek konzequenciáját viselniük kellett volna. - Inkább kidacolták önmagukat a jövőből.)

Legfelsőbb udvari bíróságuk periratszámát csak tájékoztatás céljából küldöm meg.
Periratszám; Kpkf.I.27.640 1997 /2. (A levélhez csatolandó iratot úgyis ellopják.)
Kormányuk részéről a portásbácsihoz való utasítgatás, az arrogancia ideje lejárt.
Kevésbé diplomatikusan; Itt nem békés ügyről van szó s a veszélyt illik idejében felismerni. Eredeti dokumentumok alapján folytatott nyomozás politikai mafiához vezetett, melynek semlegesítésével helyreáll az egyensúly.
- Alea iacta est! Az igazságtételhez eljött az én időm...

Legfelsőbb bíróságuk bűnszövetkezete 1996-ban "tárgyalásra" hívott Budapestre, ahol terrorveszély miatt nem jelentem meg. Részben azért, mert amerikai állampolgárt külföldi bíróság elé megidézni nem lehet, továbbá, egy magyar titkosszolgálatban tevékenykedő ügynökünk idejében felhívta figyelmemet a liquidálásomra kiadott parancsra. 
- A halál angyalai dokumentuma bizonyíték lesz az igazságtételben.

A legfelsőbb bírósági kivénhedt misanthropok a következő választ kapták;
"Az, hogy államfogolyként megkínoztak, a maguk bűne. De ha mégegyszer a kezük közé kerülnék, már az én bűnöm lenne."

(Még él a múlt s az óvatosság sohase árt. Örökké semmi se tart s a pokol csillaga is lehull, de naívnak lenni nem szabad. Most, hogy a személyiségzavarban racionális gondolkodásra képtelen, emocionális komplexusokkal terhelve, stratégiai fegyvereket lobogtató "mindenkinél nagyobb", szellemileg zavart szovjet-orosz diktátor háborúval fenyeget, a gyanú beigazolódott.  Még létező valóság az orwelli Gonosz Birodalom  - de hamarosan nem lesz ereje mégegyszer fenyegetni...)

1997-ben, a legfelsőbb bírósági elutasításkor még nem álltam a bank élén, s a magyar állam elleni gazdasági igazságtételhez kollégák segítsége kellett volna.
(Nem akartam függőséget a kutyáénál is rosszabb jellemű akárkiktől, akik a távolabbi érdekeik érvényesítésére kreált helyzetet a szegénységből a koldusságba taszított emberek kárára uralják, mert csak a saját társadalmuk dogmatikus vallását ismerik el "erkölcsi tekintélynek", de másokét nem.)

Az International Banking Cartel ( a továbbiakban >> Bank Kartell ) titokhordozó és döntéshozó köréből, a tőzsdei manipulációkkal gazdasági válságot és bizalmi chaost generált, vallásos, indoktrinált haszonlesőket észrevétlenül eltávolítottuk.
- Divide et impera.

Sok és nehéz munka eredményeként megszületett Isten után az egyetlen hatalom ezen a világon. 
- Az exterritorial International Banking Cartel, politikai pártoktól, vallásoktól és államok befolyásától mentes souverain financial empire, mely nincs alárendelve kötelező érvényű nemzetközi konvencióknak.  Célunk nem a mindenáron való béke, de a szabadság és az emberi méltóság megvédése a tudomány minden eszközével.

Az igazságtétel keretében való jóvátételi követelés módjáról és mértékéről eddig se szóban sem írásban nem nyilatkoztam. 
A mai napon, a magyar állammal szemben az alábbi jóvátételi követelést támasztom;

     A személyem ellen elkövetett s az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányában
     tiltott magántulajdonú létalapom elkobzásáért (bizonyíték archiválva),

     A Szépirodalmi Könyvkiadónál levő "Szűnni nem akaró nyár" c. nagyepikai művem  
     elkobzásáért (bizonyíték archiválva)

     Az ENSZ Alapokmányában tiltott szólásszabadság megsértéséért,

     Az ávo 1972 Szeptember 12-én, házkutatás során lefoglalt és elkobzott összes 
     kéziratomért (bizonyíték archiválva)

     Az éremgyűjteményem és néhány vagyontárgyam elkobzásáért (bizonyíték         
     archiválva),

     Az ENSZ Alapokmányában tiltott két politikai per következményeként elszenvedett, 
     s az emberi méltóságot súlyosan sértő módon és helyen való nyolcvanhárom napi  
     fogságomért (bizonyíték archiválva)

     Az ENSZ Alapokmányában tiltott, gyógyíthatatlan élettani elváltozást okozott,   
     elektromos árammal való kínzásért,  

     Az ENSZ Alapokmányában tiltott
     emberi méltóság megsértéséért, 
     a mozgásszabadságomban való korlátozásért, 
     a diszkriminatív eljárás miatti nyugdíj éveim elvesztéséért,
     a hatévi súlyos nélkülözésért,
     
     Az ENSZ Alapokmányában tiltott állampolgárságtól való megfosztásért,

     Az ENSZ Alapokmányában tiltott számüzetésért,

     A Római Jogra épült Nemzetközi Jogban az erőszakkal való fenyegetés és az
     erőszak alkalmazásának tilalma megsértéséért,

     A Római Jogra épült Nemzetközi Jogban vállalt kötelezettség, az emberi jogok és 
     az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása megsértéséért,

     A Római Jogra épült Nemzetközi Jogban deklarált, a vállalt kötelezettségek 
     jóhiszemű teljesítése megsértéséért;

A magyar államot felszólítom  ( ... ) - amerikai dollár jóvátétel egyösszegben való megfizetésére 2015 Március 23-i határnappal, a levél kézbesítésétől számítva, négy százalék kamattal megterhelve, emelkedő mértékben.  
A szabadság és az emberi méltóság nem alku tárgya s a kártalanítási összeg consensus esetében való alsó határa nem tárgyalható.

Amennyiben a jóvátétel ügyében nyilvános perre lesz szükség, az amerikai bíróság előtti kártalanítási követelés összegét ügyvédeim ( ... ) - amerikai dollárban jelölik meg. A perhez ultra petitum, praeiudicialis szakértői honoráriumok s az érintettek személyi biztonsága költségei, valamint lucrum cessans is csatlakozhatnak. A consensusban való ( ... ) USD kártalanítási összeg követelést ügyvédeim tanácsa ellenére egytizedére csökkentettem az igazságtételi eljárásban felmerülő contra érvek semlegesítésére - s a gyászos magyar gazdasági helyzet miatt -, mely számomra magas erkölcsi fölény a magyar állam elleni perben.

A magyar állam elleni igazságtételben az anyagi kártalanításra irányuló amerikai bírósági ítélet precedens helyzetet teremt, mely a szuverenitását csaknem teljesen elveszített Magyarország ellen mások követelését is összegyűjti.

Amerikai állampolgárnak a magyar állam elleni igazságtétel keretében való kártalanítása megítélésére a budapesti kormánytól függő, erkölcsileg minősíthetetlen idegenek "magyar" bírósága nem jogosult.  Anyagi, erkölcsi és politikai függőségben tevékenykedő bíróságaik a mai napig nem tudták a természetes személy valóságos érdekeit az állam szubjektív és önkényes érdekei fölé helyezni. 

Az igazságtételi követelésből megítélt kártalanítás összegét a nemzet árvái nevelésére szolgáló alapítványnak szánom, mely morális satisfactio lesz a szünet nélküli kegyetlenkedések után. A jogerős sententiát követően a magyar állam külföldi tulajdonára bejegyezik a rendelkezési jogomat. 
- In integrum restitutio, csak bonyolult és költséges eljárással lehetséges.

Az igazságtétel keretében való jóvátétellel nem követelek jogtalant. Az igazságtétel minden embernek megjár - így a levél olvasójának -, s az egykori magyar államfogolyból lett autokephal személyemnek is, akinek a gazdasági hatalom birtokában is a lelkiismeret a legfőbb törvény.

Bár személyem nem sacrosanctus, de az ellenem elkövetett súlyos bűntettek után minden embernek tabu.  Senkinek nem tartozom, ezért velem szemben se jogi személynek se természetes személynek jogai nincsenek.

Minden ember csak egyszer él a földön, s az emberi élet értékének nincs határa.  
Ezért az emberiség és emberiesség elleni bűnök jóvátételének sincs határa.

Az erkölcsileg elesett magyar államhatalom ellenem elkövetett bűntetteit az önmagát demokratikusnak és jogállamnak mondó magyar államhatalomnak kell jóvátenni politikai eszközökkel. Legitim kormány nem bújik el méltatlanul saját bírósága mögé, mellyel érveket szolgáltat önmaga ellen. Bármilyen manipuláció beláthatatlan konzequenciát von magaután, mely a magyarországi tisztogatás bevezetője lesz. 

A factumok alátámasztására csak a bíróság előtti kártalanítási követelésben hivatkozom a Nemzetközi Jog normáira és az ENSZ Alapokmányában foglalt ajánlásokra.  A publicitást biztosító amerikai bírósági eljárástól függetlenül már előkészületek folynak a Bank Kartellnek a magyar állam elleni igazságtételére a világgazdaság plattformján. A hosszú várakozás jutalmát mindig megadja Isten.   
- Executio iuris non habet iniuriam. 
A hatalmi demonstráció - a forint elleni újabb intervenció - részleteiről információt közölni nincs felhatalmazásom. 

Az igazságtétel állami monopóliuma régen megszünt. A Bank Kartell jelenleg száztizennyolc tagja ereje mesze elér s a globális gazdasági hatalom birtokában az erősebb érdeke érvényesítésére se fenyeget erőszakkal. Üzleti érdekekre alapozott igazságtételnek soha nincs vége, ezért a vagyoni elkobzás volumene meghaladja nagyságtok képzeletét. Bukott politikusok és udvaroncaik magánszámlái lezárása, országok gazdasága elleni, vagy Roberto Calvi feletti igazságtétel ugyanaz a történet ...
- Bankárok ítélete nem ismer kegyelmet.

Az ENSZ tagországok között érvényben levő nemzetközi egyezmények nem elégségesek és nem alkalmasak a bolsevizmus által elkövetett bűncselekmények történelmi távlatban való jóvátételére, ezért a Bank Kartell megfontolt tervezet alapján megfefelő lépéseket tett az átfogó jóvátétel végrehajtására. 

A Bank Kartell jóvátételi ítéletében, a múltban elkövetett bűnök felelőssége alól kibújt országok pénzügyi és egyéb kényszerintézkedés keretében való teljes birtoka  elkobzásra kerül.  Az önkéntes és méltó jóvátétel befejezéséig a múlt nem zárul le s kényszerintézkedés folyamatos lesz.

(Megkínzásom emlékére, 2003 Márciusában tőzsdei intervenciót vezettem a magyar forint ellen. Az egykori kollégából lett kormányfőjükkel való leszámolás alatt mintegy ötven-hatvan milliárd forint káruk keletkezett a velünk való összecsapásban.
A Vienna Stock Exchange Xetra plattformja CEE és CECE alszegmensei, idejében való beavatkozásomra érdektelenségbe fulladtak.  Ezért a csődközeli magyar állam  fedezetlen, papír értékű "értékpapírjai"  nem terhelték meg a magyar gazdaságot újabb törlesztési kötelezettséggel.
- Azt senki se tudhatja, hogy hol és mikor kerülhetnek időlegesen kormánypozícióba a szabadság ellenségei - bár a szocialisták se sokkal rosszabbak náciknál -, ezért a háttérbeli intervenció minden eleme banktitok. 
- A szabadságnak nincs alternatívája!)

A magyar államhatalom idegen bitorlóinak félelemre épített uralma, az embertelen milieuben se tudta megmérgezni a lelkemet, mert nem veszítettem el a legelkelőbb és legemberibb tulajdonságot, az együttérzést.  Egész életemet önfeláldozó szeretetben éltem, de a megbocsátó szeretetet nem ismerem. 
Csak annyira tudok együttérző lenni mások iránt, amennyire velem tudtak szolidárisak lenni az embertelenségben. Az élő emberi test és a halhatatlan lélek ellen elkövetett bűntetteket még Isten se tudja megbocsátani az örökkévalóságban.
Magyarország idegen diktátora, rákosi, minden családi tulajdonunktól megfosztott, s egyéves koromban az éhhalállal kellett megküzdenem az életbenmaradásért. 
1972-ben az üldözés kezdetétől számüzetésem napjáig, másodszor is éheznem kellett a hazában. Egy agrár országban!

Méltósággal viselt nehéz sorsomban nem tévedtem el se jobbra, se balra, se lefelé.  Politikai nézeteim nincsenek. 
A feltorlódott igazságtételi ügy megoldásához tanácsot nem adhatok. A magyar államhatalom egyik legmarkánsabb, lesújtó bizonyítványa a közel negyed évszázad óta megoldatlan igazságtétel, melyet a rendszerváltozást rendszerváltássá degradált erők szabotálnak a mai napig. 
A megtorlás elrettent, ezért erkölcsi kötelességem az eltévedt államhatalmat minden eszközzel felelősségre vonni, hogy soha többé ne tudjon kezet emelni élő emberre. Magyarországra sem élve se holtan nem utazom többé. Személyes társadalmi ambícióim sincsenek, de ez nem akadálya érdekeim megvédésének. 
Tevékenységem nem irányul Magyarország népe ellen. 
Az államaparátus idegen érdekektől való megtisztítására az intervenció az egyetlen módszer, amit a szabadság ellenségei nem tudnak megakadályozni.

Még a kuturálatlan és gyenge szellemi képességű bolsevikok se merték a fontos és kényes ügyeket a beadványok elhallgatásával szabotálni, mint ahogy azt az érdekei mögé rejtőzött, Rákossy nevű akárkijük tette 2010-ben. Kormányuk elnökének írt levelemre placebo válasz érkezett, s a politikai perek veszélyes dokumentumai elküldése után a miniszterelnökségi hivatal vezetője többé nem válaszolt.
Az igazságtételt szabotáló ostoba bolsevikok manipulációin túl, sötétben lopakodó, alattomos érdekszövetség is tevékenykedik, mely minden üzleti napon megtapasztalja, hogy sem Isten, sem a független bankárok nem felejtenek sohasem... - Ez trockij, kun, szamuely, rákosi, gerő, rajk, farkas, apró és révai utódaira végzetes csapás.

A Bank Kartell titkosszolgálata által a második világháború előtti időszakra is kiterjedő több tízezernyi bankszámla adataiba és egyéb dokumentumokba van betekintésünk a tudomány eszközeivel. A globálisan mindenhova beépült "tisztelt társaság" a háború után a bolsevikok Kelet-Európában meggyilkolt áldozatai bankszámláit majdnem nyomtalanul eltüntette. Banktitkokat nem lehet illetéktelenek kiszolgáltatni, s ezalól csak a bűnügyek felderítésére teszünk kivételt.  

A Bank Kartell csaknem önállóan tevékenykedő akciócsoportjainak a hatalomért indított gazdasági akcióit a Kartell amerikai szekciója főtanácsosaként se tudom souverain módon ellenőrizni, se hamar leállítani. Az európai unióra vonatkoztatva, a Kartell gazdaságpolitikája és a veszélyesen agresszív orosz politika miatti boykott hatása Nyugaton deflációs irányt vett, melyet nehezebb megfékezni mint az inflációt.

A magyar gazdaság bonitása a 2015-ös gazdasági évben kedvezőtlenül alakul, s a szubvencionált konkurenciával szemben veszíthet exportpiacaiból. Az egyik agresszív hatalom felelősségrevonása s annak összeomlása minden országra figyelmeztető... 
Az igazságtétel keretében előkészület alatt levő gazdasági intervenciót követő magyar belpolitikai válság az európai unióra súlyos csapás lesz, de megtörténik a valódi magyar rendszerváltozás. A gazembereknek csak a szép emlékek árnyéka marad...

A magántulajdonú nemzetközi nagytőke hosszútávú céljai megváltoztak s Amerika csökkenő támogatása következtében már egy másik ország felett is megkondult a lélekharang... Csak várni kell és mindent megold az idő, mely kegyetlen bírája minden hatalomnak. (Még a "kiválasztottak" öröknek beképzelt hatalmának is!)
"A második világháború haláltáborait túlélt emberi roncsok, súlyosan traumatizált, új társadalmában nem is tudnak arról, hogy az önmagukat mások fölé helyezett morális eltévelyedettségben már a haláltáborok üzemeltetőire hasonlítanak."
Id. a Limbus Infantum címmel írt psychogrammból.

A Bank Kartell tudományos tanácsa társadalmi, ökológiai és ökonómiai helyzetelemzései alapján, a globalizáció folyamatában az államok ideje lejárt.  
Az eluralkodott chaos globálisan feltámadó vihara mindent elsodor ami nem odavaló.  
A háború előtt álló európai unió gazdasági átalakítás nélkül az ökológiai feladatokat se tudja megoldani. Az európai kontinensre az elmaradott infrastruktúra és egyéb hátrányos komponensek miatt a Bank Kartell csak az európai nemzetek szecesszióját követően fog nagyobb invesztíciót javasolni.

A kiszolgáltatott magyar társadalmon eluralkodott közöny már a vég kezdete.
A szétesés felé haladó országnak Istenen kívül kevés támasza van ezen a világon.  Magyarország népe - mely nem azonos a történelmi magyar néppel -, részben elöregszik, másrészt a távolban keres menedéket. A huszonegyedik században a fennmaradásért folyó életre-halálra menő küzdelemben valódi rendszerváltozást csak hosszú évek nehéz harcai hozhatnak, melyben a jelenlegi magyar államvezetés vagy megszabadul a külső és belső idegen érdekektől, vagy velük együtt elbukik.  
   

Hogy ne vesszen el Isten legszebb ajándéka, a magas intelligencia, s a belőle eredő individualizmus, a magyarok támogatására azzal az erkölcsi felelősségtudattal cselekszem, melyet lelkiismeret hiányában a magyar államhatalom nem birtokol. 
Ezért a legtehetségesebb magyar fiatalok par excellence külföldi akadémiai képzésére 2005-ben magánalapítványt hoztam létre. A 2009-es tanévtől a mélyülő gazdasági válság óta már évente tíz diáknak adok tanulmányi ösztöndíjat személyi identitásváltással és külföldi letelepedéssel. 

A szakmai tapasztalattal rendelkező magyar diplomásoknak és más embereknek a rémálommá vált Európából való folyamatos kimenekítéséhez több ország ad támogatást, ezért a bevándorló kontingensek kerete nyitott.

Embertelen üldözésben kitaszított az alattomos idegenek által uralt haza. 
Magyarországon nincsenek se jogaim, se kötelezettségeim. - De vannak érdekeim, melyek védelmére megfelelő módon, időben és eszközökkel beavatkozom. 
- Ius originis!  
Igy tudom támogatni még a bizonytalan existenciájú magyar embereket a szabadságért folytatott egyre nehezebb küzdelemben, melyben bármely napon elszabadulhatnak az indulatok. 

A magyar államhatalom jelenlegi birtokosai - a hallgatásukkal is - színt vallanak  mindazokról a bűntettekről melyekről tudtak, de a mai napig nem voltak hajlandók jóvátenni. Kivárásuk közben mindnyájukat meghaladja az idő. Egy közelebbről meg nem nevezett társadalmi szervezet megalakulásának és a közvetlen demokrácia bevezetésének már csak idő kérdése... Hamarosan megfordul a szél magyar pusztán!

Még él a múlt. Most azzal az erővel teszek igazságot - melyet kezembe adott Isten a sok szenvedés után -, az emberi társadalom írott s a természet örökérvényű, íratlan törvényei szerint, a múlt emlékezetében.


*


- A nemzetközi szabványban megírt, nyolc oldalt kitevő dokumentum megfelelő számú ellenjegyzéssel kerül elküldésre a Bank Kartell információs konzorciuma által Bécsből.
- A memorandumban megjelölt határidőn belül írásban közlöm a magyar államhatalmi hierarchiában tevékenykedő ellenjegyzettek nevét, melyből kiderül a saboteur identitása és felelőssége.
- Esetleges válaszukat csak az itt közlendő két e-mail címre küldhetik. Kérdéseik csak a számüzetésem napja előtti időszak ügyeire vonatkozhatnak.
- Számüzetésem utáni Refugium - bécsi címét az invesztment bankárok információs konzorciuma európai titkársága a tértivevényes postai adminisztráció miatt írja a levél borítékjára. 
- Terrorveszély miatt, új identitásom és jelenlegi tartózkodási helyem titka, személyi biztonságom legfőbb záloga.


Archive -

- Orbán Viktor - a Magyar Kormány Elnöke
-
-
-

Köszönöm, hogy elolvasták életfogytig tartó számüzetésemből írt, s az igazságtétel előkészítését dokumentáló protokollt, mely vádirat a mai napig idegenek uralta magyar állam ellen. 

Adjon Isten mindnyájuknak szabadságot a megalázó rabszolgaság helyett.


 
Constantin Helios                                            
a közgazdaságtudományok  
és a nemzetközi jog doktora
                                                                                     
  *

( A levélben közölt kártalanítási követelés összege
az amerikai bírósági ítélet meghozataláig
valamint a magyar állam elleni igazságtétel gazdasági és egyéb eszközökkel való végrehajtásáig
nem kaphat nyilvánosságot.)
 
 
 


 

 
 
 

 
 Két magyar rendőrtiszt levele

                                      

 A bécsi Pázmáneumban, 2012 Január 27-én, a Magyar Nemzeti Tanács megalapítására irányuló egyeztető tárgyalás híre eljutott a budapesti államhatalomhoz is.

Mint ahogy az lenni szokott, mindig vannak olyan emberek, akik jóelőre helyezkednek, nehogy kimaradjanak a nekik fontos helyzetből.

Az emberi tisztességre alapozott jövő olykor reményeket, bizalmat ébreszt azok között is, akik eladták a becsületüket az előző hatalomnak.

A budapesti hatalom két magasrangú rendőrtisztje is érdeklődéssel követi a Magyar Nemzeti Tanács irányában tett lépéseket.

Dr. Constantin Helios, az egykori magyar államfogoly a megnyitóülés után már nem vesz részt a Magyar Nemzeti Tanács alapító tárgyalásaiban, de a megbeszéléseket négytagú jogi testületen keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri.

A hozzá intézett, s a noble_house_private_banking@yahoo.com címre érkezett levelekről számolunk be a Nemzeti Akadémia honlapján. (Megdöbbentő tartalmuk kissé hosszabbra sikerült, ezért csak kivonatot idézünk az archivált levelekből.)

"... Szeretnénk végre egy normális országban élni, bár sokan tudjuk, hogy ez még most nem lehetséges. A kormány által felvázolt optimista képek helyett, népünk bizonytalan jövőjét látjuk.

Önt most két magasrangú rendőrtiszt kéri, bocsássa meg a magyar rendőrség által elkövetett bűnöket, ha tudja.

A megalakuló Magyar Nemzeti Tanács kezébe helyezzük fegyveres szolgálatunkat, mert a demokráciát félresöpört, rendszerváltó hatalomban a normalizált jövő se számunkra, sem a népünknek többé nem lehetséges.

Magyarországon a legtöbb rendőrtisztnek családja van, de nem tudunk róluk megfelelően gondoskodni. A fizetésünk semmire sem elég, másodállást pedig nem vállalhatunk. Nem csak a saját megélhetésünk és a létünk forog kockán, hanem a nemzet jövője is. Sok iskolásgyerek az iskolában kap napi egytál ételt, mert otthon nincs semmi ennivaló. Vidéken, némely éhező rendőrjárőr is kénytelen elfogadni üzletemberektől alamizsnát. Ilyen társadalmi rendszer támogatása számunkra bűncselekmény!

Tudjuk, hogy súlyos, megbocsáthatatlan bűnök terhelik a magyar rendőrséget Önnel szemben, ezért nehéz lesz az első lépést megtenni azon az úton, mely visszavezethetné a hazába, ahonnan kitaszították. Titkosszolgálataink csak annyit tudtak meg Önről három év alatt egy magyar vállalkozó orosz üzleti kapcsolatain keresztül, hogy Ön az orosz tőke Nyugatra meneküléséhez egyéni segítséget ad, ami az orosz kormány mozgásterét folyamatosan szűkíti.

Akinek ilyen kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak és súlyos milliárdok állnak a háta mögött mint a nemzetközi bank kartell csoport egyik tagjának, gondolni kellene a hazájára is, az éhező és mindenben szükséget szenvedő, nyomorgó népére. Levelében találóan írta, hogy nem tudja, sikerül-e a magyar népnek a koldusságból a szegénységbe való nagy ugrás.

Magyarországon nincs sok olyan ember, aki elég bátor és művelt lenne, hogy élére állhatna egy forradalmi változásnak. Ön azt nyilatkozta, hogy nem vállal politikai szerepet, mert nem politizál. De a két alapítványával mégis tett valamit, ami kezdet lehet a súlyos helyzetből való kifelé vezető úton.

Erkölcsileg a legmagasabb helyen álló embert nem is szabad belevonni az állam vezetésébe, mert a nép a korrupt és bűncselekményektől terhelt politikának csak színházi kellék mely minden rendelkezésére álló eszközzel a hatalom érdekeiben cselekszik.

A jelenlegi kormány, mely ugyancsak a hazát elárult bolsevista bűnöző mafiából ered, semmiben se jobb mint az előző, mely szinte mindent ellopott, amit lehetett. Nem sikerült kideríteni máig se, hogy a szocialisták valójában mennyi termőföldet loptak el, vagy állítólag eladtak idegeneknek, az akkori ellenzék tudtával, de a Dunántúl egyharmadát kitevő terület már manipuláció áldozatává lett.

Az államaparátus legfőbb emberei nem magyar családokból származnak és nem magyar szívvel éreznek. A külföldre szakadt honfitársainkról az államaparátus idegen elemei minden adatot kiszolgáltatnak más országoknak, ugyanis idegen érdekek szolgálatában azt a saját fajtájuknak teszik, ami érzelmileg érthető. Egyetlen országban se engedik meg azt, hogy idegen emberek ítélkezzenek a bennszülöttek felett és rendelkezzenek anyagi javaik és személyi titkaik felett. Magyarországon ez a mai napig tabutéma.

Most úgy szólok Önhöz, mint Tiborc, Bánk Bánhoz.

Jóuram, Ön nemzetközi jogból is diplomát szerzett, ezért ha tud, kérjük, keresse a megoldást, mert az orosz diktatúra utáni nemzetközi mocsári korszak a vesztét okozza a magyar népnek. Az idegeneknek minden jut a magyar javakból, de nekünk semmi. Egyetlen ember személye se lehet olyan fontos, hogy más ember létét figyelmen kívül kellene hagyni. Sok rendőrtiszt betegen is felveszi szolgálatát, mert fél az elbocsátástól. Milyen szolgálat az, ha egy ember a szívében háborog, mert a saját, rongyos népe ellen kell fordítania erejét? A rendőrnek önmagával meghasonlott politikai rendszerben kell napról-napra, összeszorított foggal eltűrni a megaláztatásokat.

Azon a napon, amikor megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, hajlandók vagyunk a népet becsapott s a demokrácia álarcával hatalomra jutott önkényuralmi kormány tagjait letartóztatni a főtisztviselőkkel együtt. A Rendőrség jogászai már elkészítették a civil politikusok elleni vádiratot, mely kettőszáznegyven oldalnyi, eredeti dokumentumokkal alátámasztott perirat lesz a független bíróság előtt.

Fegyveres szolgálatunkat a diktatúra ellen fordítva, a haza és a nép rendelkezésére bocsájtjuk. Vállaljuk cselekedeteink erkölcsi és politikai felelősségét és minden következményét!

Ön azt kérte, adjunk bizonyítékot a nép iránti hűségünkről. Az írásbeli hűségnyilatkozat mellé csatoltunk közel százötven, államtitoknak nyilvánított, titkos okmányt, melyek között több, eredeti irat bizonyítja a politikusok és főtisztviselők valódi múltját. A legjobb tudása és lelkiismetere szerint bánjon a megadott zürichi közjegyzőnél letétbe helyezett iratokkal, mert azok érintik az ügyészség, a bíróság és a titkosszolgálatok sok megtévedt és eltévedt emberét..."
 

*
 


 

A Nemzeti Akadémia Titkársága közli, hogy Dr. Helios az információs consortium erre megfelelő összekötőjével fog válaszolni a személyéhez intézett levélre.

 

Nemzeti Akadémia Titkársága                         Genéve, 2012 Február 7.

 


 *
 
 


 

Nyílt válasz a rendőrtisztek levelére

 

Uraim, köszönöm a bizalmukat.

Magyarország belső helyzete minden tekintetben megérett a forradalomra, mely sohase csendes, se békés.
A budapesti államhatalom az utóbbi két évtized alatt - Antall József, a nagy saboteur szerint - csendes forradalmat mondhat magáénak, Orbán Viktor szerint pedig már a szavazófülkék forradalmát is.
Ennyi forradalom után minden maradt a régiben, csak a kenyér lett kevesebb.
Ilyen is van.
 

1956 Október 23 óta, mely az idegen megszállók elleni nyílt, fegyveres lázadás volt, a mai napig egyéb forradalom nem zajlott le s a magyar nép nem tudott megszabadulni a zsarnokságtól. 

Ezért a budapesti kormány letertóztatására tett ajánlatukat a budapesti államhatalommal elégedetlenkedő lázadásnak tartom, mely lehet jogos és megalapozott, de nem biztosítja a nép ítéletét, melynek az erkölcsi megújuláshoz és a Haza egyesüléséhez kell vezetnie.

A magyar nép nyílt és valódi forradalmára van szükség, mely ha kell, csak romokat hagy magaután.
De a romokból újáéled a magyar nemzet!

A valódi változáshoz erkölcsi szempontból tisztességes vezető egyéniségeket a jelenlegi államhatalom érdemtelen birtokosai körében találni nem lehet.

Bármiféle lázadás csak a minden rendszert kiszolgált Zsinka Andrásoknak, Botos Lászlóknak, Ronga Lászlóknak és egyéb gazembereknek kedvez az államhatalom további bitorlására.

A megalakulásáért küzdő Magyar Nemzeti Tanács az államhatalom legális birtoklására, manipulációtól mentes népszavazást fog kiírni.

A népszavazás eredményétől függően, a politikai pártok létéről, valamint a jelenlegi budapesti kormány sorsáról a Magyar Nemzeti Tanács megfelelő határozatot hoz, mely előtt a magyar fegyveres erőknek is meg kell hajolnia. 

Dr. Constantin Helios                                                   February 12, 2012  Washington D.C.

                                                  

 

 
              
       QUEM DI DILIGUNT ADULESCENS MORITUR     
Designed by

NOBLE HOUSE
PRIVATE BANKING®


Copyright © 2007 All rights reserved