NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
GLOBAL_INFORMATIONNEWSINTERNATIONAL_BANKING_CARTELNOBLE_HOUSE REPORTSNOBLE_HOUSE EXCLUSIVECULTURESCIENCECONTACT
GLOBAL_INFORMATION

 

 WALL  STREET  PALACE JOURNAL


 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
Boris Romantschenko 
 

Noble House Private Banking has fallen in deep sadness at this news;
 
Holocaust survivor dies in Russian bombing raid on Kharkiv.
 
According to the Memorial Foundation, a survivor of the Buchenwald concentration camp was killed in a bomb attack in Kharkiv. 
 
The director of the Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation, Jens-Christian Wagner, said on Monday that 96-year-old Boris Romantschenko died on Friday in an attack on his multi-storey apartment building in the eastern Ukrainian city. 
Wagner referred to information from a long-time confidant of the foundation in Kharkiv.

 "We mourn the loss of a close friend," the memorial said in a statement. 
Romantschenko survived the Buchenwald, Peenemünde, Dora and Bergen-Belsen concentration camps. 
In 1942 he was deported to Dortmund, where he had to do forced labor underground. 
He tried to escape, but was caught and sent to Buchenwald concentration camp in October 1943.  In Peenemünde he later had to help build rockets.
 
Romantschenko later campaigned intensively for the memory of the Nazi crimes.
 
With material from dpa, AFP, APA
 
 
*

Noble House Private Banking ist über diese Nachricht in tiefer Trauer verfallen;
 
Holocaust-Überlebender stirbt bei russischem Bombenangriff auf Charkiw.

Ein Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald ist nach Angaben der Gedenkstättenstiftung bei einem Bombenangriff in Charkiw getötet worden.
 
Der 96-jährige Boris Romantschenko sei bereits am Freitag durch einen Angriff auf sein mehrstöckiges Wohnhaus in der ostukrainischen Stadt ums Leben gekommen, sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Montag.
 
Wagner berief sich dabei auf Informationen eines langjährigen Vertrauten der Stiftung in Charkiw.
 
"Wir trauern um einen engen Freund", hieß es in einer Mitteilung der Gedenkstätte.
Romantschenko habe die KZs Buchenwald, Peenemünde, Dora und Bergen-Belsen überlebt.
Im Jahr 1942 sei er nach Dortmund verschleppt worden, wo er unter Tage Zwangsarbeit habe leisten müssen.
Er habe versucht zu fliehen, sei aber aufgegriffen und im Oktober 1943 ins KZ Buchenwald eingewiesen worden.
In Peenemünde habe er später auch an Raketen mitbauen müssen.
 
Romantschenko habe sich später intensiv für die Erinnerung an die NS-Verbrechen eingesetzt.
 
Mit Material von dpa, AFP, APA
 
*

A Noble House Private Banking mély megrendüléssel vette a hírt; 

Egy holokauszt-túlélő meghalt egy orosz bombatámadásban Harkovban.
 
A Memorial Foundation szerint a buchenwaldi koncentrációs tábor egyik túlélője meghalt egy harkovi bombatámadásban. 
 
A Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation igazgatója, Jens-Christian Wagner hétfőn közölte, hogy a 96 éves Borisz Romancsenko meghalt pénteken a kelet-ukrajnai város többszintes lakóháza elleni támadásban. 
 
Wagner az alapítvány egy régóta bizalmasától származó információra hivatkozott Harkovban. 
 
„Gyászolunk egy közeli barátunk elvesztése miatt” – áll az emlékmű közleményében. 
Romancsenko túlélte a buchenwaldi, peenemündei, dorai és bergen-belseni koncentrációs tábort.  1942-ben Dortmundba deportálták, ahol a föld alatt kényszermunkát kellett végeznie. 
Megpróbált szökni, de elkapták, és 1943 októberében a buchenwaldi koncentrációs táborba küldték. 
Peenemündében később rakétaépítésben kellett segítenie. 
 
Romancsenko később intenzíven kampányolt a náci bűnök emlékezetében.
 
AFP, APA,dpa közleményében
 
 

International Banking Cartel - Global Council           March 21,  2022  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
The monster
 
 
Four hundred thousand people are sentenced to death in Mariupol.
No water, no food, just bombs and grenades.
Death and indescribable pain and misery reign in Ukraine.
In Mariupol, a heavily pregnant woman died in a hail of bombs!
 
 
The slave-owning putin dictatorship is exactly the same hell that hitler imposed on peace-loving people. putin does not know that he is mentally ill.
 
putin is being treated with cortisone for organic damage and is in the final stages.
He has become a monster and has nothing human in him anymore.
 
The monster must die soon and could therefore resort to weapons of mass destruction.
In revenge he wants to destroy the whole world. 
 
Defeat the monster!
 
 
*
 

Das Monster 
 
 
In Mariupol werden 400.000 Menschen zum Tode verurteilt. 
Kein Wasser, kein Essen, nur Bomben und Granaten. 
Tod und unbeschreiblicher Schmerz und Elend herrschen in der Ukraine.
In Mariupol starb eine hochschwangere Frau im Bombenhagel!
 
 
Die sklavenhaltende putin-Diktatur ist genau die gleiche Hölle, die hitler friedliebenden Menschen auferlegt hat. 
 
putin weiß nicht, dass er psychisch krank ist.  putin wird wegen organischer Schäden mit Kortison behandelt und befindet sich im Endstadium. 
Er ist ein Monster geworden und hat nichts Menschliches mehr in sich. 
 
Das Monster muss bald sterben und könnte daher zu Massenvernichtungswaffen greifen. 
Aus Rache will er die ganze Welt vernichten.

Besiege das Monster!
 
*
 
 
A szörnyeteg
 
 
 
400 000 embert ítélnek halálra Mariupolban. 
Se víz, se élelem, csak bombák és gránátok. 
Kínhalál, leírhatatlan fájdalom és nyomorúság uralkodik Ukrajnában. 
Egy várandós asszony meghalt Mariupolban a bombazáporban!
 
A rabszolgatartó putyin-diktatúra ugyanaz a pokol, mint amit hitler kényszerített rá a békeszerető emberekre. 
 
putyin nem tudja, hogy elmebeteg. 
putyint szervi károsodás miatt kortizonnal kezelik, és már a végső szakaszban van. 
Szörnyeteggé vált, és már nincs benne semmi emberi. 
 
A szörnyetegnek hamarosan meg kell halnia, ezért tömegpusztító fegyverekhez folyamodhat.  Bosszúból el akarja pusztítani az egész világot.

Győzzétek le a szörnyeteget!
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council           March 14,  2022  Mexico
 

 

 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
Today's conference of major American bankers prompted the incumbent President Joe Biden to resign. 
 
The Council of Big Bankers has convened the senior officers of the American Army in all branches of service. 
 
No information was released about the meeting.
 
*

Die heutige Konferenz der amerikanischen Großbanker veranlasste den noch amtierenden Präsidenten Joe Biden zum Rücktritt. 
 
Der Rat der Großbankiers hat die hochrangigen Offiziere der amerikanischen Armee in allen  Waffengattungen vorgeladen. 
 
Über das Treffen wurden keine Informationen veröffentlicht.
 
*

Az amerikai nagybankárok tanácsa felszólította Joe Biden még hivatalban levő elnököt  a lemondásra.
 
A nagybankárok tanácsa az amerikai hadsereg minden fegyverneme főparancsnoksága főtisztjei  küldötteit kihallgatásra megidézte.
 
A tárgyalásról nem adtak ki jelentést.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council           August 24,  2021  Washington D.C.
 
  
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Judicial murder Peter Cahill - crooks judge
 
 
 
 
The International Banking Cartel calls on Judge Peter Cahill in the criminal case against Derek Chauvin to reopen or close the case. 
 
America was made great not by counterfeiting banknotes, but by hard work. 
- The policeman served a political system in which also the crooks judge rose socially.
 
The only superpower was shaken by this judgment. 
 
The International Banking Cartel and all internal organizations end all cooperation with the USA. 
Hence, state authority - including the judiciary - is being called into question. 
 
The International Banking Cartel and American Section urge all civil servants to leave the civil service and focus on self-defense rather than serving a chaotic state ruled by emotional political decisions.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council           June 26,  2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
 
 
The International Banking Cartel has condemned the American Parliament for illegal action against American President Donald Trump.
 
The American section of the International Banking Cartel and the Council of American Bankers are considering repealing the obsolete American constitution.
 
The American political system is out of date and allows the presidential and parliamentary elections to be manipulated.
 
The United States of America is infested with communism disease.
America’s enemies interfered with a lot of money in the presidential election and changed the political system.
 
The american big business no longer sees itself in such conditions as being loyal to the USA.
Many big capitalists refuse to do business in the country and also to pay taxes.
 
 

International Banking Cartel - Global Council           February  9,  2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 

 

  
Warning! 


The International Banking Cartel - American Section, warns the Biden regimes and all American Bolsheviks. 
 
America's freedom-loving people and big business never allow left anarchists, terrorists, socialists and overseas hired agents the freedom and the United States of America to destroy. 
 
The most important step in the struggle for America will be total economic resistance against all left socialists, anarchists, social fascists and false democrats. 
 
The last word will be uttered by the powerfull bankers and it will be painful.
 
All freedom-loving American people are ready to defend the freedom by force of arms, no matter what the cost.
 
Better to die standing than to live on your knees!
 
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor
 

International Banking Cartel - Global Council           January 18, 2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 

 

 
 
The Council of American Leading Bankers condemned the rigged presidential election in every detail.
It led to America's greatest discontent.
 
 
These pictures speak for themselves.
The leading banker's council didn't recognize the result of the presidential election.
 
 

International Banking Cartel - Global Council           January 6, 2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 

 

 
 
The International Banking Cartel - American Section - and Noble House Private Banking reject any contact or support with the Biden regime.
 
America's people need freedom and not anarchist democracy and foreign agents in the White House.
 
 

International Banking Cartel - Global Council           November 28,  2020  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
Armed showdown with liberalism &. Co.

 

The American section of the International Banking Cartel rejects any collaboration with American anarchists who have come to power through fraud.
 
The American people don't need false promises from liar,  immoral Clintons, talentless Obamas, and half-fooled  Bidens about the fictional future.
 
Instead of false democracy, America needs real freedom, not chaos and Bolshevik anarchy.
 
The International Bank Cartel will defend liberty by all means, including the power of the most modern weapons, against all enemies in the world.

 
 
 Abrechnung mit Liberalismus &. Co.
 

Die amerikanische Sektion des International Banking Cartel lehnt jede Zusammenarbeit mit amerikanischen Anarchisten ab, die durch Betrug an die Macht gekommen sind.
 
Das amerikanische Volk braucht keine falschen Versprechungen von verlogenen, unmoralischen Clintons, talentlosen Obamas und halbnarren Bidens über die fiktive Zukunft.
 
Anstelle von falschen Demokratie braucht Amerika echte Freiheit und keine Chaos und bolschewistische Anarchie.
 
Das International Bank Cartel wird die Freiheit mit allen Mitteln - einschließlich der Macht der modernsten Waffen - gegen alle Feinde der Welt verteidigen.
 
 

International Banking Cartel - Global Council           November 8,  2020  Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
Terrorunió
 

A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsát mélyen megdöbbentette az a felelőtlenség, mely az önmagát európai uniónak mondott chaotikus szervezetben zajlik.
 
A Főtanács neves psychológus, politológus és psychiáter szakértők  bevonásával tanulmányt készített az európai unió emocionális ronccsá lett terrorszervezetéről.
Az eredmény lesújtó és minden európai népre félelmet keltő.
 
Az európai unió baloldali politikai gyülekezetei módszeresen aláásták szervezetük struktúráját s a zavaros, indoktrinált, idegen érdekek szolgálatába állították.
Ezen idegen érdekek egyike Soros György magánember érdekeit követő, eszelős terrorral fenyegető, minden emberi és erkölcsi logikát nélkülöző, megszállott követelések hangoztatása.
 
A másik súlyos eltévelyedés a globalizáció elferdítése, a "nemzetköziesítés", melynek központi eleme a német nemzeti szocializmus embert megvető terror rendszer alapeszméje s a szovjet, valamint a zsidó kibuc kollektivista, az individuumot megsemmisítő szellemi öröksége felélesztése.
Egyik rendszerben se kérdezte meg a politikai hatalom a népet annak véleményéről és akaratáról.
 
Országaik hadseregét lezüllesztő, strutúrájukat szakértelem hiányában szétverő, anyagi bázisukat szétlopott, szégyentelen, aszott vén banyák randalíroztak a hatalomban ahelyett, hogy unokáiknak sütöttek volna kalácsot.
 
A nők legszebb foglalkozása az anyaság, melyet sokan elhanyagolva csak politizáltak s a tőlük idegen nézeteket szenvedéllyel fenyegették.
A vidéki nénik szakértelem és tapasztalatok hiányában minden területen megbuktak, saját, valamint családjuk életét veszélyeztetve előkészítették Európában a fegyverek ropogását, melynek már csak idő kérdése.
 
Az önmagát demokratikusnak mondó, betegsen hazug rendszereik - élükön a lelkibeteg, személyiségzavarban szenvedő, naív német kancellárnővel -, minden ellenkező véleményt belefojtottak az emberekbe, mielőtt azok még kinyithatták volna szájukat.
Nevelni csak szeretettel lehet, de tudatlansággal, megfélemlítéssel, terrorral, zsarolással és gyűlöletkeltéssel nem.
 
Az erkölcsileg és politikailag is elbukott horror unió  öregasszonyai a tőlük idegen erkölcsök szerint élő népeket "kiéheztetéssel" akarják térdre kényszeríteni.
- Ennél nagyobb és betegebb eltévelyedés már csak az lehet, hogy a demokrácia nevében antidemokratikusnak állítsanak be mindent, amit egy nép magas százalékkal megválasztott kormánya cselekszik - noha a törvénytelen és jogtalan európai uniós követelőzőket egyetlen százaklékkal se választotta egyetlen nép se szabad akaratából úrnak, se kioktatójának saját feje fölé.

Az európai unió felelőtlen, neveletlen és kultúrálatlan elhervadt, agg nyanyái nem ismerik se a megtámadott Lengyelország, se Magyarország történelmét, s ezért képzelik be maguknak, hogy jókora adag arroganciával, terrorral és tiszteletlenséggel majd térdre tudják kényszeríteni azon népeket, melyek történelmük vérzivataraiban állva tudtak maradni minden ellenség gyilkos tüzében - miközben a nyugati gyarmattartók urat játszottak a mások vérén szerzett javakból.
 
Kelet-Európa országai európai uniós tagsága súlyos tévedéseken alapszik.
 
A történelem mára kitermelte magából azt a tényt, hogy Európa politikai rendszerei egymással semmilyen téren nem kompatibilisak.
Európa elöregedő lakossága pótlására a Kelet-európai országok kormányai saját népük sokoldalú támogatásával próbálják megállítani a népességfogyást.
 
Nyugat-Európa önmagával meghasonlott, dekadens, liberális rendszerei emocionális zsarolással, Európa keresztény, kulturált légkörébe  be nem illeszthető, csak baloldali szavazóbázisnak betelepített illegális, analfabéta, soha nem dolgozott, gyakran beteg, ellenséges szándékú, de jogokat követelő nincstelen idegeneknek szolgáltatja ki saját népeit, megkockáztatva a polgárháborút. 

Az európai unióba való belépés utáni következetes liberális  aknamunka eredményeként a Nyugat-európai országok eredeti céljaiktól való eltávolodása mára már tragikus szakadást okozott az európai unióban, mely Nagy-Britannia szuverenitása visszaszerzése miatt liberális, eszelős tombolásba ájulva irracionális útra tévedt.

Az európai unió a demokratikus nézetek hangoztatása közben korunk legagresszívebb diktatúráját, Kínát segítette minden eszközzel, melytől groteszk módon függővé válva, a kínai biológiai fegyver bevetése után már kiderült erkölcsi és politikai eltévelyedésük minden komponense.

A globális hatalom valódi birtokosa, a nemzetközi nagytőke, s annak reprezentánsa, a Nemzetközi Bank Kartell a biológiai fegyverek bevetése következtében minden ország politikai rendszereivel megszakított minden kapcsolatot és érdekei védelmére a megsemmisülő gazdaságot többé nem hajlandó felépíteni.
Ezen határozatok ellen fellebbezés nem lehetséges.
 
Számunkra nem a mindenáron való béke és nem a hazug demokrácia elsődleges, csak a szabadság, mely nélkül élni nem érdemes.

Az európai unió fenyegetéseit az erkölcsileg magasan felettük álló népek ellen, a Nemzetközi Bank Kartell visszautasítja és az európai uniót a szabadság védelmében a legsúlyosabb szankciókkal sújtja.

Dr. Constantin Helios

A Nemzetközi Bank Kartell
amerikai szekciója főtanácsosa
 
 

International Banking Cartel - Global Council            October 7,  2020  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Nuclear weapons 
 
 
 
 
The International Banking Cartel announces; The world community wants economic support for Iran.
 
Economy clout is necessary for political clout. 
Therefore, the Iranian nuclear weapons should be avoided in the interest of all the countries in the Middle East.
 
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council            Mai 12,  2019  Washington D.C.
 

     

 
 

 
 
 

Information Consortium
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
The Versailles " Treaty of Peace " is invalid
 
 
Der "Friedensvertrag" von Versailles ist ungültig
 
A versaillesi "békeszerződés" érvénytelen
 
 
 
The Global Council of the International Banking Cartel has the Versailles " treaty of peace " of the former entente powers annihilated.
 
The provisions of the written protocols by the victors of Versailles as a " treaty of peace ", without legal basis and inconsistent with the laws of another countries, were voided by the International Banking Cartel.
 
The International Banking Cartel will never recognize the territorial annexation of the defeated and occupied countries during the war.
 
No international or bilateral treaty or law enforced by force is eternal because nothing is eternal in the world.
After a century, all international treaties are obsolet.
 
It therefore calls on the former entente countries, the original sovereignty over occupied territories to their peaceful and immediate restoration.
 
The winners of World War I, signed a "peace treaty" in Versailles, which led to fascism and the Second World War.
 
The International Banking Cartel after thoroughly examining the recommendations of international law on warfare, the International Bank Kartell decided to reject the Treaty of Versailles without compromise.
 
The International Banking Cartel found that the territorial annexions of the defeated countries were incompatible with war compensation.
 
The International Banking Cartel found that the former victorious powers were guided by their emotional burden , through their hostile feelings against the vanquished, therefore the  consequences must be remedied in the context of the global economic power of the International Banking Cartel.
 
Negotiations for the compensation of formerly defeated countries and the restoration of their state borders on ethnic grounds must be conducted in Geneva, Switzerland, without any political pressure.
 
The International Banking Cartel launched a complete program of financial compensation and moral reparation for humbled, robbed and humiliated nations.
 
The International Banking Cartel Global General Council has ordered the freezing of assets of former entente countries in the Cartel's banks, for the cost of negotiations, for rehabilitation of the peoples of the defeated countries and the partial reparation of the robbed countries.
 
With the global economic power of the International Banking Cartel, the only guarantee is to recover claims for serious political derailments of the last hundred years of European history.
 
 
 
 
A versaillesi "békeszerződés" érvénytelen
 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa megsemmisítette az egykori entente hatalmak első világháborút követő versaillesi békediktátumát.
 
Egyetlen nemzetközi vagy bilaterális szerződés, vagy az erősebb jogán törvénynek erőltetett rendelkezés se örökéletű, mert a világon semmi sem örök.
 
Egy évszázad elteltével minden nemzetközi szerződés obsolet.
 
A Nemzetközi Bank Kartell a háborúban legyőzött és megszállt országok területi annexióját nem ismeri el. 
 
Ezért felszólítja az egykori entente országokat az elcsatolt területek feletti, a megszállásig érvényben levő eredeti szuverenitás békés és haladéktalan helyreállítására.
 
A versaillesi  győztes hatalmak "békeszerződésnek" mondott, minden jogalapot nélkülöző és egyetlen ország törvényeivel se kompatibilis, írásba foglalt jegyzőkönyvek rendelkezéseit a Nemzetközi Bank Kartell semmisnek mondta ki.
 
Az első világháború győztes országai Versaillesben aláíratott  "békeszerződése", egyenes következménye lett a fasizmusnak és a második világháborúnak.
 
A Nemzetközi Bank Kartell megállapította, hogy az egykori  központi hatalmakra erőltetett kártalanítás keretében a legyőzött országok területi megszállása és annektálása a háborús jóvátétellel nem összeegyzetethető.
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa a Nemzetközi Jog háborús cselekményekkel kapcsolatos ajánlásai gondos tanulmányozása után a versaillesi békediktátum  kompromisszum nélküli elutasításáról döntött.
 
A Nemzetközi Bank Kartell megállapította, hogy az egykori győztes hatalmak szellemi és emocionális terheltségtől vezérelve elsüllyedtek a legyőzöttekkel szembeni ellenséges érzelmeikben, melynek következményeit a globális gazdasági hatalom birtokában a Nemzetközi Bank Kartellnek kell jóvátennie.
 
Az egykor legyőzött országok kártalanítására és államhatáraik etnikai alapokon való helyreállítására irányuló tárgyalásokat politikai nyomás kísérlete nélkül a svájci Genfben kell lefolytatni. 
 
A Nemzetközi Bank Kartell a kiszolgáltatott, kirabolt és megalázott nemzetek javára teljes anyagi kártérítési  és erkölcsi jóvátételi programot indított. 
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa elrendelte a Kartell bankjaiban található egykori entente országok vagyona befagyasztását a legyőzött országok népei rehabilitációjára irányuló tárgyalások költségei és a kirabolt országok részleges anyagi jóvátétele fedezetére. 
 
A Nemzetközi Bank Kartell globális gazdasági hatalmával az egyetlen garancia az európai történelem utóbbi száz esztendeje súlyos politikai kisiklásai jóvátételére irányuló követelések behajtására.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council     March 29, 2019   New York
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 
 International Banking Cartel

 

Liberális ámokfutás
 
 
 
Judith Sargentini
 
 
Sargentini, a régi néni megjelent Budapesten annak reményében, hogy Magyarország alávetésére 
szavazókat gyűjthet - a magyarok között.

A szabadság egyik ellensége Sargentini elfelejti, hogy demokrácia csak egyféle lehet, melyben minden ember szabad akaratából, önmaga alakítja véleményét saját sorsáról.
 
Aki jobban tudja, hogy a másik embernek mi kell és mi a jó, demokrata semmiképpen nem lehet, csak bolsevista vagy fasiszta zsarnok akarnok, esetleg szellemileg korlátolt, vagy skizofrén beteg.

A szabadság fogalma alatt minden ember saját szabadságát érti, s nem a másikét, nem is szólva 
a befogadásra alkalmatlan és szalonképtelen idegenekről, akik a vendéglátóik legyilkolására hamar kést rántanak,  vagyis brutális, vérszomjas elődeikhez hasonlóan, fegyverrel érkeznek Európába.
 
Minden ember önmagáért és a saját gyermekéért küzd és nem másokért.

Magyarország történelme Európa legfájdalmasabb történelme, melyben a környező népektől csak jelképes segítség érkezett Európa legszebb és legértékesebb darabja, Magyarország meghódítására  s a népe legyilkolására betört bizánci, mongol, török, germán, orosz és latin fegyveresek ellen.

Magyarország népe a történelem nagy viharaiban minden brutális terrort legyőzött és fennmaradt, mert a magyar emberek szabad akaratukból sohase választottak idegen urat saját fejük fölé.

Az európai unió liberális ámokfutása, mely el akarja törölni a magyarok és más népek függetlenségét, saját indentitásra épült kultúráját, gazdasági önállóságát, keresztény hitét, egyszerűbben fogalmazva a szabadságát. 
 
A vérzivatarban fennmaradt nép minden tizenhetedik tagja nemes ember volt, a halált megvető bátorságukért kapott rangok alapján.
(Franciaországban csak minden kettőszáznegyvenedik volt nemes ember, s a többi országban az arány ennél rosszabb.)

Nemes nép - németül edles Volk - nem keveredik se afrikai négerekkel, se mohamedánokkal, se ázsiai bevándoró kalandorokkal, se bolsevikokkal, se fasisztákkal, se idegen földről betévedt ámokfutó liberálisokkal.

Ha Sargentininek kedve támad egyfajta szórakozásra, keressen magának társat az általa nagyra tartott barnabőrű jött-mentek között - ha még kell valamelyiknek - de ne zaklassa a történelem viharaiban is állva maradt  derék magyar legényeket, akik köztudottan igényesek, ezért a Sargentini féle kínálatra egyszerűen lekonyulnak.

Az ámokfutó liberálisok  meg fogják tapasztalni, hogy a hatalom valódi birtokosa, a Nemzetközi Bank Kartell Magyarországot olyan hamar kilépteti a zsarnoksággá vált és széthullóban levő európai unióból,  hogy Sargentini, a lejárt néni nem is tud olyan gyorsan nézni.


 Dr. Constantin Helios
 
 

International Banking Cartel - Global Council              January 30, 2019    Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 
 International Banking Cartel

 

Az őrület hatalma - a hatalom őrülete
 
 

Trump amerikai elnök rendelettel kiléptette az Amerikai Egyesült Államokat az Iránnal kötött nukleáris moratóriumra vonatkozó egyezményből.

Hogy ennek a lépésnek minden érdekelt országra mi lesz a következménye,  azt nem nehéz előre jelezni.
 
Irán nyilvánvalóan ragaszkodni fog a területe és függetlensége megvédéséhez - kerüljön amibe kerül.
A kényszerlépés érinteni fogja Szaúd-Arábiát, mely komoly riválisa Iránnak a térségben.
Tehát Szaúd-Arábia atomfegyverkezésének csak idő kérdése.
 
Mivel Irán shiíta mohamedán, a legnagyobb sunita ország, Egyiptom is ragaszkodni fog a nukleáris opcióhoz, ami ugyancsak érthető.
 
A török katonatisztek kijelentették, amennyiben Irán nukleáris opciót jelent be, ők is birtokolni akarják a tömegpusztító fegyvereket - részben Európa népei kiírtására is, amiről régóta álmodnak.
- A török mecsetekben elhangzik a titkos parancs; minden töröknek annyi gyermeke kell, hogy legyen, amennyi lehetséges, hogy az egész világ törökké válhasson.

A körzet egyik súlyos válságokkal terhelt képződménye, az atomfegyverekkel rendelkező cionista terrorállam, mely felett megkondult a lélekharang.
 
A zsidók szemérmetlenül manipulálták Trump amerikai elnököt, amiért az utolsó számlát is meg fogják fizetni.
Nem csak Európában, de az Amerikai Egyesült Államokban is rohamosan növekszik az antiszemitizmus, ami a zsidóknak nem hoz semmi jót a jövőben.
 
Európában már robbanás közeli helyzet alakult ki, s csak alkalomra várnak a régi és új nácik, hogy egy hirtelen rohammal eltöröljék a nekik nem szolgáló, bolond öregasszony, Merkel uralmát.
 
A nagy kérdés Oroszország és Kína, mely hatalmak nem fognak ölbetett kézzel várakozni, ha az Amerikai Egyesült Államok elleni katonai fellépésről lesz szó.
 
Kína már megnyitotta Dzsibutiban az első külföldi tengeri támaszpontját, s bármikor egyetlen akcióval lezárhatja a Vörös-tenger bejáratát, mely lépéssel az izraeli hadihajók beszorulnak a Földközi-tengerre, ahonnan soha többé nem futnak ki a nyílt vizekre.

A Nemzetközi Bank Kartell értesülése szerint megfelelő számú, fémtartalom néküli, műanyag tengeri aknák várakoznak a drónokkal való telepítésre, mely egyetlen éjszaka alatt megtörténik.
Izrael körül a gyűrű bezárul és Jeruzsálem temetővé válik - a történelme folyamán már nem először.
 
Izrael nem számíthat semmiféle amerikai segítségre, mert egyetlen amerikai katona sem akar meghalni Izraelért, sem a csúfságos megjelenésű, ápolatlan zsidókért.
Az amerikai katonák Amerika szabadsága megvédésére esküdnek fel és nem egy terrorállam védelmére, mely a területén élő más népet kegyetlenül kiírt.
 
Az Amerikai Egyesült Államok eladósodása nem engedhet meg több száz milliárdos katonai és gazdasági segítséget egyetlen országnak se.

A helyzet kiéleződésével a globális üzleti világ olyan gyorsan megbénul, hogy azt emberi értelemmel nem lehet követni.
Ha a gazdaság leáll, minden országban megáll az élet.
 
Hogy mi marad még az életből?
Csak a vihar előtti csend, melyben hirtelen megszólalnak a fegyverek - az emberi civilizáció történetében utoljára.
 
 

International Banking Cartel - Global Council                   Mai 8, 2018    Toronto
 
  
 
 

 
 
 

Information Consortium
 
 

 

Egyensúlykeresés?
 

Az amerikai kormány túladagolja költségvetésében a dollár milliárdokat, mely rendkívül kockázatos stratégia. 
Hogyan tudják az amerikaiak mindezt megfizetni? 
 
Már nincs szó a kiegyensúlyozott költségvetésről, amit Donald Trump amerikai elnök javasolt a 2019-es 4,4 billió dolláros költségvetésében, melyben több pénzt kap a hadsereg és szerepel benne a Mexikóval határos fal, de kevesebb forrás jut az időseknek, a rászorulóknak, a Külügyminisztériumnak és a környezetvédelemnek. 
 
A költségvetésnek hozzá kellene járulnia a tervezett 1,5 trillió dolláros infrastrukturális beruházáshoz és az adóreformhoz, amely hosszú távon is meg fogja haladni az 1 trillió dollárt. 
A romló utak, a vasutak és a gyengülő hidak sürgős befektetésre szorulnak.
 
A kérdés az, hogy mennyi ideig fognak együttműködni a külföldi befektetők ebben a tekintetben, és bíznak abban, hogy az Egyesült Államok visszafizet minden tartozást. 
- Vagy az egyensúlyi válság legutóbbi bizonytalansága fog megismétlődni?
 
Sokan azt gondolják, hogy az USA nem mehet csődbe, mert a dollár a világ legfontosabb pénzneme. 
Más országoknak árukat vagy szolgáltatásokat kell teljes értékükben adni annak érdekében, hogy hozzájussanak a globális árucikkek kereskedelméhez szükséges devizához.
 
Külföldön körülbelül 900 milliárd dollár van forgalomban s ez a nyereség valóban szűkös a többi előnyhöz képest. 
 
Amikor a piacok turbulensekké válnak, a befektetők hagyományosan menedéket keresnek a biztonságos befektetésekben. 
Ezek közé tartoznak az amerikai Pénzügyminisztérium kötvényei, melyek biztonságos kikötőt jelentenek, bár az Egyesült Államok többször is a csőd szélén állt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak egytérteni a költségvetési tételekben. 
A félelem kiváltotta pánikban a befektetők mégis amerikai adóssághoz folyamodtak. - Ez ironikus. 
 
A  központi bankok tartalékai mintegy 5 billió amerikai dollár értékben van a trezorokban. 
Az állandó kereslet a kamatköltségeket alacsonyabb szinten tartja, mint más országokban - és lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy évről évre sokkal több külföldi árut fogyasszon, mint amit önmaga megtermel. 
 
Mivel az USA külföldi adósság tartozása kizárólag dollárban van, szükség esetén pénznyomtatással és "leértékeléssel" rendezheti adósságait. 
Ez magyarázza a gyengébb dollár árfolyamot, mely a külföldi befektetők és az export nemzetek rovására megy. 
 
Görögország nem tudta megmenteni magát 2010-ben, mert nem férhetett hozzá az Európai Központi Bankhoz.
 
Hazai előny  a nagy  amerikai hitelminősítő, Moody's, Standard & Poor's vagy amerikai domináns Fitch tevékenysége is, 
ami  megmagyarázhatja a legmagasabb minősítést (AAA, AA +) a magas adósság ellenére is. 
A kínai Dagong csak az ötödik legjobb hitelminősítést (BBB +) adta az Egyesült Államoknak. 
 
Az ismert forgatókönyv alapján  ez azt jelenti, hogy az USA soha nem mehet csődbe?  
 
 A kereskedelmi konfliktusok konfrontációhoz  vezethetnek  Kínával, vagy például  az Észak-Koreával való fegyveres konfliktus is kiválthatja az ázsiaiak által az amerikai papírok váratlan piacra dobását. 
Azonban ez nem valószínű, mert a dollár bukásával  a kínaiak leértékelnék saját megtakarításukat.
 
Nagyobb kockázatot jelent egy házi költségvetési válság, melyet a csökkenő kormányzati bevételek  - vagyis az adóreform - és a növekvő kiadások (például ösztönző csomagok) okoznak.
 
A Kínával folytatott kereskedelmi háború meghirdetésével néhány héttel ezelőtt Trump amerikai elnök súlyos büntető díjakat szabott ki a mosógépekre s a dél-koreai és kínai napelemekre. 
 
A válasz nem sokáig váratott magára. 
Minden olyan cégnek, mely a műanyag gyártáshoz szállít sztirolt, öt-tizenegy százalékos "óvadékot" kell letétbe helyezni Kínában. 
- Függetlenül attól, hogy ezt megtartják-e importvámként, még nem született döntés.
 
Ez nyilvánvalóan olyan USA-vállalatokra vonatkozik, amelyek 2017-ben 4 milliárd dollár sztirolt exportáltak Kínába. 
A kölesre és a szójababra vonatkozó vámokat is megvizsgálják, ami szintén ártana az Egyesült Államoknak, mert külföldön tavaly 15 milliárd dollárt adak ki amerikai mezőgazdasági termékekre. 
 
Az amerikai kormány bejelentette, hogy nagyméretű acélcsövek, alumínium lemezek és rétegelt lemezek behozatalára készül. 
Trump többször kampányolt a kereskedelmi importvámok tárgyában, s megígérte, hogy az elveszett ipari munkahelyeket visszahozza az Egyesült Államokba.
 
- Hogy ez a terve sikerülhet-e, az nagymértékben az amerikai nagytőke hazai befektetéseitől függ.
 
 
 
Dr. Constantin Helios
a Nemzetközi Bank Kartell
amerikai szekciója főtanácsosa                       February 17, 2018  Washington D.C.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium
 
 

 

 

America first


A gyászos Obama korszak haszontalan eredményei egyike Mrs. Clinton dilettáns külpolitikai tevékenységére vezethető vissza.
 
A másik következmény a gazdasági egyhelyben topogás, mert Obama személye akadálya volt mindenféle megegyezésnek.
 
Obama uralma alatt az amerikai nagytőke nem invesztált, melynek már látható nyomai vannak az amerikai infrastruktúrában és a világgazdaságban is.
 
A hanyatlás korszaka alatt felhalmozott profit mértéke nehezen felbecsülhető, s a tartalékok még a business világ hatalmasságainak is meglepőek.
 
Amerika nemzetbiztonsági érdekeit egyetlen korszakban se politikusok határozták meg, hanem a nagytőke, melynek céljai és érdekei azonosak a középosztály érdekeivel.
 
Az Amerikai Egyesült Államokon kívüli erők ezekről a tényekről szívesen megfeledkeznek.
Ennek legújabb megnyilvánulása Oroszország nem professzionális külpolitikája és reakciója a diplomáciai kapcsolatok megromlása ügyében.
 
Trump elnök nem konvencionális politikai stílusa mögött a hatalom valódi birtokosai, az amerikai magántulajdonú nagytőke érdekeit kell keresni.
Hogy mi az érdekünk?
 
Trump elnök szokatlan őszinteséggel adta tudtára a világnak a stratégiai tervezőintézetek által megfogalmazott célt; "America first." ("Amerika elsősorban.")
 
Mrs. Clinton - az angyalok megrontója -, aki a minden tekintetben tehetségtelen elnök férje politikai botladozása és erkölcsi botlásai közben kerített, majd falazott neki a Fehérházban, dilettantizmusával súlyosan ártott Amerika tekintélyének, s egyben a szabadság ellenségei érdekeit is szolgálta.
 
De mert örökké semmi se tart, Obama penészvirágai is elhervadtak mely után új korszak kezdődött Amerika történelmében.
 
Diplomáciai kapcsolatokat a megfelelően udvarias légkörben neghatározott érdekek képviseletére szokás létrehozni és fenntartani, s nem ellenséges beállítottság kinyilvánítására.
 
A rossz nemzetközi helyzet súlyosságára jellemző, hogy némely ország a romló belső viszonyait durva, Amerika ellenes külpolitikai támadásokkal próbálja egyensúlyban tartani.
A valódi önismeret hiányának következménye a helytelen értékelés eredménye.
 
Oroszország makacsul szuperhatalomnak tartja magát, noha történelme folyamán semmilyen tekintetben nem volt szuperhatalom. 
 
Se katonai erővel, se erőszakkal való fenyegetéssel nem lehet egyensúlyt  létrehozni, mert az elnyomott vagy megfélemlített ellenfél előbb-utóbb fellázad.
 
Ez történt az egykori szovjet birodalommal is, mely már csak Putyin diktátor és udvartartása gondolataiban létezik.
Egy olyan ország, mely hiányában van a legalapvetőbb racionális gondolkodásmódnak, ne akarjon tanácsokat adni azoknak, akiktől függőségben van.
 
Az Amerikai Egyesült Államok nem függ mástól, csak  kizárólag saját népétől és a big business hatalmasságaitól, akik a súlyos milliárdok birtokában a világ első gazdaságát irányítják.
 
Az amerikai crème de la crème a hatalom valódi birtokosa és semmiféle belföldi vagy külföldi politikus által nem befolyásolható.
 
Ezért akár Oroszország, vagy bármely más állam is leépítheti, vagy teljesen felszámolhatja diplomáciai kapcsolatait az Amerikai Egyesült Államokkal vagy egyéb nyugati országgal.
 
A megfelelő irányítással kialakult helyzetben  az amerikai magántulajdonú nagytőkének - mögötte a Nemzetközi Bank Kartellel  -, nincs szüksége sem a diplomáciai kapcsolatokra, sem az idejétmúlt, elavult gazdaságokkal való együttműködésre.
 
A kubai válság óta magunk mögött hagyott évtizedek alatt, a magántulajdonú amerikai nagytőke a megfelelő titoktartás mellett elért tudományos eredményei birtokában már azokra a világűri programokra koncentrál, melyeknek egyes elemei képesek a szabadság elleni minden támadás kivédésére.
 
A földi civilizáció jelenlegi formájában semmilyen tekintetben nem alkalmas a magántulajdonban kifejlesztett új technológia hasznosítására.
 
A Föld nevű bolygón lassan bealkonyodik, s a magántulajdonban tevékenykedő titkos űrprogramok eredményei ismeretében csak kevesen tudják, hogy mi játszódik le a Földön kívüli térségben.
 
A reménytelenül lemaradt országok politikusai Észak-Korea gyermeteg diktátora támogatására bármivel megpróbálkozhatnak.
 
A Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje világűr védelmi fegyverei  hatékonyan őrködnek a szabadság felett, s minden támadó megfelelő választ kap bármely cselekedetére.
 

Dr. Constantin Helios                                       September 1, 2017  Washington D.C.
a Nemzetközi Bank Kartell 
amerikai szekciója főtanácsosa
  

 
 

 
 
 

Information Consortium

 

International Banking Cartel

 

 

 

A múlt lejárt
 
 
Riport a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosával
 

Heather Landy,  August 3, 2017 
 

- Dr. Helios, sok kérdés merül fel az egyre kritikusabb globális helyzetben a Nemzetközi Bank Kartellel kapcsolatban, mely a háttérből irányítja az eseményeket.
Milyen irányba halad a világ és mire számíthat az, aki csak elszenvedője az események következményének?
 
- Sok ember engedi magát befolyásolni a médiákat nagy hangon uraló politikusoknak, akik a hazugságok tálalását művészet rangjára emelték, de nincs egyebük üres szólamoknál.
 
Oroszország diktátorát, aki nem global player, az orosz gazdaságot uraló mafia a szovjet időkből eredő célokkal és módszerekkel üzemi vakságában tartja.
 
A hatalom valódi birtokosai számára ez megfelel, mert az indoktrinált, elvakult embert könnyebb legyőzni.
 
A diktátor nem tudja, hogy mi történik körülötte, csak érzi a következményeket, és szalad az események után. 
Azt hiszi, hogy szuperhatalomnak lenni az atombombák számával lehet, s nem erős gazdasággal.
Ez pedig nem vall magas intelligenciára.
 
Amerika megtámadása, 2001 után a Pentagon is fejlesztette a konvencionális fegyvereit, mert a titkos megállapodás alapján erre a figyelemelterelő lépésre volt szükség.
 
A Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje fegyverfejlesztésére és kísérleteire, valamint az új haditechnika hadrendbe állítására időt kellett nyernünk.
 
- Sir, kifejtené bővebben, hogy miről van szó?
 
- A szigorú titoktartásra való tekintettel csak apró részletekre szorítkozhatom, s a technikai részleteket sem ismerem, csak a programok volumene számít, mert azokat finanszírozni kell.
 
A II. Világháború után, árulás következtében megszületett a "szovjet" atombomba, melynek hírére az amerikai nagytőke titkos fegyverkutatási programokat indított.
 
- Nem bíztak a Pentagonban?
 
- Igy van. Ugyanis a Pentagonban és egyéb amerikai államparátusban akkor már sok indoktrinált vallásos, megbízhatatlan ember tevékenykedett, akik bár itt születtek, itt éltek, s innen szerezték be üzleti titkaikat, de mert kétlakiak, idegen országot szolgálnak jelenleg is.

A fegyverkutatási programnak újabb, nagy lendületet adott a kubai válság.
Kennedy elnök meggyilkolása körülményei és a háttérben meghúzódó érdek pedig súlyos bizonyíték egy ellenséges erővel szemben, melynek lopakodó célja a világuralom megszerzése - Amerika számlájára.
 
A magánűrkutatási program beindulásával történt valami váratlan és megdöbbentő, amire a kutató tudósok nem számítottak s egy ideig nem is értették meg lényegét.
Ez az ügy a nyilvánosság számára még nagyon hosszú ideig rejtve marad.
 
A program egyik eredménye lett a huszonegyedik század és a jövő fegyvere.
Az új fegyver legalább fél évszázados előnyt jelent, melynek következtében még a huszadik századból eredő mindenféle rakétafegyverek ideje lejárt.
 
A Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje űrvédelmi fegyvereivel 2011-re sikerült lefedni az egész bolygót.
A Kartellnek nincs stratégiai céljai közt az invázióra nem alkalmas magánhaderejével való támadás, ellentétben más országok agresszív katonai doktrínájával. 
 
A Nemzetközi Bank Kartell elsőrendű célja a világháború megakadályozása a tudomány minden eszközével.
 
A haderő űrvédelmi alakulatai az agressziót már az első négy percben el tudják hárítani, a támadó megsemmisítése által.
Ez esetben nem lehet különbséget tenni se technikailag, sem erkölcsileg a támadó hadsereg, s az ország népe között,
Tehát a támadó ország interkontinentális rakétái már a saját légkörében megsemmisülnek, annak minden következményével.
 
Területük felett a légkör komponensei - ionizáltságtól függően - elégnek, ennek következtében minden élőlény megfullad és nyomtalanul elhamvad.
 
Ennek a fegyvernemnek van egy szépséghibája is, mert intenzitása miatt a célponttól mintegy kettőszáz kilóméter távolságú körben is pusztít.
 
- Ön eléggé rejtélyes módon fejezi ki a lényeget, mégis érthetően.
A huszonegyedik század és a jövő fegyvereként említett eszközök eredetéről nem kérdezem, mert az nyilvánvaló szigorú titok.
 
- Ezzel kapcsolatban nem teszek nyilatkozatot.
 
- Sir, mi a véleménye a kínai diktátor legújabb fenyegetéséről, mellyel az egész világnak üzent?
 
- Ne féljen kisasszony, ámokfutó diktátorok mindig is voltak akiket elragadott világuralmi képzeletük, s ilyen a komolytalan és nevetségessé lett kínai diktátor is.
 
A kínai kommunista párt jobban tette volna, ha a múltban a sok eszetlenkedés helyett erősen korlátozta volna országuk népessége számát, mely kellemetlen feladatot most másnak kell magára vállalni a tudomány titkos eszközeivel.
 
- Érdeklődésünk fő témáját, a sikeres gazdálkodás módszereit szándékosan a riport végére hagytuk.
A nyugati világ egyik legsikeresebb közgazdász invesztment bankára műhelytitkait szeretnénk megtudni.
 
- Sokszor megdöbbent annak tudata, hogy képzett közgazdászok nem tudnak nyereséggel gazdálkodni.
A politika meg amúgy is csak bukásokat produkál és a kívülállók számára nehezen elképzelhető korrupciót, melynek eredménye a bankszámláikon összelopott milliárdok.
Ezen következmények számláit fizeti most sok nemzet. 
 
A racionális gazdálkodás egyik legfontosabb eleme kell, hogy legyen az elérhető cél kitűzése és az elegendő saját tőke - lehetőleg semmi bank kölcsönnel.
A vezetési módszerek, mint a "laissez-faire", a "demokratikus" és az "autoritaire" stílus ötvözése a személyt érintő motivációval.
A magas anyagi elismerés és az erkölcsi elismerés egyenlő fontosságúak.
Minden más csak kontraproduktív.
 
Ez a gazdaságpolitika valódi kihívás a konkurrenciának, mely vagy lépést tart, vagy alámerül.
 
- Nagy várakozással figyeltük tevékenységét, mellyel stabilizálta az erősen volatil tőzsdét és az arany árát.
 
- Nem egyedül tettem, mert a legfőbb érdem a Nemzetközi Bank Kartell jelenleg százharmincöt tagját illeti, a közel tízezer milliárd dolláros egyenlegére támaszkodván.
 
Az arany árát pedig már nem a derivát kereskedelem kontraktusai határozzák meg, hanem a kereslet-kínálat alapján folyó valódi aranykereskedelem, melyet nem lehet manipulálni.
De sokat tevékenykedtem a magántőzsde létrehozásában is, melynek elszámolási alapja az arany lett.
Innen ered a kollégáimtól ajándékba kapott interne nevem is; Aranybankár.
 
A tőzsde indoktrinált, vallásos mafia randalírozóit sikeresen megfékeztük a legegyszerűbb módszerrel, a megkerüléssel.
Ez pedig viszonylag könnyű; a bankokban az "ilyen" kollégák többé nem kapták meg a legújabb, fontos információkat.
A titokhordozó - valamint a titokhordozó és döntéshozó - bankárokból gyakorlatilag unatkozó bank alkalmazottak lettek, akik nem sejtik, hogy vannak dolgok, amiről ők nem tudnak.
 
A vallásos mafiát legközelebbi, nagyobb eladásainál automatikus felvásárlásokkal kidobjuk a "körhintából."
A Nemzetközi Bank Kartell Isten után az egyetlen hatalom, s a gigantikus betétekre alapozva a tőzsdén visszatért az egyensúly.
 
- Mint invesztment bankárnak van-e a jövőbe mutató terve?
 
- A liberalizmus által megmérgezett emberi társadalom nagyon beteg és sok minden megtörténhet.
Mindaddig amíg nincs megfelelő egyensúly, a magántulajdonú nemzetközi nagytőke nem invesztál.
A felhalmozott monetáris és stratégiai nyersanyagkészletek egy részét az űrkutatás felgyorsítására és a jövő fegyverei fejlesztésére fordítjuk.
 
A Holdon felépítendő kísérleti, termelő és katonai bázis tervei már elkészültek és megkezdődhet a telepítés.
Következő tervünk már a Marsot érinti és a naprendszer egyéb bolygóit.
De fokozott figyelmet fordítunk az intersztelláris, vagyis csillagközi térség hozzánk legközelebbi csillagrendszerei kutatására is.
 
A múlt ideje lejárt és elkezdődött a jövő, melyben a Föld csak egyetlen pont lett.
 
- Dr. Helios, köszönöm a riportot.
 
- Köszönöm érdeklődését Miss Landy

Az angol nyelven rögzített riportot fordította
Dr. Szekeres László - Nemzeti Akadémia  
       
 
International Banking Cartel -     August 5, 2017  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 

Information Consortium

 

International Banking Cartel

 

 

 

A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa 2017 Február 11-én, Washingtonban megtartotta évi első értekezletét.
Egyik napirendi pontként a százharminckét bankot képviselő Főtanács megtárgyalta a jelenlegi politikai helyzetet.

A Főtanács jegyzőkönyvéből idézünk;
 
" A globalizáció rossz iránya többek között olyan problémát is felvetett, mint a Föld nyersanyagkészlete erőteljes csökkenése.
 
A nyersanyagok új technológiával való kiaknázása mind nagyobb energiát igényel, mely energia jelenleg nem áll korlátlanul rendelkezésre. 
 
A hidegfúziós reaktor beindulása késik.
 
Az energiát termelő nyersanyagok stratégiailag nem azon országok ellenőrzése alatt állnak, melyek belső politikai stabilitással rendelkeznek és megfelelő technológiát tudnak felhasználni az energiatermeléshez. 
Ezért a globalizáció eddigi iránya megváltoztatását határozta el a Főtanács, s egyben megbízta az űrkutatási programok szakértőit a kutatások felgyorsításával.
 
A tudományos programokra az eddigi pénzügyi keretet háromszáz százalékkal felemelték - s a rendelkezésre bocsátott összeg már meghaladja a huszonöt milliárd Amerikai Dollárt.

A Főtanács a népvándorlás megállítására szigorú rendelkezéseket fogadott el, melyet a politikai államhatalom plattformja elé terjesztett.
 
A liberális irányzatú politikai nyugtalanság keltést a Főtanács elítélte és kezdeményezést tett a háttérben meghúzódó felforgató erők megbüntetésére.
 
Megállapították, hogy csak azt lehet elosztani, amit munkával megtermeltek, s nem azt, ami mások tulajdona.
Az államok pedig a mindenki által csak felélt, de meg nem termelt anyagiak kimerülésével leszegényedtek.
 
Amerika egyensúlya nem azoktól függ akik Trump elnökkel szemben elveszítették az elnökválasztást s ebbe nem tudnak belenyugodni, hanem azoktól, akik az utcákon tüntetve követelőznek ahelyett, hogy dolgoznának.
 
Amerika a munkából lett gazdag, erős és független, s nem a baloldali politika semmittevői követelőzéseiből.
 
Az érvényben levő törvények alapján a bűncselekményeket elkövető, minden emberi mértéket elveszített felforgatók a független igazságszolgáltatás megítélése alá esnek."
 
 

International Banking Cartel -              February 12, 2017   Washington D.C. 
 
 

 
 

 
 
 

Information Consortium
 
 News
 

  

At the International Banking Cartel conference in Washington D.C. we received a news. 

Dr. Constantin Helios, the chief councillor of the American cartel said: 

"The presidential elections does not change of the big business on strategy.
While Obama administration will be, investing will be not.
This will result in the subjective handling of important business information, which can be misused.

The public safety bad.
I am alarmed at the increasing unemployment among young people.
We particularly expect the new Obama administration to take tangible action in this field."

About the Stock Exchange prices, the chief councillor said:
"The Stock Exchange the real power. And the private equity does not works for the State."


 

International Banking Cartel - Global Council                        November 7,  2012 Washington D.C.
További cikkek  ----->ArchiveWALL STREET PALACE
INDEPENDENT CONSULTING ® 


    LIBERTAS    Designed by

NOBLE HOUSE
PRIVATE BANKING®


Copyright © 2007 All rights reserved