NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETEXCLUSIVEGOLDEN*BANKERINSIDERACADEMYDISCLAIMER
GLOBAL_INFORMATIONNEWSINTERNATIONAL_BANKING_CARTELNOBLE_HOUSE REPORTSNOBLE_HOUSE EXCLUSIVECULTURESCIENCECONTACT
INTERNATIONAL_BANKING_CARTEL
 
 

 

 

 

  INTERNATIONAL BANKING  CARTEL  

 *    INFORMATION  CONSORTIUM   *

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
Crimes against humanity - Verbrechen gegen die Menschheit  
 
 
 

The International Banking Cartel unanimously condemned the Austrian government for crimes against humanity. 
 
Forced vaccination is equivalent to forced sterilization and compulsory psychiatric treatment. 
 
The Austrian state was declared the enemy of freedom.
 
Crimes against humanity in international jurisdiction never expire. 
 
The International Banking Cartel prohibits all states and persons from maintaining with Austria.

*

Das Internationale Banking Cartel  verurteilte einstimmig die österreichische Regierung  wegen Verbrechen gegen die Menschheit und Menschlichkeit.
  
Zwangsimpfung ist gleichbedeutend mit Zwangssterilisation und psychiatrischer Zwangsbehandlung.
  
Der österreichische Staat wurde zum Feind der Freiheit erklärt. 
 
Verbrechen gegen die Menschheit  und die Menschlichkeit in der internationaler Gerichtsbarkeit verjährt sich nie. 
 
Das Internationale Banking  Cartel  verbietet allen Staaten und Personen die Kontaktpflege mit Österreich.

 

 
International Banking Cartel - Global Council          November 23, 2021  Washington D.C.
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
Terror Union
 
 
 
The International Banking Cartel has declared the morally fallen European Union a dangerous enemy of freedom because of its constant terror against its member states. 
 
The Cartel severed all relations with the EU on October 19, 2021.

*

Das Internationale Banking Cartel hat die moralisch gefallene Europäische Union wegen ihres ständigen Terrors gegen ihre Mitgliedsstaaten zu einem gefährlichen  Feind der Freiheit erklärt. 
 
Das Kartell hat am 19. Oktober 2021 alle Beziehungen zur EU abgebrochen.
 

 
International Banking Cartel - Global Council          October 19, 2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Danger!
 
  

The International Banking Cartel warns the liberal circles of the European Union against interference in the internal affairs of sovereign states.
 
Gross and people-despising sexual perversion is not a human right and is not tolerated by the International Banking Cartel.
 
Any attempt to interfere in sovereign state affairs and to undermine the law is classified as international terrorism and automatically sanctioned without warning.
 
*

Das Internationale Banking Kartell warnt die liberalen Kreise der Europäischen Union vor Einmischungen in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten. 
 
Grobe und menschenverachtende sexuelle Perversion ist kein Menschenrecht und wird vom Internationalen Banking Kartell nicht geduldet. 
 
Jeder Versuch, sich in souveräne Staatsangelegenheiten einzumischen und die Gesetze zu untergraben, wird als internationaler Terrorismus eingestuft und ohne Vorwarnung automatisch sanktioniert.
 

 
International Banking Cartel - Global Council           September 28, 2021   Dallas
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Latest weapon
 

The International Banking Cartel confirms that its most advanced weapon - a high-energy magnetic space weapon - put the first three units into orbit. The fully automatic weapons were fired by F-15 fighter jets at 1:33 a.m., UTC and 1:50 a.m. UTC on July 26, 2021 at an altitude of 11,200 miles over Texas. The latest defensive weapons have been automatically coupled and are ready for use.
 
*
 
Das Internationale Banking Kartell bestätigt, dass seine fortschrittlichste Waffe - eine hochenergetische Weltraum magnetwaffe - die ersten drei Einheiten in die Umlaufbahn gebracht hat.  Die vollautomatischen Waffen wurden am 26. Juli 2021 um 1:33 Uhr UTC und 1:50 Uhr UTC von F-15-Kampfjets in einer Höhe von 11,200 Meilen über Texas abgefeuert.  Die neuesten Abwehrwaffen wurden automatisch gekoppelt und sind einsatzbereit.
 
*
 
A Nemzetközi Bank Kartell megerősíti, hogy legújabb fegyvere - nagy energiájú mágneses világűri fegyver - első három egységét pályára állította.  A teljesen automata fegyvereket F-15-ös vadászgépekről lőtték fel Texas felett 11,200 mérföld magasságban 2021. július 26-án 1: 33-kor (UTC) és 1: 50-kor (UTC).  A legújabb védelmi fegyverek automatikusan összekapcsolódtak, és bevetésre készek.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council          August 21, 2021 Washington D.C.
 

        

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Új atomhatalom
 
 
Heather Landy riportja
 
 
Ma abból az alkalomból jöttünk kollégámmal a washingtoni  Arlington Palotába négy szuperbankár online sajtótájékoztatójára, hogy a Nemzetközi Bank Kartell kormányzó testülete teljes egyetértésben a Főtanáccsal, deklarálta a nukleáris opciót, vagyis a Nemzetközi Bank Kartellnek az  atomfegyverek birtoklásához való jogát.
  
A deklarációt egyhangúlag fogadták el.

A sajtótájékoztató kérdéseinek mintegy felét törölte a Kartell titkosszolgálata, ezért a maradékkal kell gazdálkodnunk.
 
- Önök három fegyverfajtát telepítettek orbitra, melykkel 2011-ben lezárták az eget.
Ez azt jelenti, hogy  a Föld minden pontját teljes ellenőrzés alatt tartják.
 
Önök azt állítják, egyik fegyver se tömegpusztító, tehát nem kell a polgári lakosságnak nyugtalankodnia.
Tudnának-e ezzel kapcsolatban mondani valamit?
 
A Canadian Bankers Association egyik főmunkatársát kérdezzük neve elhallgatásával.
 
- 2020 Februárjától tevékenykedem a Nemzetközi Bank Kartell megbízott elnökeként, de nekem sincs teljes felhatalmazásom a hét szekció főtanácsosaitól minden kérdést megválaszolni.
De csak kérdezzenek bátran, s  majd jelzem az információközlés határát.
 
Az egyik fegyverfajtánk nagyenergiájú laser fegyverek, melyekből megfelelő mennyiség kering a fejünk felett, visszatartva a szabadság ellenségeit bármiféle támadástól.
 
A másik fegyverfajtánk új tipusú, mikrohullámú fegyver. 
 
- Ekkora harckészültség mellet miért volt szükség az atomfegyverekre, vagyis azok minden fajtájára, beleértve a neutronfegyvert is?
 
Dr. Helios;  
- Isten kegyelméből új atomhatalom született, ami ellen nem lehet tenni semmit.
"Ismeretlen ellenség ellen ne harcolj"  jelszóval.
 
Atomfegyvereink  megvédik a Nemzetközi Bank Kartell érdekeit, a szabadságot és semlegesítik minden atomhatalom nukleáris fegyvereit.
Tehát az egyre agresszívabban fellépő országok ugyanazt kaphatják néhány rövid percen belül, amilyen aljasságot ők kitervelnek más népek ellen.
 
Már csaknem minden cigány legénynek van atomfegyvere, ugyan miért ne lehetne az egyetlen valódi hatalomnak, a Nemzetközi Bank Kartellnek is?
A stratégiai tudományos tervezőintézetek és a Council on Foreign Affairs egy tagjának véleménye szerint meg fogjuk tapasztalni a következő öt-tíz évben az atomfegyverekkel rendelkező országok kiterjedését.

Ennek megelőzésére tevékenykedik a világ egyik legmodernebb hadserege erejére támaszkodva a Nemzetközi Bank Kartell.
 
- Az ön Omega hadserege is  együttműködésben van a Kartell hadseregével?
 
- Ez így van, de erről nem tájékoztatok, mert ez  a magántulajdon érdekeit védő, ezért a Pentagon, de a CIA és a National Security Council előtt is hétpecsétes titok.
 
Az Omega Cyberhaderőn kívül már talán húsz magánhadsereg is létezik Amerikában, de még alig a fele lehet eléggé ütőképes egy amerikai polgárháborúban, nem is szólva a globális polgárháborúról, melyben egy lábbal már benne vagyunk.
 
- A Kartell Főtanácsa deklarációja után néhány perccel már megkezdődött az atomfegyverek összeszerelése. Tudnának erről tájékoztatni?
 
A coordinátor válaszol:
- A nukleáris fegyvereink komponensei már közel egy évizede várakoztak a nekünk kedvező politikai-társadalmi alkalom start enegdélyére, melyek alkatrészeit nem túl hosszú  tárgyalás sorozatban vásároltuk meg egy országtól.
 
A pénz hatalmánál csak Isten hatalma nagyobb, de abból nem lehet megélni.
Egy tranzakcióban minden csak attól függ, hány nullát írunk le az egyes után.
A szupergazdag és nagyvonalú Kartell bármit megvalósíthat ami érdekünkben áll és gyakorlatilag is lehetséges elérni.
 
- Még mindig nem eléggé világos a Kartell atomfegyverei célja.
 
A Kartell mexicoi főtanácsosa;
- Értem mit akar hallani, de a Kartell atomfegyverei nem háborús célokat szolgálnak, mivel a Nemzetközi Bank Kartell nem akar háborút.
Éppen ellenkezőleg; a háborút megelőző, figyelmeztetés nélküli masszív csapás lehetőségével rendelkezünk a jövő fegyverei birtokában, melyek  folyamatos továbbfejlesztés alatt vannak.
 
A fegyverkezési versennyel rákényszerítjük a szabadság ellenségeit anyagi eszközeik elpocsékolására, mert a mintegy harminc-ötven évnyi előnyt behozni többszörös ráfordítással se lehet, s csak az idő hozhatja meg nekik a sikert.
Ez is egyik stratégiánk, vagyis a jövendőbeli támadó előzetes gazdasági megsemmisítése.
 
- Dr. Helios, ön globális polgárháborút emleget.
Nem gondolja, hogy a nemzeti polgárháború réme egymagában is elrettentő jövőkép?
 
- Az emberi faj egy agresszív teremtménye Istennek, melyet se megjavítani, se megfékezni nem könnyű, s talán nem is lehetséges.
De a Council on Foreign Relations stratégiájával szinkronban számunkra is létezik egy módszer, mely meg tudja zabolázni a szélsőséges ámokfutókat.
Ez pedig a globális, nemzeti katonai kormányzás, mely nagyon hosszú időre megfékez minden  liberális psychopatát, akiket  senki se választott, mégis már csaknem a földön fetrengve őrjöngenek - ahelyett, hogy az elmegyógyintézetek zárt falai mögött pihengetnének.
De ami késik, nem múlik...
 
-Tehát katonai puccsot támogatnak?
 
- A világ jelenlegi helyzetében a liberális hazugságokkal félrevezetett, úgynevezett demokrácia ideje lejárt, mint ahogy annakidején a rabszolgatartó római birodalom, vagy a fasizmus és a kommunizmus embertelen terror uralmának is vége.
 
Csak a kemény parancsok és a büntetéstől való félelem tehetnek rendet az elszabadult indulatok és elvadult emberiség köztött, s ez még mindig jobb, mint a világháború vagy a globális polgárháború, melyben mindenki mindenki ellen harcol a semmiért.
Volt erre példa az ókorban, Diocletianus császár hatalomra jutása előtti évszázadban.
 
- Milyen társadalmi rendszert támogat a Kartell a jövőben?
 
A canadai coordinátor válaszol;
- Kizárólag a szabadságot, de nem a liberalizmust, mely alapja lett az anarchiának, ezért  kikényszeríti a katonai puccsokat is.
Majd ha ropognak a fegyverek, akkor döbbennek rá a szabadság értékeire, melyek nekik már nem járnak, mert nem élik túl az akciót.
 
A szabadság védelmére Európa már célponttá vált, s csak az európaiakon múlik, hogy kontinensük hadszintérré is válik-e vagy nem.
Európát feladtuk, mert már annyira zavaros és chaotikus, hogy személy szerint örülni fogok annak, ha soha többé nem hallok róla semmit.
 
- Akinek ilyen véleménye van, neve is kellene, hogy legyen, mert névtelenül képviselni sorsdöntő ügyeket nem lehet.
 
Dr. Helios:
- Hussain Najadi bankárt - HSG St. Gallen, Schweiz2013-ban gyilkolták meg Malaysiában, s nyilvánvalóan nem a barátai.  
 
1982-ben pedig Roberto Calvit akasztották fel egy londoni híd alá, miután a Banco Ambrosianot,
a Vatikán bankját csődbevitte.
Csak azt kívánom még ehhez hozzátenni, hogy a Nemzetközi Bank Kartell titkosszolgálata ismeri az ügy teljes hátterét és a tetteseket is.
 
- Az amerikai állam 2001 szeptember 11. után az akkori legjelentősebb nagybankároknak teljes állami védelmet adott, amit azóta  megerősített.
 
Dr. Helios, önt tizenöt tagú, legjobban kiképzett testőrség védelmezi, s tudomásom szerint a Constellis Holdings, Inc. csoporthoz tartozó "ACADEMIegyik biztonsági magáncége szuperkiller fegyveresei is védik.
Nem szólva a magánhadserege hatezer, jól kiképzett katonájáról. Tehát mitől fél?
 
- Sohase féltem, még a Magyarországon ellenem elkövetett két merénylet után se, melynek számlája még nyitva van.
A Nemzetközi Bank Kartell szigorú szabályzata nem engedi meg a globális hatalom birtokosai kiléte nyilvánosság előtti  felfedését.
 
- A Dél-afrikai National Credit Regulator  egyik főmunkatársa két kérdést is kihúzott a listájáról.
Az egyik kérdés a Nemzetközi Bank Kartell atomfegyverei számára, a másik pedig a raktározási helyükre vonatkozott.
 
A Canadian Bankers Association tagja válaszol;
- Eddig tartott a sajtó interview. 
 
Köszönjük  türelmüket és mindenre kiterjedő figyelmüket.
 
Gentlemen, köszönet a részletes tájékoztatásért és a reánk áldozott idejükért.
 
Az angolnyelvű interview magyar fordítását
Dr. Szekeres László és Pataky Máté Gergely készítette
 
 
International Banking Cartel - Global Council          January 3, 2021  Washington D.C.
 
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Military training
 
 

 
The Space Defense Army and the "Lightning" attack units of the International Banking Cartel conducted the fourth military exercise in close cooperation with the Omega Private Cyber ​​Army.
 
The two-day military exercise took place between December 3, 2020 and December 4, 2020 UTC world time 1:20 a.m. and 4:05 p.m.  
 
According to the attack plan, the attack units have successfully completed the mandatory simultaneous shutdown of all electrical transformers, military bases, nuclear power plants and government centers in 16 countries.  
 
In its second lecture on the neutralization of all nuclear powers, the International Banking Cartel confirmed the approval of its own nuclear option.  
 
All of the International Bank Cartel's space defense weapons and military exercise documents were given to the Supreme Cartel Council by Marshall O'Donoghue, Commander in Chief of the Space Defense Army.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           December  5, 2020  Dallas
 
 

      

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
 Globalization is over
 
 

After three days of deliberations, the Supreme Cartel Council adopted an unanimous final document. 
 
The International Banking Cartel condemned the UN as an incompetent crisis manager in the global crisis. 
 
All political parties, religions and non-governmental organizations - such as the Masonic Societies - have been classified as enemies of freedom. 
In the row are Germany, France, Israel, Pakistan, Iran, China and North Korea. 
 
Turkey as the most dangerous terrorist state is being fought by the cartel with all means.
 
The International Banking Cartel declared the globalization goals to be over. 
 
The national borders must be guarded by armed soldiers and the migration of peoples reversed. 
 
The internal equilibrium of Europe has been broken, for which Germany and the German terror policy against other countries are responsible. 
 
The International Banking Cartel is ready to split Germany up into several states.
 
 
Die Globalisierung ist vorbei
 

Nach dreitägigen Beratungen nahm der Oberste Kartellrat ein einstimmiges Abschlussdokument an. 
 
Das Internationale Banking Kartell verurteilte die UN als inkompetenten Krisenmanager in der globalen Krise. 
Alle politischen Parteien, Religionen und Nichtregierungsorganisationen - wie die Freimaurergesellschaften - wurden als Feinde der Freiheit eingestuft. 
In der Reihe befindet sich Deutschland, Frankreich, Israel, Pakistan, Iran, China und Nordkorea. 
 
Die Türkei als gefährlichster Terrorstaat wird vom Kartell mit allen Mitteln bekämpft.
 
Das Internationale Banking Kartell erklärte die Globalisierungsziele für beendet. 
 
Die nationalen Grenzen müssen von bewaffneten Soldaten bewacht und die Migration der Völker rückgängig gemacht werden. 
 
Das innere Gleichgewicht Europas ist gebrochen, wofür Deutschland und die deutsche Terrorpolitik gegen andere Länder verantwortlich sind. 
 
Das Internationale Banking Kartell ist bereit, Deutschland in mehrere Staaten aufzuteilen.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           November 30, 2020  Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Halottak ügynökei
 
 
Joe Biden, az Amerikai Kongresszus demokratapárti méregkeverőnőjével, a kivénhedt Nancy Pelosival különös "győzelmet" arattak.
Nem csak az igazságot győzték le, de a valóságot is.

A Nemzetközi Bank Kartell titkosszolgálatához beérkezett valódi adatok alapján eddig több mint tizenhatezer választási csalást lehet kimutatni.
 
A választási listára felvett nevek viselői a szavazás napjáig elhunytak, mégis szavazhattak a levélbeni szavazás lehetőségével.
 
A szavazatokat kiszámoló napon pedig újabb néhány ezer ember halt meg - részben a Covid19 -vírus áldozataként, vagy egyéb módon.

A Képviselőház demokratapárti boszorkánykonyhájában tevékenykedett méregkeverők csúfos tevékenységükért meg fogják kapni jutalmukat - amikor annak eljön az ideje...

Mert sem Isten, sem az amerikai nagybankárok nem felejtenek sohasem.
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor
 

 
International Banking Cartel - Global Council          November 9, 2020 Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
World war III. 
 
 
 


On August 1, 2020, the Global Superior Council of International Bank Cartel on the "Golden Intranet" satellite platform held the extraordinary meeting.
 
The reading of the four expert commissions by the Plenipotentiary Council of the seven sections of the Global Supreme Council was heard.
 
After six months of data collection All action units, of the secret service command, the Global Supreme Council has taken a position.
 
With the deadly use of biological weapons, called "Covid", the "Chinese People's Republic" under the leadership of the Maoist criminal organization - the enemies of freedom - against the human civilisation and humanity has committed the most serious act of terror.
 
The Maoist-fascist terrorist organization de facto proclaimed World War III through the use of biological weapons, which was forbidden in international conventions.
 
In order to protect human civilization and freedom, the international banking cartel, with all its economic and military might, will provide an adequate response to all enemies of freedom.
 
The cartel in the Second Resolution condemned also Germany and branded it an enemy of freedom.  With unbridled technological transfer, German politics has contributed a great deal to the fact that the Chinese Maoist terrorist organization has become the greatest danger for the whole world.
 
 
 
Dritter Weltkrieg
 

Am 1. August 2020 hielt der Global Superior Council des International Bank Cartel auf der Satellitenplattform "Golden Intranet" das außerordentliche Treffen ab.
 
Die Lesung der vier Sachverständigenkommissionen durch den Bevollmächtigtenrat der sieben Sektionen des Globalen Obersten Rates wurde angehört.

Nach sechsmonatiger Datenerfassung Alle Aktionseinheiten des Geheimdienstkommandos hat der Global Supreme Council Stellung bezogen.

Mit dem tödlichen Einsatz biologischer Waffen, genannt "Covid", hat die "Chinesische Volksrepublik" unter der Führung der maoistischen kriminellen Vereinigung - der Feinde der Freiheit - gegen die menschliche Zivilisation und die Menschheit den schwersten Terrorakt begangen.

Die maoistisch-faschistische Terrororganisation proklamierte de facto den Dritten Weltkrieg durch den Einsatz biologischer Waffen, was in internationalen Konventionen verboten war.

Um die menschliche Zivilisation und Freiheit zu schützen, wird das internationale Banking Kartell mit all seiner wirtschaftlichen und militärischen Macht allen Feinden der Freiheit eine angemessene Antwort geben.
 
Das Internationale Banking Kartell in der Zweiten Resolution verurteilte Deutschland auch und bezeichnete es als Feind der Freiheit.  Mit dem ungezügelten Technologietransfer hat die deutsche Politik viel dazu beigetragen, dass die chinesische maoistische Terrororganisation zur größten Gefahr für die ganze Welt geworden ist.
 
 
 
III. VilágháborúA Nemzetközi Bank Kartell 2020 Augusztus 1-én a "Golden Intranet" műholdja plattformján megtartotta ezévi rendkívüli értekezletét.
 
A Kartell Globális Főtanácsa hét szekciója meghatalmazott főtanácsosai meghallgatták a négy szakértői bizottság előterjesztésében felolvasott jelentést a globális tragédiát okozott pandémiáról.
 
A Kartell Globális Főtanácsa a titkosszolgálat parancsnoksága akcióegységei hathónapi adatgyűjtése alapján a következő állásfoglalást tette közzé.

Az önmagát "Kínai Népköztársaságnak" mondott pekingi maoista bűnszövetkezet - a szabadság ellensége -, a "Covid" nevű halált okozó vírus biológiai fegyverként való bevetésével az emberiség és emberiesség ellen a legsúlyosabb terrorcselekményt követte el.
 
A nemzetközi szerződésekben tiltott biológiai fegyverek bevetésével a kínai maoista-fasiszta bűnszövetkezet de facto proklamálta a harmadik világháborút.
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa az emberi civilizáció és a szabadság védelmére gazdasági és fegyveres hatalmával megfelelő választ ad a globális terror megfékezésére.
 
A Nemzetközi Bank Kartell második határozatában Németországot is elítélte és a szabadság ellenségének nyilvánította.
A határtalan technológiai átvitellel a német politika sokat tett azért, hogy a maoista terrorszervezet az egész világra a legnagyobb veszély lett.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council                    August 10, 2020  Toronto    
     

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Criminals 
 
 
    
Othmar Karas
 
 
Othmar Karas, one of the greatest and most talentless gray spot in Austria - without own ideas and thoughts -, attacked the Hungarian government - and indirectly attacked the Hungarian people.
 
The eternal parasite and useless, would like to live like a lord, has now entrenched himself behind his superfluous desk in the European Union. 
 
When this mentally stressed person speaks with a contorted face, one has the impression that his pathological hatred will soon result in a stroke. 
 
One shouldn't react to what he says if he weren't one of the worst characters in the EU. 
But this sick person, who made a completely insignificant political career through his marriage to the Nazi Waldheims daughter, changed sides. 
 
Othmar Karas is currently a Liberal Democrat because it pays off better. - The peoples should of course pay the bill. 
Othmar Karas imagines in his sick brain that peoples who have suffered a lot in the history, accept his ideology and leadership.
But the Hungarian people did not vote for Othmar Karas, but for FIDESZ-KGMP with a two-thirds majority. 
Therefore only the FIDESZ-KGMP is responsible for the people and not Othmar Karas. 
 
The Hungarian people need freedom, and good and strong laws, but no so-called liberal democracy, with chaos and anarchy. The International Bank Cartel thanks for a politician showing his true face. 
It is easier to classify and to be held accountable. 
 
The bill for meanness and tyranny, and crime against a people, will come. Everyone can rely on that, even Othmar Karas.
 
His political party the ÖVP is full of corrupt politicians who are even worse character than a dog. 
(Ernst Strasser, the former ÖVP minister of the Interior, was sentenced to three years in prison for corruption. 
Karl-Heinz Grasser, former ÖVP finance minister, stole the sky over Austria during his tenure. - Nice company.)
 
The International Bank Cartel does not recognize any parliamentary immunity.
In the interest of all peoples, we will present all bills in time to all enemies of freedom. 
 
The Europa Union is over. - Thank God. 
The nations will live again and be free from the worst tyranny after fascism and communism.
 
After the corona pandemic, the former EU has no moral right to exist. Nobody can go on if they failed. 
The peoples and human life are not toys and test objects for pathological crooks.
 
State borders remain closed and expanded even more than ever before the next, more deadly pandemic breaks out.
The national borders will bring freedom, security and prosperity again.
 
Europe paid a very high price for all invaders who overran Europe because of immigration. 
The unwanted strangers has Europeans murdered, robbed and raped. 
The responsibility of the criminal Maffia politician means the end of many political parties in Europe. 
 
Long live European culture, far from its murderers and tyrants. Neither an European tyrant nor an imaginary, arrogant Germanic has any duties or rights in Hungary. 
Hungary is not a back yard for foreign countries. 
 
Othmar Karas! If you want to achieve something in life, you should do it on your own rights. 
You haven't worked a single day, just survived as a parasite. 
Please go to work, then also your dream will become a reality, which will be more beautiful than anything else in the world.
 
Talentless crooks saved the euro, saved some member countries, saved banks, saved illegal immigrants, only the people in the EU countries were not saved.
The elderly who built Europe from the ruins after the war have died of gratitude from Corona infection - in the "thankful" EU. 
 
Freedom is the real value, but liberal democracy is just demagogy, deception, a means of subjugating people and countries.
 
The American section of the International Banking Cartel  today has stopped trading currencies in euros to all members.
As a next sanction, the International Banking Cartel will ban all members from trading on EU securities. 
 
The Cartel has other methods and options all dirty game in the EU to finish.
The international private big capital never works together with idiots, criminals and court jesters.
 
 
German version

Othmar Karas, einer der größten und talentlosesten grauer Fleck Österreichs - ohne eigene Ideen und Gedanken -, griff die ungarische Regierung an - und indirekt das ungarische Volk.  
 
Der ewige Parasit und Nutzlose, der gerne wie ein Lord leben möchte, hat sich nun hinter seinem überflüssigen Schreibtisch in der Europäischen Union verschanzt. 
 
Wenn diese geistig gestresste Person mit einem verzerrten Gesicht spricht, hat man den Eindruck, dass sein pathologischer Hass bald zu einem Schlaganfall führen wird.  
 
Man sollte nicht auf das reagieren, was er sagt, wenn er nicht einer der schlechtesten Charaktere in der EU wäre.  
Aber dieser Kranke, der durch seine Ehe mit der Tochter des Nazi-Waldheims eine völlig unbedeutende politische Karriere machte, wechselte die Seite.  
Derzeit ist er Liberaldemokrat, weil es sich besser auszahlt. - Die Menschen sollten natürlich die Rechnung bezahlen.
  
Er stellt sich in seinem kranken Gehirn vor, dass Menschen, die in der Geschichte viel gelitten haben, seine Ideologie und Führung akzeptieren.
  
Das ungarische Volk stimmte jedoch nicht für Othmar Karas, sondern für FIDESZ-KGMP mit einer Zweidrittelmehrheit.  Daher ist nur die FIDESZ-KGMP für die Menschen verantwortlich und nicht Othmar Karas.  
 
Das ungarische Volk braucht Freiheit und gute und starke Gesetze, aber keine sogenannte liberale Demokratie mit Chaos und Anarchie.  
Das Internationale Bankkartell dankt einem Politiker, der sein wahres Gesicht zeigt. 
Es ist einfacher zu klassifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. 
 
Die Rechnung für Gemeinheit und Tyrannei und Verbrechen gegen ein Volk wird kommen.  Darauf kann sich jeder verlassen, auch Othmar Karas. 
 
Seine politische Partei, die ÖVP, ist voll von korrupten Politikern, die einen noch schlechteren Charakter haben als ein Hund.
(Ernst Strasser, ehemaliger ÖVP-Innenminister, wurde wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.  Karl-Heinz Grasser, ehemaliger ÖVP-Finanzminister, hat während seiner Amtszeit den Himmel über Österreich gestohlen.  - Nette Gesellschaft.)
 
Das Internationale Bank Kartell erkennt keine parlamentarische Immunität an, im Interesse aller Völker. 
Wir werden alle Rechnungen rechtzeitig allen Feinden der Freiheit vorlegen.  
 
Die Europa Union ist vorbei.  - Gott sei Dank.  
Die Nationen werden wieder leben und frei von der schlimmsten Tyrannei nach Faschismus und Kommunismus sein. 
 
Nach der Coronapandemie hat die ehemalige EU kein moralisches Existenzrecht.  
Niemand kann weitermachen, wenn er versagt hat. 
 
Die Völker und das menschliche Leben sind keine Spielzeuge und Testobjekte für pathologische Gauner.  
Die Staatsgrenzen bleiben geschlossen und werden noch mehr denn je erweitert, bevor die nächste, tödlichere Pandemie ausbricht.
 Die nationalen Grenzen werden wieder Freiheit, Sicherheit und Wohlstand bringen.
  
Europa zahlte einen sehr hohen Preis für alle Invasoren, die Europa wegen Einwanderung überrannten.  
Die unerwünschten Fremden haben Europäer ermordet, ausgeraubt und vergewaltigt.  
Die Verantwortung des kriminellen Maffia-Politikers bedeutet das Ende vieler politischer Parteien in Europa.  
 
Es lebe die europäische Kultur, weit weg von ihren Mördern und Tyrannen. 
Weder ein europäischer Tyrann noch ein imaginärer, arroganter German haben in Ungarn irgendwelche Pflichten oder Rechte.  
Ungarn ist kein Hinterhof für das Ausland. 
 
Othmar Karas!  Wenn Sie etwas im Leben erreichen wollen, sollten Sie es auf eigene Faust tun.  
Sie haben keinen einzigen Tag gearbeitet, sondern nur als Parasit überlebt. 
Bitte gehen Sie zur Arbeit, dann wird auch Ihr Traum Wirklichkeit, der schöner sein wird als alles andere auf der Welt.
  
Talentlose Gauner retteten den Euro, retteten einige Mitgliedsländer, retteten Banken, retteten illegale Einwanderer, nur die Menschen in den EU-Ländern wurden nicht gerettet. 
 
Die älteren Menschen, die nach dem Krieg Europa aus den Ruinen bauten, sind aus Dankbarkeit an der Corona-Infektion gestorben - in der "dankbaren" EU.
 
Freiheit ist der wahre Wert, aber liberale Demokratie ist nur Demagogie, Täuschung, ein Mittel, um Menschen und Länder zu unterwerfen. 
 
Die amerikanische Sektion der Internationale Bank Kartell hat heute den Handel mit Euro Devisa  an alle Mitglieder eingestellt. 
 
Als nächste Sanktion wird  der Internationale Bank Kartell  allen Mitgliedern den Handel mit EU-Wertpapieren verbieten. 
 
Das Kartell hat andere Methoden und Optionen, um alle schmutzigen Spiele in der EU zu beenden.
Das internationale private Großkapital arbeitet niemals mit Idioten, Verbrechern und Hofnarren zusammen.
 
 
 
 
 Ausztria egyik legnagyobb és legtehetségtelenebb szürke foltja - önálló ötlet és gondolatok nélkül - megtámadta a magyar kormányt, és közvetett módon a magyar embereket.
 
Az örök parazita és haszontalan, aki szeretne úrként élni, ma már az európai unióban felesleges íróasztala mögé ásta be magát.

Amikor ez a mentálisan terhelt ember eltorzult arccal beszél, olyan érzése van az embernek, hogy a patológiai gyűlölet hamarosan agyvérzést eredményez.
Nem szükséges reagálni arra, amit mond, ha nem volna az egyik legrosszabb jellem az európai unióban.

De ez a beteg kreatúra, aki a náci Waldheim lányával való házassága révén teljesen jelentéktelen politikai karriert futott be, most oldalt váltott.

Othmar Karas manapság liberális demokratának mondja magát, mert az a jelenlegi helyzetben job-ban fizet. 

- A számlát természetesen a népeknek kell megfizetni.

Othmar Karas beteg agyában azt képzeli, hogy a történelem során sokat szenvedett népek elfogad-ják zavaros ideológiáját és tehetségtelen vezetését. 

De a magyar emberek nem Othmar Karasra, hanem a FIDESZ-KGMP mellett szavaztak kétharmados többséggel. Ezért kizárólag a FIDESZ-KGMP felelős az emberekért, nem Othmar Karas.

A magyar embereknek szabadságra, jó és erős törvényekre van szükségük, de nem úgynevezett liberális demokráciára, mely eszetlenséget, káoszt és anarchiát hozott magával.

A Nemzetközi Bank Kartell köszönetet mond minden politikusnak, aki megmutatja valódi arcát, mert így könnyebb a besorolás és az elszámoltathatóság.
A számla az őrületnek és zsarnokságnak az emberek elleni bűncselekmény után meg fog érkezni,
Mindenki számíthat erre, még Othmar Karas is.

Politikai pártja, az ÖVP (Osztrák Néppárt) tele van korrupt politikusokkal, akiknek még rosszabb a jelleme, mint a kutyáé.

(Ernst Strassert, az ÖVP volt belügyminiszterét korrupció miatt három év börtönre ítélték.

Karl-Heinz Grasser, az ÖVP volt pénzügyminisztere hivatali ideje alatt lelopta az égboltot Ausztria felett. - Szép társaság.)

A Nemzetközi Bank Kartell valamennyi nép érdekében nem ismeri el parlamenti mentelmi jogot, ezért minden számlát időben megküldünk a szabadság ellenségeinek.

Az európai uniónak vége. - Istennek legyen hála. 

A nemzetek újra élni fognak, és mentesek lesznek a fasizmus és a kommunizmus utáni legrosszabb, legaljasabb, alig titkolt  zsarnokságtól.

A corona vírus epidémiát követően a bukott európai uniónak nincs többé erkölcsi joga létezni.
Senki sem folytathatja tovább azt, amiben, kudarcot vallott.

A népek és az emberi élet nem játék és kísérlet tárgya.

Az államhatárok továbbra is zárva maradnak és bővülni fognak még jobban, mint valaha, mielőtt a következő, halálosabb járvány kitör.

A nemzeti határok újból megteremtik a szabadságot, a biztonságot és a jólétet.
Európa nagyon magas árat fizetett a betolakodókért, akik mint bevándorlók elárasztották Európát.

A nem kívánt idegenek az európaiakat meggyilkolták, kirabolták és megerőszakolták. Ezért a bűnö-ző maffia politikusok felelőssége sok európai politikai párt végét jelenti.

Éljen az európai kultúra, távol a gyilkosoktól és zsarnokoktól.

Sem az európai zsarnokoknak, sem egy beképzelt, arrogáns germánnak nincs kötelezettsége se  joga Magyarországon.
Magyarország nem hátsó udvara a külföldi országoknak, se idegen népeknek, se idegen vallások-nak.

Othmar Karas!
Ha valamit el akar érni az életben, akkor azt saját jogán kell megtennie. Maga még egyetlen napot sem dolgozott soha, csak élősködőként túlélt.

Azt ajánljuk, menjen dolgozni, s akkor megvalósulhat egy álom mely szebb lesz minden valóságnál ezen a világon. 

A tehetségtelen  csalók a népek számlájára megmentették az eurót, megmentettek néhány tagál-lamot, megmentették az értéktelen államkötvényeikkel kirabolt bankokat, megmentették az illegális bevándorlókat a vízbe fulladástól és a szülőföldjükön való éhenhalástól,  csak az európai uniós országokban az emberek életét nem mentették meg.

Azok az idős emberek, akik a háború után Európát felépítették a romokból, most fáradtan és öre-gen, eldobva, Corona vírus fertőzésben, névtelenül haltak meg - a "hálás" európai unióban.

A szabadság valódi érték, de a liberális demokrácia csak a demagógia, megtévesztés, az emberek és országok alávetésének eszköze.

A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója ma leállította az euro deviza kereskedelmet az összes tagja számára.
Következő szankcióként a Nemzetközi Bank Kartell minden tagjának megtiltja az európai unió értéktelen "értékpapírjainak" kereskedelmét.

A Kartellnek más módszerei és lehetőségei is vannak, melyekkel a piszkos játéknak végetvetnek az európai unióban.

A nemzetközi magántulajdonú nagytőke soha nem működik együtt idiótákkal, se udvari bolondok-kal, se bűnözőkkel.
 

 
International Banking Cartel - Global Council           April 5., 2020  Washington D.C.
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Globális krízis
 
 
 

A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa 2020 Március 10-én kezdődött rendkívüli  értekezlet sorozatán meghozta a globális krízissel kapcsolatos határozatait.
 
A Kartell bankjai hat hónapra befagyasztották a lakossági és üzleti kölcsönök törlesztését.
 
A 2020 Március 10-ig felvett kölcsönök kamatait eltörölték.
 
A coronavírus globális epidémiája leküzdésére, a coronavírus elleni gyógyszer kidolgozására a Kartell kettő milliárd amerikai dollárt szavazott meg.
 
A globális biztonság szavatolására a Kartell mozgósította magánhadserege speciális alakulatait.
 
A rászoruló emberek azonnali segélyezésére a Kartell országaiban működő alapítványok aktivistái 
akciósorozatot indítottak.

A Nemzetközi Bank Kartell a globalizált gazdaságtól megvont minden eddigi támogatást azon indok
alapján, hogy a liberális gondolkodásmód chaoshoz vezetett.
A chaos már anarchia felé halad, amit a Kartell a rendelkezésére álló eszközeivel megakadályoz.

A Nemzetközi Jogban de jure érvényes egyezmények alapján a Kartell kizárólag a nemzetállamok joghatóságát ismeri el az államhatáraikon belüli hatalomnak.

A nemzeti államhatárokon túlra terjedt eddigi társulások, mint az un. európai unió, mely a 
Nemzetközi Jog ajánlásaival egyhangúlag nem joghatóság, ezért azokkal a Nemzetközi Bank Kartell semmilyen együttműködést nem támogat.
 
Az államhatárok megerősítésére és szigorú fegyveres őrzésére a Nemzetközi Bank Kartell 
további ajánlásokat fogadott el.
 
A nemzetközi kaladorok chaost okozott csoportjait a Nemzetközi Bank Kartell semmilyen
joggyakorlat se erkölcsök alapján nem tekinti politikai menekülteknek, kivéve a háborúban álló területek elmenekült  lakoságát.
 
A mindenféle magánszervezetek embercsempészetből üzleti hasznot húzott bűnözőit a Kartell büntetőjogi felelősségre vonja és a letartóztatott, illegális bevándorlókat fellebbezési jog nélkül hazaszállítja.
 
A Nemzetközi Bank Kartell a jelenlegi helyzetben a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok drasztikus leépítéséről döntött
Ez a lépés kihatással lesz a múltbeli gazdasági kapcsolatokra is, melyek az eddigi legsúlyosabb krízisben hatástalanok, ezért új kapcsolatokra és egyezményekre van szükség.
 
A globalizált gazdaság egymástól való függőségi gyakorlata súlyos károkat okozva megbukott, ezért nem lehet tudni, hogy a globális népesség megfogyatkozása következtében a jövőben milyen jellegű és mértékű gazdasági együttműködésre lehet szükség.
 
A Nemzetközi Bank Kartell határozatot hozott az új alapokra helyezendő  gazdasági kapcsolatok fizetőeszközéről, mely nem állhat egyetlen szuverén ország fennhatósága alatt sem.
Ezért a Nemzetközi Bank Kartell mint egyetlen és valós értékű fizetőeszközként az aranyat ismeri el, mely a kereslet-kínálat alapján forgalmazandó.
 
A Nemzetközi Bank Kartell az arany felvásárlására kibővítette eddigi programját, melynek volumenét banktitokként kezeli.
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa határozatot hozott a szuverén országokkal való
kapcsolatairól, mely határozat nem kapott nyilvánosságot.
 
A Nemzetközi Bank Kartell minden szekciója szakértők bevonásával tartott értekezlete folyamatos, ezért a további részletek kidolgozására és határozatok hozatalára a Globális Főtanácstól egyhónapi időt kért.

 

 
International Banking Cartel - Global Council           March 18, 2020  Washington D.C.
 
 

      

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Danger!
 
 
 

The International Banking Cartel condemns Iran for ending the Vienna nuclear deal. 
 
The Cartel is forced to terminate its business relationship with Iran with immediate effect. 
 
The International Banking Cartel warns all countries to act on their own initiative to violate international peace and states, that all states will bear the ultimate consequences if they act against peace. 
 
The global peace must be preserved by annihilating some states without warning.
- No state can prevent the International Banking Cartel's resolution, including the United States of America.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           January 5, 2020  Toronto
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Évzáró


Heather Landy riportja

Ma évzáró beszélgetésre hívtam a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosát.

- Ön egy évvel ezelőtt azt mondta, az európai helyzet lehúzza az egész világot, mint valami bűzös mocsár a beleesett élő áldozatát. Ön szerint melyek a legsúlyosabb sebei Európának?
 
- Olykor azt mondjuk, minden relatív, ami egyszerűen nem igaz. Nem lehet csak viszonylagosan állapotosnak lenni, vagy viszonylag betegnek. Mert valaki vagy állapotos, vagy nem, s vagy egészséges, vagy beteg. Szerintem az emberiség nagyon beteg, de minden csak nézőpont kérdése.
Európa már elsüllyedt a szennyben. 
 
Részemről a germán-magyar un. "barátság" nem létezik többé, s ennek annyi oka van, hogy másfél riportban se tudnám elemezni.
 
Kérem, elégedjen meg azzal, hogy Magyarország már nem hátsóudvara Németországnak, s a történelemben elkövetett súlyos bűntettek visszaütnek Németországra, mely előbb-utóbb megsem-misül a nagy riválisával, Franciaországgal együtt.
 
A germánok nem képesek szellemileg a harmadik következtetésre, s ennek egyik legkiemelkedőbb példája, az elmeháborodott egykori bolsevik Merkel kijelentése, mellyel az Európába meghívott aljanép problémáját kezelte; "Wir schaffen es" (Mi megoldjuk.)
 
Megoldotta ám az édesanyja fatornyos falujában a kutyagumit!
Európát a háború szélére sodorta ahelyett, hogy saját népét motiválta volna magasabb képzettség-gel, otthonmaradással, az iparát pedig számos milliárdokkal automatizálta volna - amit a németek egyszerűen elaludtak.
 
Mindenki tudja, hogy a második világháborúban Európába beáramlott, elmaradott, erőszakos orosz hordák se voltak kompatibilisek az európai népekkel, tehát hogyan lehetnének kompatibilisek az afrikai kunyhók lakói és egy nagy tálat körben ülő, retkes ujjaikkal evő arabok az európai kultúrá-val? Ilyenektől várják a bárgyú németek az iparuk továbbfejlesztését?
S ha már itt tartunk; miért is kellene a német ipart tovább fejleszteni? A mór megtette kötelességét, a mór elmehet.
 
- Ön nagy ellenszenvvel beszél újabban a németekről, melynek alighanem nyomós okai vannak.
 
- Nem csak a németeket útáltam meg, de sok más népet is, s már alig van néhány nép, melyet még csak megtűrök valahogy.
A magyaroknak is csak egy nagy szarv kellene, s máris elbődülnének.
 
A kilencvenes években kidolgozott egyszerű tervem alapján már minden románt ki lehetett volna telepíteni Erdélyből, mely ma is Magyarország része, csak sokan nem akarják tudni.
 
- Hogyan oldotta volna meg a helyzetet?
 
- A világ legegyszerűbb módján, a pénz hatalmával. Persze nem úgy, hogy minden erdélyi román-nak a kezébe adtam volna százezer dollárt , nesze itt van és tűnj el. Mindenki dőlt volna a nevetés-től az ilyen idiotizmuson.
Ellenben közlöm önnel, titkos tárgyalást folytattam moldvai poltikusokkal, sőt román politikusokkal is, akik hajlottak a nagytőke szavára.
 
A román politikusok akciót kezdeményeztek volna a parlamentjükben a terv előkészítésére - havi egyezer amerikai dollár folyamatos megvesztegetésre - a moldvai politikusokkal együtt. Az a politikus, aki visszatáncolt volna, elveszítette volna a havi ezrest, ami abban az időben sok pénz volt nekik. De helyette lett volna másik, engedelmes politikus.
 
Moldvában több tízezer olcsó, egyszerű munkahely létesítésével, olcsó lakásokkal és az első három évi folyamatos anyagi támogatással az erdélyi románokat olyan gyorsan ki lehetett volna telepíteni, hogy azt követni is alig lehetett volna.
 
Az ügyre akkor mintegy kettő milliárd dollárt szántam, de be kellett volna szállni a tervbe a buda-pesti kormánynak és az erdélyi magyarságnak is.
 
Jómagam sohase voltam korrupt, mert az állam számomra nem létezik. De a magántulajdonú nagytőke így gyakorolja a hatalmat; add ide az információdat, s mennyit kérsz érte.
Mindenkit korrumpáltam az életem folyamán, s mindenki "lefeküdt" a pénz előtt.
 
A magyarok egy nagy senkik.
A svájci banktitoknál az oszrtrák banktitok sokkal nagyobb, vagyis sokkal teljesebb volt. Bécsben bármely bankban lehetett számmal megjelölt portfóliót nyitani - bármilyen valutára - s a bank alkalmazottja nem kérdezhetett semmit. A Juxten-Bonra ráírták; "Hotelkunde", vagyis hotel vendég.
Ezt a magyarok is megtehették volna, vagyis most is megtehetnék, de nincs elegendő eszük hozzá.
 
Az ország semlegessége garanciáját a NATO helyett átvenné a magántulajdonú nagytőke, s a magyar bankok az arab olajmilliárdosok, orosz zsidók, s már kínaiak és ki tudja miféle gangsterek pénzébe fulladnának bele, nem is szólva az un. "pénzmosásnak" is mondott private banking üzletről, mely évente száz milliárdokat hozna be az országba.
 
Az engem egyáltalán nem érdekel, hogy mit szólna ehhez az európai unió kodussága, vagy akár az amerikai törvények, melyek Magyarországon hatálytalanok, ugyanúgy, mint Svájcban. Mielőtt Ausztria belépett az európai unió kommunista poklába, annyi pénz volt az osztrák bankokban, mint sehol a világon.
 
A kilencvenes évek közepétől a New York Stock Exchange óriási fellendülése részben az Ausztriából kiáramlott mintegy kétezer milliárd dollárnak volt köszönhető.
 
- Belső berkekben azt mondják, ön is az egyik titkos profiteure volt a pénz menekítésének, s talán tíz-húsz milliárdot is bezsebelt az ügyből.
 
- Nézze, hogy mit mondanak az emberek, az az ő dolguk. Nyilván nem tettem ingyenbe semmit, mert az én óradíjam már egy millió dollár felett van. Olcsóbba csak a halál kerül. 
 
Visszatérve a németek poloskabajuszú, ocsmány diktátorára; hitler nem azért nem támadta meg Svájcot, mintha félt volna tőle, bár  a francia légtérben a svájci gépek összecsaptak a német légierő gépeivel, melyek úgy hullottak mint a legyek -, hanem azért, mert a náci nagyságoknak is sok összelopott, rabolt, összegyilkolt, talált, a zsidóktól "örökölt" stb. pénze volt a svájci bankokban.
 
Svájc sok mindenben példakép előttem, bár több mindent lehetne jobban csinálni, ha a magyarok átvennék a svájci demokráciát és az életszemléletet.
 
- A Nemzetközi Bank Kartell titokban tartott fegyverkezési programja mára már az első szuperhatalommá emelte a Kartellt. Lehet-e békére számítani a szuperfegyverek birtokában?
 
- Minden csak nézőpont kérdése, s mindig kettőn áll  a vásár. A háború és béke kérdésében pedig sok "ügyfélről " kell beszélni, melyek közül egyik agresszívabb mint a másik. De mindegyik náci.
Csak azt remélem, hogy akár az ázsiai kövér disznót, vagy a kínai kommunista párt skizofrén vezérét, s az iráni teokrácia vén bolondjait, vagy az izraeli nácikat, az orosz diktátorral, s a német államhatalom gazembereivel együtt saját népük fogja felelősségre vonni, mielőtt eldördülnének a fegyverek.
 
- Ön egyszer azt mondta, a Kartell stratégiai érdekeinek megfelelően nem jelentenek be nukleáris opciót, de módjukban áll ezt megtenni, ha a helyzet úgy kívánja.
 
- Nekünk nincs senkivel semmiféle kötelező érvényű szerződésünk és nukleáris fegyverekre sincs szükségünk, mert a világűrben elhelyezett fegyvereink sokkal veszélyesebbek az atomfegyvereknél.
A Vénusz bolygó légkörében végrehajtott tudományosnak mondott kísérletünket hétpecsétes titok övezi, mely egyben a földi béke biztosítéka is.
 
- Végül az utolsó kérdés; Mit üzen a Kartell a  világnak évzáróként?
 
- A legsürgősebben gyártsanak kevesebb gyereket, mert nem az a férfi akinek annyi gyereke van, hogy számát se tudja, hanem az, aki el is tudja azokat tartani anélkül, hogy az éhezésért Amerikát kellene szidalmazni a nyílt utcán. Nem szégyellik a szemtelen pofájukat?

- Sir, köszönöm a határozott, nyílt beszédet.
 
- Minden jót kisasszony a következő esztendőben is.

Angol nyelvből magyarra fordította Dr. Szepessyné Dr. Dák Margit
 

 
International Banking Cartel - Global Council           December 29, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 

Szabadság, vagy demokrácia?Dr. Constantin Helios úr December 10-én sajtófogadást adott az Emberi Jogok napján. A jogtalanságban  tartott egykori halálraítélt, ma szokatlan nyilatkozatot tett a szabadságról és a demokráciáról. Olvassák a rövid előadásról készült magyar fordítást.

"- Az emberi élet legnagyobb és legfontosabb értéke a szabadság, mely nélkül élni nem lehet.
Vagyis lehet, de minek.
Ha valakit még fiatalon életfogytig tartó börtönre ítélnek, a maradék élete értéktelen teherré, sőt szenvedéssé válik.
Ezért az emberi élet elé helyeztem az emberi szabadságot, melyet minden eszközzel megvédek, még az életem feláldozásával is.
 
Testőrségem egyik mindenre elszánt tagja többször kijelentette, ha élesben megy, vadul beleveti magát a harcba, s inkább agyonlöveti magát, mert ha engem túlélne, neki már soha  többé nem lesz olyan luxus élete, mint a közvetlen környezetemben.
 
A bátor személyi testőr elképzelni se tudja, hogy bármilyen hatalom rabságában, vagy egykori sze-génységben kellene tengődnie, ezért az életét nem kívánja megvédeni a szabadsága helyett.
 
Azt hiszem, ez a helyes hozzáállás a szabadság vagy demokrácia kérdésében is.
 
Az un. demokráciát már mindenféle régime megerőszakolta.
A népi demokráciának hazudott egykori magyar szociál fasiszta bolsevizmus éppoly erőszakos dikta-túra volt mint a Dél-amerikai katonai uralmak, melyek mégis annyiban különböztek a magyarok ocsmány, hazaáruló rendszerétől, hogy Dél-Amerika nem volt megszállva idegen ideológiára alapo-zott  katonaság fegyverei által.
 
Legújabb történelmünk egyik legrafináltabb és legaljasabb rendszere a germán eurokrácia, mely közönséges szélhámosság, s minden egyéb, csak nem demokrácia.
 
Miféle demokrácia lehetne egy olyan rendszer, melyben a bennszülött európainak a nap minden órájában azzal kell számolnia, hogy a nyílt utcán a betolakodott és senki által be nem fogadott nemzetközi kalandorok kirabolják, megerőszakolják, vagy meggyilkolják?
Az európai embereknek tehát nincsenek jogai?

Minden embernek csak annyi joga lehet - de csak a saját hazájában -, amennyi kötelességét szabad akaratából teljesíti. Továbbá, csak addig terjedhetnek jogai, ameddig a másik ember jogait nem sértik. Minden más csak a politikai pártok, vagyis politikai mafiák által kierőszakolt  bűntett, amiért a számla mindenkinek megérkezik.
 
A magyarok piszkos rendszerében és az egyik Dél-amerikai katonai junta diktatúrájában is demok-ratának vallottam magam,  s amig életveszély nélkül az alámerülőben levő Európába utazhattam, ott is demokrata voltam. Az Amerikai Egyesült Államokban is megmaradtam demokratának, bár ebben az országban nincs valódi demokrácia.
 
Felhívom  figyelmüket arra, hogy nem politizálok, ezért se baloldali, se jobboldali  nem vagyok, s ezidáig kizárólag a svájci típusú,  közvetlen demokráciát támogattam.
 
Személyemet nem sikerült senkinek és semminek befolyásolni, manipulálni, mert az én életem az én tulajdonom, s csak egyedül én tudhatom, hogy nekem mi a jó.
Erkölcsi jogommal élve, a Noble House zárt, előkelő világába csak azt fogadom be, aki a magas követelmények szerint arra érdemes.
Mindenki más kívül marad.
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2016 májusi határozata alapján az egész világot lázba hozott embercsempészet súlyos bűncselekmény, s egyenlő a hazaárulással, melyért azonnali kötél általi halál jár.
 
Tehát semmiféle idegen invázor ne álmodjon arról, hogy valamilyen módon beerőszakolhatja magát abba a világba, mely még köszönő viszonyban sincs egy jött-menttel.
A mindenféle liberális, ilyen meg olyan szabadelvű, zöldpárti, vagy ki tudja miféle baloldali, iszlám , keresztény , kommunista, fasiszta, szoci, vagy indoktrinált nácionista öndicsőítő, zavaros kitalálmányai effektív ellensége vagyok.
 
Sem a Nemzetközi Bank Kartellben betöltött pozícióm erejével nem törekszem a Kartell hadereje világűri fegyverei ok nélkül való bevetésére, sem a személyes parancsnokságom alatt levő cyber-haderőm speciális alakulatai harcba küldésére.
 
A Nyugati világ legmodernebb hadserege felesküdött a szabadság megvédésére, hűségben a halálig.
Harcosaimnak velem együtt nincs más lehetősége. Saját életünk feláldozásával is meg fogjuk védeni szabadságot, melynek semmiféle sötét ideológia, demagógia alapján nincs alternatívája.

Az Amerikai Alkotmány a huszonegyedik századra már régen elavult és reformra szorul.
 
Semmi se működhet hatékonyan, ha az letűnt korok értéktelenné vált, bárgyú elméletein alapszik.
Ezért az amerikai nagytőke a háttérben folyamatosan tevékenykedik egy új, a jelenlegi érdekeink-nek megfelelőbb, alapjaiban stabilabb, szigorúbb alkotmány létrehozásán.
 
Néhány év múlva, nyugállományba vonulásom napján az amerikai állampolgárságról való lemondással ismét érvénybe lép a hontalan státuszom, mert senkinek és semminek nem vagyok se elkötelezettje, se tulajdona.
 
Személyi szabadságom védelmére már a magánhadseregem illetékes. 
Ezért semmiféle politikai, se egyházi csoportosulást és a szellemileg fatálisan eltévedt liberalizmus demokratúráját nem támogatom, bár erkölcsileg megmaradok független demokratának.
 
Ha bárkinek az a demokrácia, hogy szülőföldjükön az emberek a beáramlott invázorok, gyilkosok miatt rettegnek az utcára kimenni, ha az egyre embertelenebb, piszkos rendszerük lépten nyomon megfigyeli őket, ha nincs többé lehetőségük tanulni, minden tekintetben fejlődni, alkotó munkát végezni, normális emberi kapcsolatokat ápolni, ha fáznak és éheznek, ha mindenben hátrányt szenvednek a betolakodókkal szemben, ha nem hallja meg segélykiáltásukat senki, akkor minden embernek azt üzenem; fogjatok fegyvert és menjetek ki az utcákra!
 
Tegyétek le a munkát és védjétek meg a szabadságot, mely nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes!"
 
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor
 

Magyar nyelvre fordította Dr. Szekeres László
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            December 21, 2019  Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Halál a menyországban
 
Ezt a címet adta Heather Landy washingtoni riportjának, melyet
Dr. Constantin Helios úrral a Nemzetközi Bank Kartell
amerikai szekciója főtanácsosával rögzített.
 
 
 
 
- Főtanácsos úr, gratulálok a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója ötvenedik tagjához, mely globálisan egyben a száznegyvennegyedik.
 
- Köszönöm a kollégák nevében is, akikkel nehéz utat tettünk meg a protokoll szeptember 21-én történt aláírásáig.
 
- Ön végképp elszakadni látszik az emberi társadalomtól. Van-e az általam ismert okok mögött még valami?
 
- Misanthrop nem lettem, de óvakodom az emberektől, legfőbb tevékenységemet, az invesztmentet pedig felváltotta a gazdasági hadviselés mely megállíthatatlan leépülést, végül globális összeomlást eredményez.
 
- Ön felszámolta a bankelnöki tudományos tanácsot és helyette katonai szakértőkkel veszi körül magát. Érzésem szerint az öt-hat ezres hightech hadserege hírszerző egységei, az elhárítási, vala-mint a cyber alakulata körüli tevékenység önnek a legfontosabb életeleme lett. Háborúra készülnek?
 
- A világ észrevétlenül belecsúszott a globális háborúba s már számos országban a fegyvereké a vezérszó. Ezt a helyzetet csak egy globális katonai kormányzással, vagy egy előzetes, figyelmeztetés nélküli megsemmisítő csapással lehet megállítani.
 
- A harmadik világháborúra gondol?
 
- Abban már sok év óta benne vagyunk, tehát csak a negyedik világháború tudja befejezni a har-madikat. De ha ön azt gondolja, hogy aféle "lőnek és visszalőnek" helyzet lesz, akkor eltéved. Mint mondottam, ha a Kartell a szabadság ellenségeire tüzel, azok nem tudnak visszalőni többé.
Az űrbeli fegyvereink villámgyorsan operálnak, ami számukra végzetes lesz.
 
A nagy energiájú mikrohullámok hatására az emberi vér három másodperc alatt megalvad és az élet megáll. A szabadság ellenségei ideje ezzel lejárt.
 
- Már értem a lényegét. Tehát ez lenne a humánusabb halál az éhenhalás helyett?
 
- Igen, mert villámgyors és szenvedést nem okoz.
 
Közlöm önnel, hogy a tudományos tanácsot nem oszlattam fel, csak átalakítottuk némely elemét, mert nincs rá szükség többé.
A tanács 2018 októberi szakértői összefoglalója még engem is majdnem földhözvágott, pedig sok rosszat megéltem már a nagyon nehéz életemben.
 
Egyik eleme volt a jelentésnek, hogy a Phosphor - mely a növényi és az emberi élet egyik alapeleme -, már csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre a Földön. A következő harminc-negyven év meghozza a teljes kiüresedést és a mezőgazdaság többé nem tudja táplálni az embereket. Tehát a Föld népessége éhenhal.
 
A jelenlegi floridai, marokkói, tunéziai, jordániai, Dél-afrikai és kínai tartalékok még néhány évtize-dig kitartanak, aztán nincs tovább. De addig is súlyos csapással kell szembenéznünk, mert a sok kémiai növényvédőszer miatt a rovarok többsége már kipusztulóban van, azok pedig a növények beporzására szolgálnak. Nem lesz többé se gyümölcs, se olyan zöldség, mely beporzással terem.
Ezen nem lehet változtatni a tudomány jelenlegi állása szerint.
 
- Amit mond, az olyan lesújtó, hogy most nem találok egyensúlyt a gondolataimban...
De próbáljunk meg tovább lépni a riportban. A Nemzetközi Bank Kartell létrehozta a hadbíróságot, melynek szabályzatát nem ismerjük. Már ennyire közel a cselekvés órája?
 
- Ezt nehezen tudom megítélni, de mindenre fel kell készülni az anarchia elkerüléséhez.
 
- Mondana valamit a cégei nanotechnológiai eredményeiről?
 
- Ezek az eredmények szupertitkosak, mert a szabadság megvédésének egyik alapkövét képezik. Már nem az életünkért küzdünk, hanem a szabadságunkért. Aki megtámadja a szabadságot, annak egy zavaros ideológiára lesz ehhez szüksége, mellyel úgy jár majd, mint a fasiszták, a nácik és a bolsevikok, vagy akár a cionisták, vagyis elsüllyed a lefelé húzó lápos talajon.
 
A kínai diktátor ugyancsak veri a harci dobot, de azt nem tudhatja, hogy a kínai hadsereg nem fog önként a halálba menni a kínai kommunisták világuralmáért. A szabadság mindig vonz, s ez történik most Hongkongban is.
 
- Lesz-e elegendő ereje a Kartellnek a támadók elnémítására?
 
- Invesztment bankári tevékenységem második évétől elindítottam egy diszkrét programot, mellyel óvatosan felvásároltam a legfontosabb stratégiai nyersanyagokat, beleértve az élet fenntartásához szükséges ásványokat is. De ezek az elrejtett tartalékok nem elegendőek fél évszázadra, még egy teljes évtizedre se.
 
- Mit hozhat még a jövő ilyen kilátástalanságban?
 
- Elon Musk magas intelligenciája és bátorságra az önálló, nem konvencionális gondolkodásra, fon-tos segítség s egyben támasz is a jövőre nézve, mely már nem a Földön fog megtörténni. Már menekülésben vagyunk s ezen a célon nem változtatunk. A nyilvánosság pedig majd csak elbotla-dozik a hazug és tolvaj politikusok és az egyházak elképzeléseivel, melyekből nem lesz valóság sohasem.
 
Sir, köszönöm a riportot.
 
Isten megáldja Miss Landy.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            November 3, 2019 Washington D.C.
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Countdown
 
 
 

The International Banking Cartel urges Iran to release all illegally seized vessels. 
 
The International Banking Cartel has lost all confidence in Iran.  In a conflict with the army, the International Banking Cartel will destroy Iran. 
 
Any attempt to dialogue is meaningless.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            August 4, 2019  Johannesbourg
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
  
 
 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty)


Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov a Szovjetunió diktátora 1987 december 8-án Washingtonban szerződést írt alá a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek betiltásáról.
Ez a szerződés pénteken már csak történelem lesz, mely Európára is messzemenő következmé-nyekkel járhat.

Az SSC-8 (orosz: 9M729) orosz  fegyverrendszer  képes  a 2000 kilométernél nagyobb távolságra kilőhető rakéták célbajuttatására,  amivel az oroszok egyértelműen megsértik az INF-Szerződés szárazföldi nukleáris fegyverek tilalmára vonatkozó szabályokat. 
 
Tehát új fegyverkezési verseny fenyeget az Egyesült Államok és Oroszország között? 
Igen.  Az Egyesült Államok már bejelentette egy mobil földi telepítésű középhatótávolságú rendszer felépítésének terveit, válaszul Oroszország lépésére.  Ezt a jelenlegi tervezésnek megfelelően kizá-rólag a hagyományos - azaz nem nukleáris - robbanófejekkel fogják felszerelni.

A katonai szakértők rámutatnak, hogy az ilyen tervek gyorsan megváltoztathatók.  Oroszország bejelentette, hogy az INF-Szerződés lejártára úgy reagál, hogy új, szárazföldi, hiperszonikus, köze-pes hatótávolságú rakétákat fejleszt ki.

Közepes hatótávolságú nukleáris rakétákat telepítenek ismét Európában?
Jens Stoltenberg a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy nem szándékozik új szárazföldi nukleáris fegyverrendszereket elhelyezni Európában.  A NATO nem feltétlenül reflektál arra,  amit Oroszor-szág csinál.

A Nemzetközi Bank Kartell biztonsági szakértői azonban figyelmeztetnek a lehetőségek sietős eluta-sításának következményeire.  A szárazföldi középtávú nukleáris fegyverek fejlesztését nem szabad kezdettől fogva elutasítani - mondta  O'Donoghue marshall, a Kartell magánhedereje főparancs-noka.
 
Bár a Nemzetközi Bank Kartell űrfegyverei még több évizedig képesek néhány percen belül legalább tizenöt ország támadóhadereje teljes  megsemmisítésére a Kartell katonai doktrínájára építve, de a fejlődés nem áll meg egyetlen országban se.
 
A marshall célzott a Lightning (Villámlás) űrvédelmi haderőnek a Vénusz bolygó légkörében terve-zett kísérletére, de ezzel kapcsolatban nem közölt technikai adatokat.

Az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország űrvédelmi alakulatok felállításával kapcsolatos ter-véről  azt mondta, ha az érintett országoknak - kiegészítve mindenki mással - sok kidobni való pén-ze van, csak tegyék, de a következő fél évszázadban a Nemzetközi Bank Kartell  űrfegyverei techni-kailag elérhetetlenek maradnak a földi tudomány számára.
 
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor

 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            August 1, 2019  Washington D.C.
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
  
 
International support
 
 
 
 
The International Banking Cartel confirmed the message, that in Europe the autonomous operating special forces for terrorist combat and espionage defense has completed the preparation for the Brexit expiration.
 
The strongest support has been received by Britain with 1200 secret agents. 
 
The message was by T. Buckingham Major General, division commander submitted.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            July 28, 2019  New York
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
The EU is negotiating a new partnership agreement

"In the dispute over a new partnership agreement, the EU is increasing pressure on Switzerland. Because the Swiss government refuses because of domestic resistance, to agree to the already negotiated contract, the EU recognizes the Swiss stock exchange regulation from this Monday no longer as equivalent.
 
For the time being, EU traders will no longer be able to trade unrestrictedly on the Zurich Stock Exchange.
 
Switzerland wants to try to cushion the consequences of the EU decision with an Emergency Ordinance to protect the Swiss Stock Market.
The negotiated, but not yet signed, framework agreement by Switzerland aims to make mutual market access more uniform and efficient.
 
The EU's main concern is that Switzerland adopts EU rule changes in certain areas and adheres to the case-law of the European Court of Justice insofar as the judgments refer to areas that are part of agreements.
 
Opponents of the agreement in Switzerland criticize unacceptable new conditions imposed by the EU.
The local government had therefore recently communicated that the contract was not in its present form of majority.
However, the EU excludes substantive renegotiations and is only willing to make additional statements to reassure critics.
The Emergency Ordinance for the Protection of the Swiss Stock Exchange provides for the prevention of trading in Swiss shares in the EU in response to the EU decision.
If paper is not traded to a significant extent in the EU, EU traders can also operate in places in third countries such as Switzerland.
Around 30 percent of the Swiss stock market heavyweights - including Novartis, Roche and  Nestlé - are traded abroad.
Market participants expect part of it to move to Zurich, which could even increase the volume there."
---
 
The International Banking Cartel resolutely rejects all EU interventions in the Swiss Stock Exchange.
 
The Swiss banking system and the independent Swiss Stock Exchange continue to be free from all other states and are under strict protection of the International Banking Cartel.
 
 
 
Dr. Constantin Helios
 
Supreme Councilor
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 30, 2019  Washington D.C.
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
The UN is over
 
 

The annual general meeting of the International Banking Cartel has declared the  United Nations Organisation for over. 
 
The International Banking Cartel  justified the decision with the growing international terrorism. 
 
The United Nations Organisation has been undermined by anarchist-led states with constant refugee currents. 
These states have made no effort to limit their starving population. 
 
The United Nations Organisation has interfered in the internal affairs of the Member States, thereby committing itself to terror. 
 
The world is still ruled by money, not by beggar clubs, as the previous United Nations Organisation  did. 
 
This step of the International Banking Cartel  was to be expected after the International Banking Cartel  declared the international law for over.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 19, 2019  New York
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
Dangerous situation
 
 
 
 
The International Banking Cartel convened an urgent conference today.
 
The Global Council urges all parties to be the most cautious in the Persian Gulf.
 
 
 
All countries should recall all their diplomats and travelers.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 14, 2019  New York
 

     

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
 Égigérő árnyék
 
 
 
Heather Landy kérdez, Dr. Constantin Helios válaszol
 
 
- Az emberiség számos megoldatlan problémái feltornyosultak s az indikátorok olyan vihart jeleznek, ami elsodorhatja a földi civilizációt.
Kérem, mondja el véleményét, mely a Nemzetközi Bank Kartell állásfoglalását is tükrözi, mivel ön a legbefolyásosabb tagja a Kartellnek.
 
- A befolyásom elsősorban a helyzetemből ered és nyilvánvalóan az elért eredményekből is. 
 
- Sok kérdésem van, melyeket már hetek óta alakítgattam, s összegyűjtöttem egyetlen riport anyagához.
 
- Csak kérdezzen bátran, s ha tudok, válaszolni fogok rájuk.
  
- Az európai unió haldoklik és már egyre nyíltabban az őrültekháza képét ölti magára.
A beígért békeprogramból politikai chaos és félelem, a beígért demokráciából demokratúra, vagyis nyílt diktatúra és zavaros szélhámosság lett, mely összeomlóban van.
Mondja doktor, ön szerint a drámai nemzetközi helyzetben várható-e fegyveres konfliktus, ami kiút lehetne a lassan anarchiába torkolló chaosból?
 
- Jós nem vagyok, de a legveszélyesebb fordulatra is felkészültünk a Kartellben és magánemberként is ezt tettem.
 
- Sir, nehezen tudom elfogadni az ön esetében a magánember státuszát, mert egyike azoknak, akik a helyzetet alakítják s azt a bizonyos piros gombot kezelik.
 
- Gazdaságilag ez így is van, s mert a gazdaság egyben politika, a társadalmi helyzet alakításáért is felelős vagyok akkor is, ha a háttérben kell maradnom, mert ez a státusz nem engedi meg a gazdasági hatalom birtokosai személyének a nyilvánosság előtti lobogtatását.
 
Az avatatlan ember a valódi hatalom hátteréről semmit nem tud.
Valahogy úgy kell ezt értelmezni, mint a világegyetem számunkra idegen civilizációit, melyek nem csak léteznek, de rejtve befolyásolják a náluk alacsonyabban fejlett társadalmakat.
S így aztán sok ember elképzelni se tudja, hogy mi játszódik le odakinnt a csillagközi térségekben.

- Az európai unió vezérei bajban vannak, ezért pseudo koncepciókkal próbálják meg elterelni a becsapott és módszeresen kizsarolt alattvalóik figyelmét.
Újabban azt találták ki, hogy összekötik a tagállamok titkosszolgálatait, melyek hivatottak lesznek az államvédelmi feladatokra is.
Ez nem egyéb, mint az egykori magyar ávo, a gyengébbek kedvéért a rendőrség államvédelmi osztálya indoktrinált tagjainak randalírozása a hatalomban, a társadalom eszközeivel és lehetőségeivel való kegyetlen visszaélés az emberek megfigyelésére, megkínzására, kirablására, rabszolgasorba való taszítására.

- Értesültem a tervről, mely csak terv marad, mert a magántulajdonú nagytőke az ilyesmit  nem tűri el azok után, amit megéltünk a múltban.
 
Csak egyetlen mondattal reagálnék az elmeháborodott tervükre.
Legyenek nagyon óvatosak, mert mielőtt megvalósulna ocsmány tervük, kitör a világháború, melyet megelőző zűrzavaros időszakban a politikusok vére a csatornában fog elfolyni.
Összelopott értékeiktől megfosztják őket és a családjukat a nyílt utcán felkoncolják.

Titkosszolgálata mindenféle szervezetnek van, melyre a Nemzetközi Bank Kartell is  igényt tart a tevékenysége megvédéséhez.
Tehát a globális öldöklő harc már mindenki ellen folyik.

A Kartell ügynökei óvatos nyomozást folytatnak Európában, ahol egyre több un. bevándorló tűnik el nyomtalanul, ami csak a kívülállóknak rejtély.
Az erősebb fizikumú fiatal férfiakat az embercsempészek kiterjedt és gátlástalan hálózata sajátos módon csapdába csalja, ahol foglyulejti.
Egy nagyobb csoport aztán ismeretlen irányban felszáll egy használaton kívüli repülőtérről és a senki által nem számontartott, szerencsétlen sorsú emberek több órás út után bánya rabszolgaként
 szállnak le, ahonnan élve senki se szabadul.
 
A Föld ásványai kimerülőben vannak s az egészségtelen bányák egyre mélyebbek, nagyobb
atmoszféra nyomás és hőség uralkodik bennük.
Ezért önkéntes munkásokat szervezni veszélyes munkára még dupla fizetésért is nehéz.

Mások pedig tudtukon kívül biológiai kísérletekben vesznek részt, ugyancsak az
embercsempészek profitját gyarapítva.
 
A kísérletekkel részben azt vizsgálják, milyen hatással vannak szervezetükre
a kémiailag tartósított élelmiszerek, valamint az új gyógyszerek, s többféle psychopharmaka.
A gyógyszer kísérletekre a Németországban ma is működő   gyógyszergyárak a múltban
megfelelő összegű pénzzel s az egykori keletnémet titkosszolgálat közreműködésével találtak elítélteket és egyéb kiszolgáltatott embereket a szovjet által megszállt övezetben.
 
A kutatásokban előrehaladt eredményeket most is az ilyen "ismeretleneken" próbálják ki, akiket egy idő után hazaszállítanak, hogy otthon haljanak meg és az se derüljön ki, hogy nemzőképtelenné és fogamzásképtelenné váltak.

De az emberiség legsötétebb árnyéka az Európában kíséret nélkül megjelenő kiskorú gyermekek
nyomtalan eltüntetése, akiknek érkezése után megélénkülnek a szervátültetések Európában.
Minden résztvevő -  a szenvedő alanyok kivételével - nagy profitot zsebel be a befolyásos   eurokraták  nem is tagadott erőteljes támogatásával.

A vérdíjak pedig hamarosan feltűnnek a nekik megfelelő bankokban, melyek adatai a Nemzetközi Bank Kartell birtokába is jutnak.
A Kartell vezető bankárai, de az invesztment bankárok információs consortiuma tagjai között is vannak, akik mindent látnak a számlamozgásokból.
Igy lehet megtudni a politikusok, államügyészek, az önmagukat függetlennek mondott bírák, s mindenféle nemzetközi bűnözők tevékenységének eredményét.
Mert az azért mégse lehetséges, hogy államügyészek vagy bírók az ezredforduló óta sok millió Euroval, a közepes qualitású politikusok pedig ezen öszegek többszörösével lesznek gazdagabbak a "hivatali fizetésükből."

- Tőzsdei, belső információból értesültem arról, hogy ön stresszbe hozta az aranykereskedelmet
azzal a gyakorlatával, hogy a megvásárolt aranyat kiviszi a bankokból.
Miért van szüksége a feltételezett több tucat milliárd dollár feletti értékű felhalmozott aranyra?
 
- A magánüzleteim nem tartoznak a nyilvánosság elé, sem az államhatalom vagy a bankfelügyelet
íróasztalára.
A Nemzetközi Bank Kartell magántőzsdéje arany elszámolással működik és a fizetőképesség
fenntartásához megfelelő mennyiségű aranytartalékra van szükség.
 
A december óta megszervezés alatt álló magánhadseregem működtetését is aranyban fedezem.
Papír értékű, fedezetlen bankjegyeket racionálisan gondolkodó ember nem fogad el   fizetőeszközként, se hosszútávú tartalékképzésre.

- A témánál vagyunk. Ön drasztikusan csökkentette az invesztment üzletet. Ez megdöbbentő és 
elkeserítő. Nem bízik többé az emberi társadalomban?
 
- Nehéz a szívem, de el kell mondanom, hogy a hosszútávú invesztmentet  a Nemzetközi Bank Kartell feladta, s ehelyett már erőteljesen koncentrálunk a Földön kívüli, interplanetáris térségekre.
A Marsról és más bolygókról nézve a Föld jövője lejárt.

- A januári tájékoztatón jelen voltam, s meglehetősen ismerem a részleteket. Feltétlenül szükség van egy ötezres létszámú magánhaderőre?
 
- Sajnálatos, hogy az elszabaduló globális chaosban ennélkül már nem lehet létezni.
 A megsemmisítéssel való fenyegetést mindig komolyan kell venni, s a fenyegetővel meg kell fizettetni amit csak lehet. Ezt nevezzük a félelemkeltés árának.

- Tudomásom szerint a Nemzetközi Bank Kartell haderejét negyvenezerre fejlesztették fel. Mire képes egy ekkora hadsereg?
 
- A Kartell most harminchétezer főből álló hadserege nem alkalmas egy világháború klasszikus értelemben való megvívására.
Ezért csak egyetlen opciója van, a  világűri fegyvereivel való villámgyors támadás, mely alatt szinkronban tizenöt hadseregre és a hátroszágra tud megsemmisítő csapást mérni, s ezek közt két európai ország is lesz.
 
- Támogatja-e a Kartell a feltételezett agresszorokkal való előzetes tárgyalásokat?
 
- Egyértelműen nem. A globális hatalom a magántulajdonú nemzetközi nagytőke birtokosai
 kezében van és ott is marad.
 
A valódi, s egyetlen hatalom birtokában semmiféle tárgyalásra nincs szükség s ez nem is lehetséges, mert mi nem időhúzásra játszunk és nem alázatoskodunk, hanem ultimátumokat adunk.
Ezért is nem támogatjuk Irán és Szaud-Arábia atomfegyver programját, mert arra nincs szükség 
  - ugyanígy az izraeli atomfegyverek is már kontraproduktívak és többet ártanak, mint használnak. 
Ha ezt egy vallásra alapozott terror állam nem tudja, vagy nem akarja tudni, majd megtapasztalja amikor eljön az ideje.
 
- A nemzetközi helyzet folyamatosan romlik. Van-e még esély a békére?
 
- Már mindenhez késő, amit eddig ismert a világ. A gazdasági háború teljes gőzzel folyik.
A szabadság és a Nemzetközi Bank Kartell ellenségeinek nincs kegyelem, akármilyen fegyverekkel vagy idológiával is rendelkeznek, vagy bármilyen vallásuk is van, ami számunkra vörös posztó.

- Sir, a vallásosságot a közvélemény magánügynek tartja. Mi erről a véleménye?
 
- Igen, a félrevezetett és agymosott közvélemény. De a gondolkodó, individualista embernek 
erre is van határozott erkölcsi válasza.
 
A vallásosság valóban magánügy, mert mindenki abban hisz amiben akar, de ha valaki elhagyja saját otthonát, a nyilvánosság előtt nem lehet semmiféle jele az ő emóciókra, középkori hiedelmekre alapozott vallásának, melynek egyetlen tézisét se lehet racionális módon bizonyítani.
 
A szabadság arra nem terjed ki, hogy valaki ráerőltethetné saját érzelmeit a másik emberre a nyilvánosság előtt, ezért az csak a saját zárt otthonában majomkodhat, ahova nem láthat be kívülálló.
Ha ez neki nem tetszik, akkor a következményeket is viselni fogja.
 
A szekularizáció régen megtörtént, ezért egyetlen vallásos ember se tarthat igényt egy országban se az államhatalomra, a kulturális és politikai tömegbefolyást biztosító médiákra, valamint a tudomány eredményeire épült gazdasági hatalomra.
 
- Végül felteszem önnek a riport utolsó, de kényes kérdését.
Vannak-e tömegpusztító fegyverek a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában?
 
- Erre a kérdésre nem adhatok egyértelmű választ, bár a saját gyártmányú fegyvereink hadrendbe állítására a Kartell mind a hét főtanácsosának egyhangú engedélyezése kell, de mert a hypermodern fegyverzetünk némely eleme még a Pentagon előtt is ismeretlen, a  haderőnk stratégiai titkai és fegyverzete a tűzparancs elhangzásáig titok marad.
 
Ellenben közlöm önnel, hogy a tudomány eredményei minden eszközére igényt tartunk és nem 
mondunk le egyetlen fegyverfajtáról se.
Velünk nem lehet nemzetközi tiltó szerződéseket kötni, ezért számunkra csak egyetlen törvény létezik; az emberi szabadság megvédésének ősi és természetes törvénye,  ami nem csak jogunk,
 de erkölcsi kötelességünk is minden támadóval szemben.
 
- Főtanácsos úr, köszönöm a riportot.
 
- Szépkisasszony, minden jót kívánok önnek a továbbiakban.
 
 
Az angol nyelvű riportot magyar nyelvre fordította Haynal Kornél - Nemzeti Akadémia
 
 
International Banking Cartel - Global Council             March 11, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 

Eurobűntett, vagy "csak" eurobotrány?A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa rendkívüli értekezleten foglalkozott az európai unió névtelen bankkártyáival kapcsolatos  üggyel.

A Főtanács megállapította, hogy az Európában megjelenő illegális, személyi identitás nélküli kalandoroknak kiadott bankkártyákra ismeretlen forrásból átutalt kilencven Euro összegű, csak sorszámmal ellátott, névtelen bankszámlák  működtetése nem összeegyeztethető a pénzmosás megakadályozására kötött globális bankközi, bilaterális és  minden további egyezménnyel.

A bankügyekben is botrányos európai unió amateur hatalmasságai felelőtlen politikai játszmáiba belevonták a hasznos idiótáknak tartott banki alkalmazottakat, akik a névtelen számlák vezetésével bűncselekményt követtek el az európai unió felbujtására.

Következmény képpen a Nemzetközi Bank Kartell  többé nem tartja magára nézve etikai kötelességének  az európai unió  "törvényeknek" mondott, de önmaga által is megsértett  rendelkezései betartását.

Ezért a Nemzetközi Bank Kartell jelenleg száznegyvenkét tagja a globális bankközi egyezmény keretén belül a bankszámlák természetes és jogi személyre vonatkozó identifikálási eljárást jogi következmények nélkül felmondta.

A Nemzetközi Bank Kartell minden élő ember pénzét globális üzleti érdekeinek megfelelően befogadja, a számláin levő egyenleget befekteti s az egyenlegre kamatot fizet - tekintettel a bankok mindenkori belső rendelkezéseire.

A Nemzetközi Bank Kartell az ügyfelek titkait harmadik személynek nem szolgáltatja ki, mely határozat ellen fellebbezni csak Istennél lehet. 
 
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             February 28, 2019  Washington D.C.
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Ukrajna felszólítása

Call for Ukraine 
 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell felszólítja Ukrajnát, a megszállt magyar terület kiürítésére.
 
Az erre irányuló tárgyalásokat az ukrán félnek 2019 Május elsejéig meg kell kezdeni és 
a terület Magyarországhoz való visszacsatolását 2019 December 31-ig be kell fejezni.
 
Ukrajna politikai ellenállása esetén a Nemzetközi Bank Kartell az ukrán államot előzetes figyelmeztetés nélkül gazdasági megtorlásban részesíti.
 
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             February 28, 2019  Washington D.C.
 

     

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Török árulás
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa 2019 Február 15-én megtartott értekezletén foglalkozott az Európában kialakult chaos elemzésével.
 
A Főtanács NATO hadgyakorlatot sürget, mellyel a tagországok felkészületlenségére akarja felhívni a figyelmet.
Az európai tagországok közül csak Nagy-Britannia kapott kielégítő értékelést a hadereje felkészültségéről.
 
Lengyelországgal kapcsolatban megállapította, hogy erőteljesen fokozni kell a NATO lengyelországi jelenlétét minden fegyvernemben.
 
Törökország belső helyzetére való tekintettel a Nemzetközi Bank Kartell több szakértő bevonásával készült jelentésben - a Kartell hírszerzői birtokába jutott dokumentumok alapján - Törökország NATO tagságát Európára nézve növekvő veszélyként értékelte.
 
Az orosz hadsereg titkosszolgálatától kapott információk minden kétséget kizáróan török katonai illetékesek árulását bizonyítják.

A Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa a NATO Tanácsának teendő javaslatát a kommüniké   titkosította.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council             February 15, 2019 New York
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
Underworld culture in Hollywood

 
 
The International Bank Cartel condemns all action films that spread sadistic brutality.  

The horror inferno of pathological psychopaths must not poison the human soul. 
Our world must be human, upscale and distinguished, not an image of the damned in the Cursed Underworld.

The thinking human beings must prevent certain political doctrines - left and right - and cursed religions from interfering in  state power and seize all power and declare each other expert to subjugate other people. 
Only loving education has a purpose, but hatred and perversion have lost nothing in either art or the human mind. 
 
The International Banking  Cartel withdraws all financial support from all film directors scriptwriters who spread their own collectivist morality and hidden religious ideas.
 
In the seventh art branch - film -  has no place for murders, rape, torture and any inhumanity. 
 
Cinematography is culture and pedagogy that must build up spiritually but never ruin.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council             January 21, 2019  Washington D.C.
 

  

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

International Banking Cartel

 
 
 
Taktika vagy stratégia?
 
 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2019 Január tizedikén megtartott évi első globális értekezletén  megtárgyalta az európai unió és Magyarország helyzetét.
 
A Kartell megállapította, hogy a jelenlegi magyar államhatalom kormányzási stílusa és céljai  elszakadóban vannak Magyarország népe stratégiai érdekeitől és a jelenlegi helyzet valóságától.
 
A budapesti kormány gazdasági tevékenységében kevés a racionális elem, mert nem motivációval segíti a nép teherviselését.

A túlóra három év múltán való kifizetése súlyosan sérti minden ember önrendelkezési jogát, melybe beletartozik a megtermelt javaival való szabad rendelkezési jog is - ezért az ország belső egyensúlya érdekében tanácsos a törvényjavaslatot népszavazásra bocsátani.
 
A gazdaságban csak azt lehet elosztani, amit megtermelnek, ezért minden más elképzelés csak   vágyálom,  mely nem valósul meg sohasem.
 
Az európai uniót nem demokratikus módszerekkel és célokkal uraló indoktrinált körök által függőségbe manipulált magyar gazdaság nem önálló fejlődésben van.
 
Magyarország népét szellemi öntudatlanságba taszították, s idegen, rejtett érdekek szolgálatára fogyasztóvá és munkaeszközzé degradálták.
 
Magyarország népe az elszabotált rendszerváltozással külpolitikai manipuláció áldozata lett.
 
A terrorhatalom emberiesség ellen elkövetett bűncselekményei tetteseivel az igazságtétel helyett a bűnök leplezésére  cinkosságot vállalt magyar politikusok büntetőjogi felelősségrevonása nem marad el.
 
A megszállók terror uralmával szembefordult, igazságtételt és kártalanítást nem kapott magyar emberek ma is súlyos hátrányt szenvednek a magyar államhatalmat érdemtelenül birtoklók hatalmi érdekei miatt.
 
A társadalmi integritás egyik legfontosabb eleme a határvédelem, mely a független állam mindenkori kormányának joga és kötelessége az érvényben levő törvények alapján, a rendelkezésre álló eszközökkel.
 
Parlamenti ellenzék csak egyéni, racionális alapokra épülő saját gazdasági, erkölcsi, kulturális és egyéb  programmal járulhat hozzá a minden állampolgár szabadságát garantáló jogrend fenntartásához és az ország stabil fejlődéséhez.
 
A korrupt, idegen zsoldban tevékenykedő, anarchista politikai mafia súlyos károkat okoz nem csak Magyarország népének, de elsősorban a budapesti kormány parlamenti ellenzékének.
 
A pánikot és hisztériát keltő, romboló ellenzék sem erkölcsileg, se szellemileg nem áll a  helyzet magaslatán  - s ezidő szerint irracionális követelések hangoztatásával nyit utat a megállíthatatlan elszegényedésnek.
 
Az államhatalmat elveszített politikai társulatok, idegen érdekek szolgálatában kimanőverezik magukat a törvényben biztosított lehetőségből, a konstruktív ellenzékiségből.
 
Minden embert a cselekedetei alapján lehet és kell megítélni az érvényben levő törvények alapján.
 
A Nemzetközi Bank Kartell, mint a globális hatalom valódi birtokosa, az un. parlamenti immunitást nem ismeri el, ezért az arra hivatkozó bármely  oldali, indoktrinált elemeknek büntetlenség helyett  számolni kell a végső konzekvenciával is.

A Nemzetközi Bank Kartell nem avatkozik be egyetlen ország belügyeibe se, de fenntartja magának a jogot a chaos, az anarchia és a terrorcselekmények minden eszközzel való megfékezésére.
 
A chaotikus állapotokban az invesztment beszüntetése globális gazdasági összeomláshoz s az emberi társadalom megsemmisüléséhez fog vezetni, mely folyamatot - mint gyógyíthatatlan betegséget - visszafordítani nem lehetséges.
 
A természetellenes liberalizmus, a "mindenkinek mindent szabad", s a másik ember által megtermelt javakból való "emberi jogon megjáró részesedés" - erkölcsi és szellemi eltévelyedés, melyért a számla mindenkinek megérkezik.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             January 10, 2019  New York
 

  

 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

A globalizáció vége
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2018 Október 4-én, Dallasban megtartott értekezletén a globális gazdaság hanyatlásának okairól tárgyalt.
A jelenleg száznegyven bank érdekeit képviselő hét szekció egyhangú határozatot hozott a globalizáció eddig követett céljai leegyszerűsítéséről, valamint részleges feladásáról.
 
A Nemzetközi Bank Kartell globális veszélyt lát több ország egyre agresszívabb gazdasági és katonai terjeszkedésében, melynek megfékezésére a Kartell minden tudományos, anyagi és hadi tartalékait mozgósította.
 
A Naprendszerbe érkező aszteroidák befogására és holdkörüli pályára állítása programja költségvetését a Kartell kettő milliárd dollárral felemelte.
 
Határozat született több ország agresszív terjeszkedése  megfékezésére, melynek elsődleges eleme a kettőszáz tengeri mérföld határvonal  gazdasági és katonai eszközökkel való betartatása.
 
Ellenvetés nélkül elfogadásra került a szuverén országok határvédelme megszigorítása és a globális népvándorlás adminisztratív megakadályozása.
 
A Nemzetközi Bank Kartell szabad utat engedett a chaotikus európai unió politikai és gazdasági eszközökkel történő felszámolására s a nemzeti erők sokrétű anyagi eszközökkel való fokozott támogatására.
 
A Tudományos Tanács előterjesztésben a Nemzetközi Bank Kartell foglalkozott a népességrobbanás ügye sürgős teendőivel is, de az erre vonatkozó minden információt titkosította.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             October 5, 2018 Dallas
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel Informs
 
 
 
When Donald Trump, President the United States of America all of his Jewish staff with immediate effect dislodged from the White House, we are ready Donald Trump's presidency politically and economically supporting.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             August 24, 2018  Washington D.C.
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 Hadgyakorlat
A Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje űrvédelmi Lightning  alakulatai és kibővített, cyber hadereje 2018 Augusztus   19-én, UTC - Világi Idő szerint - háromóra tíz perc és ötóra tíz perc között megtartotta harmadik világűri hadgyakorlatát.

A "Dél Csillaga" fedőnevű hadgyakorlaton a Kartell űrvédelmi és cyber hadereje a támadó országok telekommunikációs rendszerei, stratégiai infrastruktúrája, valamint a globális internet elleni megelőző csapást gyakorolták.

O'Donoghue admirális, vezérkarával Mexico Cityben tett jelentését a Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa egyhangúlag elfogadta.

O'Donoghue admirálist a világűr védelmi haderő szerkezeti felépítésében és a Kartellnek a holdon létesítendő tudományos kutató és katonai bázisa megtervezésében elért eredményekért, a Nemzetközi Bank Kartell  a "Freedom Protector"
"Szabadság Védője"  interplanetáris kitüntetéssel  marshall rangra emelte.
 


International Banking Cartel - Global Council       August 20, 2018  Mexico City
 

  

 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

Ultimatum
 
 

The International Banking Cartel calls on the Government of Turkey to release

Andrew Brunson's Protestant priest within a day.
 
 
NATO's guarantee of control of the Bosporus is not a Turkish internal matter.
 
The International Banking Cartel is calling on all European and American citizens to leave Turkey immediately. 
 
The International Bank Cartel does not negotiate with the Turkish government it only coordinates its actions with the NATO Military Council and the Pentagon.
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             August 15, 2018  Washington D.C.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

Hatásos fegyver
 
 

A japán militarizmus szelleme, a gyűlölet  taktikája, túlélte a második világégést a zsidók körében.
Az izraeli terrorállam léte csak a zsidók számára jelent pozitívumot, de a világ népei számára nem.
 
Minden csak nézőpont kérdése, ezért nem is érdemes kutatni, hogy kinek van igaza.
Az egyik ember így látja a dolgokat, a másik úgy.
De akárhogy is látják, a tények makacs dolgok, melyeket akaratuk ellenére nem lehet megváltoztatni.
 
Tény, hogy az izraeli terrorállam hetven évi fennállása alatt sohase törekedett békére azokkal, akik szülőföldjüket üres kézzel védelmezve szálltak szembe a fasizmus egyik formájával, a cionizmussal.
 
Minden ember élete csak annyit ér, amennyit használni tud.
 
A zsidók szempontjából vizsgálva a dolgot, önmagukat nagyon fontos és hasznos "népnek" tartják.
A gyakorlatban, a zsidó isten választott népe nem egyéb mint terrorista mafia, a gyűlölet és bosszú társadalma, mely más népek alávetésén fáradozik.
Ugyanis valódi, értékteremtő, fáradságos munkát nagyon kevés zsidó végez, a többi csak az emberi civilizáció haszontalan parazitája.
 
Ha racionális módon kell megfogalmazni a zsidóság lényegét, maguk a zsidók se tudnak egyetérteni a kétesértékű eredményben, mely az emberiség egyik legnagyobb szégyene.

A zsidóság nem nép. Mert ugyan hányféle zsidó is létezik? Annyiféle, ahány nép között élnek.
Németül kifejezve; " russische jid", (russische Jude) "schwitzer jid", "nigger jid", stb.
 
Mivel a zsidó vallás nem térítő vallás, s aki nem zsidónak született, nem is válhat zsidóvá - ha csak nem lesz egy zsidó férfi felesége és sok tanulás után a jeruzsálemi rabbinátus előtti vizsgával nem bizonyít. A zsidóvá válás folyamata egy esztendeig tart s mindenféle ókori hókusz-pókusz babonaságot kell elsajátítani, amitől egyik fél se lesz se okosabb, se boldogabb.
 
Iránból a kilencvenes években sok zsidó menekült el Bécsen keresztül, akiket arcvonásaik alapján Bécsbe látogatott szegény perzsáknak lehetett tartani. Tehát az arcvonások etnikai jegyeket viselnek, s ha lesznek japán és kínai zsidók, azok is sárgák és ferdeszeműek lesznek.
Ez pedig azért lehetséges, mert az ott élő népekkel keverednek, vagyis az általuk nem embernek tartott gojokkal.

A zsidóság filozófiája bár pragmatikus, de eleve irracionális. Minden ami nekik jó, az csak zsidó eredetű lehet.
Ami előnyös, az pragmatizmus, ami hátrányos, azt tiltja a vallásuk, - egy ókori, idióta hiedelem, amiben csak zsidók hisznek, de mások nem.
Útálatos történelmük folyamán a zsidókat   hiteltelenné tette jellemtelenségük, az örökkévalóságnak emelt de megvetés céljává vált, omladozó emlékműveikkel együtt.
 
Ha a zsidóságot nem zsidó szempontokból vizsgáljuk, villámgyorsan kiderülhet, hogy a zsidók léte más népek számára közömbös, vagy ellenszenves.
- Ugyan, miért ne lehetnének a zsidókkal szemben előnyben más népek, ha azok sokkal több hasznot jelentenek az emberiségnek, mint azok, akik csak követelőznek, s raffinált trükkökkel, kiforgatott jogi értelmezéssel vagy erőszakkal szerzik meg mások tulajdonát, ami már "bezsebelésre kész" s nem kell érte megdolgozni.

A dolgoknak nem zsidó szempontból való vizsgálatát az indoktrinált zsidók automatikusan antiszemitizmusnak mondják, mert ez a séma szolgálja legjobban érdekeiket.

Izrael biztonságot követel magának, de ugyanezen biztonsághoz való jogot nem hajlandó más népeknek elismerni és gyakorlatilag megtartani.
Tehát ami másnak nem jár, az a zsidóknak se jár, lehetnek akármilyen "választott népe a zsidó istennek", mely nem azonos a teremtő Istennel.
 
- Istennek nincs zsidó népe.
Isten nem teremtett se fasisztát, se bolsevikot, se nácit, se gyilkost, se cionistát.

Izrael biztonságára csak az embertelen bánásmóddal teljes jogfosztottságba taszított palesztin nép adhat garanciát - ha ez lehetséges - de a bűnözővé vált izraeli terrorállamot más népek nem fogják megvédeni a palesztinok kárára.
Idegen érdekek képviselői nem egyebek idegenek bolondjainál.

A béke kizárólag egyetlen módon lehetséges; Palesztina teljes felfegyverzésével.
 
A Nemzetközi Bank Kartell az egyenlő esélyteremtésért küzd, amit semmiféle  terrorállam elmebajos demagógiája nem tud kisiklatni.
 
A Közel-keleti békét és politikai egyensúlyt nem az  izraeli atomfegyverek szavatolják.
A zsidó atombombák csak arra valók, hogy másokat fenyegessenek, s félelemben tartsanak. De aki a szadista zsidók  brutalitásától annyit szenvedett mint többek közt a palesztin nép is, az előbb-utóbb megtanul nem félni.
Hogy a palesztin fegyverek mire tanítják meg az ellenük irányuló cionista terrorgépezetet, azt az érintettek meg fogják tapasztalni.

A palesztin népírtás, a gyilkosságok, a psychoterror s az állandó  fenyegetettség állapota felszámolására, a Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa egyhangú határozatával 2018 Június 10-én a középtávú globális tőkebefektetést beszüntette.
 
Az invesztment megtagadásából adódó infrastruktúra globális összeomlása még a zsidó atombombáknál is hatásosabb fegyver lesz ezen a világon.
 
 

International Banking Cartel              June  16, 2018  Montréal
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

Collapse


 


A Nemzetközi Bank Kartell ma megtartott, konvencionális évi értekezletén több aktuális európai ügyet tárgyalt.
A Főtanács megállapította, Európa politikailag és gazdaságilag kritikus helyzetben van, ezért számítani kell a háborúra és a társadalmi összeomlásra.
 
A chaost csak egyetlen módon lehet elkerülni ; az államhatárok szigorú őrzésével és a nemzeti valuták azonnali bevezetésével, mely folyamatoknak 2018 Augusztus 31-ig be kell fejeződni.

Európa és az európai unió súlyos helyzetéért a politikai felelősség elsősorban Franciaországot és Nagy-Britanniát terheli, valamint az európai nemzeteket megerőszakoló Németországot.
Az Amerikai Egyesült Államokat globális felelősség terheli, mely felett az amerikai nép illetékes ítéletet mondani.

A Nemzetközi Bank Kartell jelenlegi száznegyven bankja a kritikus helyzetre való tekintettel a középtávú tőkebefektetést a mai napon a Főtanács javaslatára beszüntette.
A rövidtávú tőkebefektetést globálisan száz milliárd amerikai dollár alá csökkentette.
 
A magántulajdonú nagytőkének  befektetési biztosítékul ajánlotta az aranyba való átcsoportosítást.
 
 
 

International Banking Cartel              June  10, 2018  Washington D.C.
 

 

 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

 Defense Investor
 
 

Ezt a címet adtuk a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosával 2018 Május 21-én készült riportnak.
Minden emberből más emóciókat válthatnak ki a gondolatok, ezért a riportot mindenki olvassa és értelmezze úgy, ahogy neki megfelelő.

- Ön azt mondta, hogy az urbanizációt nem csak meg kell állítani, de vissza is kell fordítani, ha az emberi civilizáció túl akarja élni saját ostobaságát.
 
- A Föld népessége felelőtlenül növekszik, de eddig semmiféle megoldásra nem gondolt egyetlen politikus se, aki önmagát ilyen vagy olyan szakértőnek tartja.
 
- A Föld nyersanyagkészletei gyors fogyása veszélyes indikátor, s nem ajánlatos aféle csodára  támaszkodni, mert a semmiben megfogózkodni nem lehet.
 
- Vannak-e a nagytőkének új ipari termékek gyártására vonatkozó tervei, melyek a jelenlegieknél drasztikusan kevesebb nyersanyagokat és energiát igényelnek?
 
- A kísérletek már előrehaladott állapotban vannak, s amikor az új anyagok termékek formájában megjelennek, az emberiség egy része bár kételkedve, de elfogadja azokat.
Itt van egy példa; a nagy kiterjedésésű könyvtárakat félreállítja a digitális  információ rögzítés, amihez csekély nyersanyagra van szükség.
Ezek az új technológiák kevés energiát fogyasztanak, mint például a világító diódák, melyek leváltják az üzemeltetésében nagy energiát igénylő villanykörtét.
Az új gondolkodásmód új megoldásokat termelt ki, melyek jól működnek.
 
- Mondana róluk valamit?
 
- Egyértelműen közlöm, hogy a nyugati technológia nem a szabadság ellenségeinek létrehozott ajándék.
Egyetlen ország se juthat hozzá a hosszú folyamatokban, súlyos milliárdokkal és szigorú védelemmel kikísérletezett jövő technológiájához ajándékba. Az országokat nem nevezem meg, de önmagukra ismerhetnek, ha akarják.
 
A szuperhatalmi álom világháborúhoz vezethet, melyre már szünet nélkül  több ország előkészületeket tesz a határai megnagyobbításával.
A Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje nem akar háborút, s a hagyományos értelemben vett háborúra a haderőnk felépítése nem is alkalmas. De a világűrből kiinduló, figyelmeztetés nélküli megsemmisítő csapásában a támadó ország és a körülötte levő, távolabbi területek gőzzé omlanak.
 
Egy erőszakos európai ország is régóta rászolgált a kemény felelősségrevonásra, ami nem fog elmaradni.
A birodalmi álmokat kergető, önálló gondolkodásra alkalmatlan nép az általa kifejlesztett technológiát részben eladta, másrészt engedte ellopatni az un. globális együttműködés keretében. De felfegyverezték a legagresszívabb államot is ajándékba ahelyett, hogy az agresszivitás megfékezésére törekedtek volna.
 
A birodalmi álmodozók sorába tartozik a vallási alapra helyezett terror állam is, melynek súlyosan traumatizált vezérei között sok az elmeállapotában beteg ember, akik népük pusztulására tevékenykednek. Országuk létrejöttét a történelem egyik nagy kisiklásának tekintjük, a fasizmussal és bolsevizmussal együtt.
 
A felelősségrevonásban más ország is alámerül, s bár a sokat szenvedett népét nagyon sajnálom, de azt hiszem, ha nyomtalanul eltűnnek egy villámakcióban, a történelem legtöbb fájdalmát okozott birodalmat vastagon betakaró hólepel majd mindent jóvátesz.

- Ön azt mondta, hamarosan embertömegek kerülnek az utcára, mint többé senkinek nem kellő munkanélküliek.
 
-Tartom a véleményemet, mert az új gazdaság már robottechnikára épül, s ahol eddig száz ember dolgozott, egyetlen ember is elegendő lesz.
 
- A többivel mi lesz?
 
- Nem merem kimondani, mert a riport olvasói elájulhatnak. S mert milliárdnyi emberekre már nem lesz szükség, a városokat is vissza kell fejleszteni biológiai termelő területekké, erdőkké. Tehát nem fogjuk megélni azt, hogy például Hamburg, Münchenig terjedne, vagy később Nápolyig és kettő milliárd lakója is lehetne. Ez a rémálomnál is rosszabb, ugyanis az ipari országok társadalma csak kémiai elemekkel teletömött élelmiszereket fogyaszthat, melyek nagyon hamar a temetőbe fogják őket juttatni.
 
A harmadik világnak mondott koldusság pedig kémiai adalékanyagok nélkül fog éhenhalni, mert ott ilyesmire sincs pénz.
Szép világ. Ez lett a nagy fejlődésből és az állítólagos demokráciából.
Ezért rémálomba illő megfogalmazással; még mindig jobb, ha a mostani hét és félmilliárd feletti embertömegből hat vagy hét milliárdnak lesz magas az asztal, mintha az utolsó ember is elpusztulna.
 
- Ön határozott védelmezője a demokráciának, mégis azt mondja, hogy a szabadság a demokráciánál fontosabb.
 
- A demokráciát mindenféle jött-ment csavargók sajátítják ki, de szabadság csak egyféle lehet; vagyis valódi, mely kompromisszum nélküli. A legérzékelhetőbb példa erre az európai unió állítólagos demokráciája, mely minden, csak nem az aminek mondja magát.
Merkel, a szellemileg korlátolt, emocionális torzszülött úgy rendelkezik a német néppel s egész Európával, mintha az emberek engedelmes rabszolgái lennének egy autokratikus monarchiában. A sok szerencsétlen karrierista politikus pedig kritikátlanul liheg utána.
 
Merkel egyetlen cselekedete se volt demokratikus, mert a demokráciát a Kelet-német szociál fasiszta terrorhatalomban tanulta, amit "kereszténydemokrataként" és Izrael feltétlen támogatójaként szégyentelenül ültetett át a német demokráciának mondott szemfényvesztésbe.  Eddigi ténykedése olyan súlyos bűntett, hogy azért egy forradalom a nyílt utcán fogja felelősségre vonni, vagy a hatalomra jutó nácik bírósági eljárás nélkül felakasztják a világ csúfjának, a többi német politikussal együtt. - Nem is szólva a német, francia (és egykoron finn) "hadügyminiszterként"  tevékenykedő kivénhedt nyanyákról, akik valamiben reménykedve, fiatal katonák sorfala előtt mutogatják aszott bájaikat.
 
A Nemzetközi  Bank Kartell finanszírozásában működő Special Activities Division, titkos és többszörösen álcázott magánhadsereg tevékenységébe nem illeszthető bele a nyilvánosság, sem a lejárt életszemlélet képviselői, vagy a házimunkák végzése helyett kancellárrá vedlett banyák naív elképzelései.
 
- Tudna-e, vagy akarna-e közölni valamit a cyberháborúról, mely egyre fokozottabb hevességgel folyik földi támaszpontokon és az űrben?
 
- Valamit tudnék mondani, de nem akarok. Ugyanis mindent meg lehet tenni, csak hallgatni kell róla.
 
- Az ügy logikáját értem, csak a céljait nem. Annyira kritikus a helyzet, hogy a folyamatok álcázására a nyilvánosságnak félrevezető csontot kellett odadobni?
 
- Mire gondol pontosabban?
 
- Titkos értesülésünk van a magántulajdonú nagytőke egyik, még a kilencvenes években folyt programjáról, biológiai anyagok Földön kívül való raktározására, de utalhatnék más, bevethető állapotban levő stratégiai eszközökre is.
 
- Az ilyen programok szabályozására, tiltására nemzetközi konvenciót írt alá csaknem minden ország. Ez nem zavarja a program kivitelezőit?
 
- AZ ENSZ nem egyéb show hivatalnál, de a Nemzetközi Bank Kartell, a bankok világa a hatalom abszolut birtokosa, nem államszerkezet, ezért reánk a nemzetközi szerződések nem vonatkoznak.
 
- Ezért kellett mindent leárnyékolni?
 
- Ön szerint ezeket a programokat mivel árnyékoltuk le?
 
- A globalizáció chaosával, mely minden embert érint és foglalkoztat. A teljes energialekötés és figyelemelterelés miatt az emberek nem tudnak más ügyekről.
 
- Ez az ön véleménye. De azt mindenképpen tudnia kell, hogy a hatalom gyakorlásának valódi háttere sohase volt nyilvános és az egyre bonyolultabb helyzetben ez a módszer méginkább érvényesül.
 
- Mivel akadályozzák meg új erő szuperhatalommá válását?
 
- A legegyszerűbb, békés módszerrel, a totális gazdasági boykottal, ami a következő, minden eddiginél nagyobb gazdasági válság bevezetője lesz. Az un. 2008-as bankválság óta a harmincöt tagot számláló OECD országok eladósodása 25 ezer milliárd dollárról 45 ezer milliárdra növekedett. Ezért a következő összeomlásnak már csak idő kérdése.

A magántulajdonú nemzetközi nagytőkének csak a szabadság és a béke megvédése az érdeke, de nem az országok gazdasági fejlődése. Tehát a gazdaság összeomlásával egyidejűleg számolni kell a Diocletianus uralkodása előtti időszakhoz hasonló társadalmi chaossal, anarchiával, politikai összeomlással s a tömeges éhhalállal.
 
- Van-e valami konkrét üzenet az emberi társadalom öngyilkosságával kapcsolatban?
 
- Minden, ami elkezdődik, véget is ér egyszer. Az emberi civilizáció sok tekintetben hanyatlik, s erkölcsileg már össze is omlott. Az emberiség nagyon beteg, nem életképes és nem érdemli meg az életet.
Ön sikernek könyvelné el a két világháborút, a kommunizmust, fasizmust, cionizmust amihez több ország kormánya hasznos idiótaként asszisztált? A sort folytathatnám, de a példák sérthetnének sok népet, melyekre nem vagyok tekintettel bűneik elítélésében és a jövőbeni kártalanítások ügyében se.
 
A magántulajdonú nemzetközi nagytőke egyre differenciáltabb állásfoglalásra kényszerül az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai törekvései mögött meghúzódó sötét szándékok miatt. Amerika eltévedt s nem vette észre, hogy a tőle idegen, szellemileg korlátolt, gyűlölet és bosszú népe befolyása alá került. 
Amerika már elveszítette szabdsága nagyobb részét. Azonban ez a folyamat nem megállíthatatlan, mert  az antiszemitizmus az egész világon növekszik, s ebben is Amerika lesz a legerősebb áramlat. Tehát a zsidók mint mindig, most is önmaguknak köszönhetik romló helyzetüket.
A képlet egyszerűbb mint gondolnánk. Ugyanis ha nincs bosszúálló zsidó, nincs antiszemitizmus. Ezellen az örökérvényű igazság ellen fellebbezni a Jóistennél lehet.
 
- Ön olykor Istenről beszél, mégse vallásos?
 
- Istenbe vetett hitem tiltja a vallásosságot, mert a vallás nem egyéb, mint ókori hiedelem, közönséges félrevezetése hiszékeny embereknek, tehát ostobaság, gazemberség, szélhámosság. Egyetlen vallást sem ismerek el reálisnak és ott aprítom őket, ahol lehet.
A huszonegyedik században, a tudomány világába már nem illik bele ókori babonaság, ezért a felvilágosult ember nem engedheti magát vezetni ókori "varázslóknak", akik mások hiszékenységéből élnek, s jobban mint a nép együttvéve.
A vallásosság ideje lejárt s ha a vallásokat másként nem lehet megszüntetni, akkor a vallási tévtanok hirdetői, a sötét csillagok tűnnek el titkosszolgálati eszközökkel,  elegánsan, nyomtalanul, s olyan gyorsan, hogy az utolsó szó jogán még a nevüket se tudják kiejteni.

- Ön mint defense investor, egyik legerőteljesebb támogatója a nyugati világ fegyvergyártásának. Valóban szükség van ennyiféle fegyverre?
 
- A szabadság megvédésére minden eszköz fontos, amiből sohase lehet elegendő.
A fejlődés nem áll meg, mert az emberi civilizáció egyedei se tudnak egymással megférni békében a bolygón.
Az intersztelláris térségben mindenképpen számolnunk kell az idegen lények támadásával, s ha nem tudunk a kihívásnak megfelelni, az emberiség eltűnik.
A csillagközi kutatásokra irányuló új technológiák már jelzik, hogy a huszonegyedik században kilépünk a Naprendszerből és új kolóniákat létesítünk. A távoli csillagok alatt lakóknak ez biztosan nem fog megfelelni, de ez az ő dolguk.
 
- A jövőre nézve tehát nem számíthatunk virágzó gazdaságra, se fejlődésre?
 
- A virágzó korszak már mögöttünk van, de mert a fejlődés sohasem áll meg, mindig magasabb fokon találkozik a hatalom birtokosa az alárendelttel.

A Föld nevű bolygón sok nyersanyag kifogyóban van s az ökológiai egyensúly is gyógyíthatatlanul felborult. A golf áramlat tizenöt százalékkal lelassult, s ez a folyamat kihat az óceánokra is. Európa lakhatatlanná válik, s a grönlandi jég olvadásának következtében a tengerek szintje elborít ma még sok lakott települést. Legalább kettő milliárd ember válik földönfutóvá mielőtt éhenhal, a másik négy milliárdal együtt.
 
A túlnépesedés problémáját nem egyre nagyobb háborúkkal kell megoldani, hanem a huszonegyedik század tudománya eredményeivel, melyek közt van néhány szupertitkos képlet. A feleslegessé vált embereknek nem meghalniuk kell, hanem nem megszületni. Remélem, megértette a lényeget.
 
- Tudomásunk van egy álcázott biokémiai intézet titkos kísérleteinek néhány részletéről, mellyel csak az egyenes genetikai kóddal rendelkező emberek tovább szaporodását támogatják.
 
- Mi rossz van ebben? A program nem szőke és kékszemű utódok szaporítására specializálódott, hanem a biológiailag teljesen egészséges egyedek fennmaradására. Tehát nem "tenyésztünk" se demagóg tucatnácikat, se Übermensch szupernácikat. Az "Isten választott népéhez" tartozó, fizikailag és szellemileg elkorcsosult, idióta cionisták önálló életvitelre nem képesek, mégis más népek feletti uralkodásra vágynak, ezért a neológ zsidók egy ókori, dogmatikus hiedelemre támaszkodván tartják el indoktrinált hittársaikat a New York-i tőzsde időszakos kirablásával szerzett milliárdokból.
 
Már megszülettek azok a gyermekek, akik a tudományos genetikai program folyamatában a második generáció több tízezer leszármazottai. Genetikai szempontból mindannyian teljesértékűek, nem hordoznak örökletes betegséget, intelligenciájuk magas, szellemileg és psychikailag egészségesek. Az ilyen utódokat nevelő családokat megfelelő anyagi háttérrel rendelkező programok  támogatják.

- Kaphatna-e a sajtó némi tájékoztató anyagot a Föld időjárását befolyásoló szupertitkos programról?
 
- A sajtó erre nem jogosult, csak a tudomány, mely racionálisan cselekszik a valódi hatalom, a magántulajdonú nagytőke érdekeinek megfelelően.
 
- Az időjárás manipulációja is része a túlnépesedett bolygón való szelekciónak?
 
- Manipulációnak nem nevezném a mesterséges szabályozást, de ez egyik eszköz a szelekcióra, melyben a mélység hallgat  - az egyéb nyomokat pedig elmossa az eső, vagy elhamvadnak...
 
- Szép jövő.
 
- Adjon szebbet, ha tud.
 
- Végül az ön szakterületébe, az invesztmentbe illő tanácsot szeretnék a nyilvánosság számára.
 
- Egyetlen tippet nem adhatok, mert az invesztment rendkívül összetett és széles tárgykör. Ha minden ember megteszi minden nap azt amire neki szüksége van, s egy kicsivel még többet, előbb-utóbb összejön egy felesleg, amit diverzifikáltan kell befektetni.
De a legfontosabb "tevékenysége" legyen a teljes titoktartás.
Még önmaga előtt is titkolja el, hogy mit rejtett el és hova. Mert ha a hiénák és dögkeselyűk rájönnek a tartalékra, annak híre se marad. Mindig azt kell mondani, hogy neki semmije sincs csak adóssága és már három napja nem evett. Akkor elkopnak a "jóakarók", akik barátai akarnak lenni az utolsó krajcárjáig.
 
A szigorú titoktartással megvalósulhat egy álom, mely szebb lesz a valóságnál.
 
 
Heather Landy
 

International Banking Cartel               Mai  21, 2018  Washington D.C.
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

A butaság ára

 
Jeruzsálem
 
 
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke elveszítette józan ítélőképességét és a békét feláldozta egy sokak által elátkozott városért, Jeruzsálemért.
 
A Nemzetközi Bank Kartell nem ismeri el Izrael szuverenitását Jeruzsálem felett, s ez az álláspontja nem tárgyalható.

A Nemzetközi Bank Kartell és az Amerikai Egyesült Államok közt szakadék támadt, melyet feloldani nem lehet.
Nem célunk bármely ország támadása, de támogatása se, ha az gyilkosságok árán akar szerezni magának legitimitást.
 
Nem csak az izraeli terrorállam követett el súlyos bűnöket, de az Amerikai Egyesült Államok is, mely a legnagyobb árat fogja fizetni a butaságért.
 
Akit a Jóisten meg akar büntetni, elveszi az eszét.
- A jelek szerint az Amerikai Egyesült Államok kormányának Izrael barátságán kívül Isten semmit nem adott.
 
 

International Banking Cartel               Mai  14, 2018  Johannesburg  SA
 
 
 
 

 
 
 
 
 International Banking Cartel

 

Bizalomvesztés


 


A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója 2018 május 10-i értekezletén, a nagybankárok tanácsa megfigyelői jelenlétében azonnali hatállyal megvonta Donald Trump jelenlegi amerikai elnöktől a bizalmat.
 
A Kartell amerikai szekciója lépését, Trump elnök Amerika nemzeti érdekei elárulásával indokolta.
 
A Kartell nyilatkozatában kiemelte, hogy Trump elnök idegen hatalom befolyása alá került, ami súlyosan sérti az amerikai nemzet érdekeit és kockára teszi biztonságát.
 
 

International Banking Cartel               Mai  10, 2018  Washington D.C.