NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
__ENGLISH____DEUTSCH____MAGYAR____SAMPLE PORTFOLIO__EXCHANGE TRANSACTIONS
__MAGYAR__
 
 
Az égbolt elérhető és megérinthető, csak helyesen kell cselekedni érte
 
 
 
SZÁMLANYITÁS AMERIKAI DOLLÁR BÁZISON
 
 A siker megtervezhető
 


Már hat-hétezer dollár készpénzzel ajánlom saját értékpapír számlanyitást devizaszámlával egy gondosan kiválasztott Bankban.
(Ajánlott bankok listája.)

Értékpapírszámla átutalási (referencia) számlával saját, vagy más név alatt.
US$ - USD 50.000,- (amerikai dollár) tanácsos egy második értékpapír számlát nyitani,  
egy másik banknál.

US$ - USD az amerikai dollár rövidítése.
A függetlenség szimbóluma.

Az amerikai dollár a vezető valuta és eligazodásra szolgál.
A legtöbb nyersanyaggal amerikai dollárban kereskedünk.
(Nemesfémek, olaj,stb.)

A New York Stock Exchange kereskedelmi volumene és a tőzsdei tőkéje többszörösen meghaladja a világ összes tőzsdetőkéjét.

Magánbefektetőknek lehetőségük van vásárolni és eladni azonos pénznemben.
Nincs átváltási költség és deviza árkülönbözeti kockázat.

Magánbefektetőknek lehetőségük van vásárlási megbízást adni árhatárral.

*Limit Order > vásárlásnál egy felső, eladásnál egy alsó határ megjelölése.

*Részvény = írásba foglalt magántulajdon.
A részvényes egy vállalkozás résztulajdonosa.

Részvénytulajdon = folyamatos haszon + a részvény árának emelkedése.

Részvény áremelkedés = adómentes haszon.

Osztalék = egy részvényre eső nyereségrész. – Az osztalék nem adómentes.
Az adót automatikusan levonják.

Negyedévi osztalék a következő határnapokon kifizetésre kerül:
Minden első munkanapon; Márciusban, Júniusban, Szeptemberben, Decemberben.

 
 
 

                 

 SZÁMLAKEZELÉS SAJÁT IGAZGATÁSBAN
 
 
 

Függetlenség az invesztment üzletben 

 

Saját számlaigazgatásban (értékpapírszámla) ajánlom a folyamatos tanácsadást független, tapasztalt bankárral.
A sokoldalú információkra alapozott, kompetens tanácsadás 
az invesztment üzletben elengedhetetlen.

Saját üzleti érdek pontos meghatározása.

Az információk folyamatos feldolgozása.

A legfontosabb információk az árak alakulásával összefüggő információk.
A politikailag motivált hírek rövidéletűek és gyakran 
csak rövid ideig befolyásolják a tőzsdei árakat.

Jelentések a negyedévi eredményekről, egyesülésekről, napi diagram, 
zárási árak, az erős volatilitás okai.

Volatilitás> áringadozás

A legfontosabb információforrásaim: Reuters, CNBC, Bloomberg Television, 
n-tv, CNN, Internet és az invesztment bankárok információ konzorciuma. 
Internet publikációk gyakran elévültek.  

A dokumentumok folyamatos archiválása - fontos információforrás
Magánbefektetőknek lehetőségük van tőzsdei tranzakcióikat realtime árakkal, 
online kereskedésben lebonyolítani.

*Realtime course>Valós időben történő piaci adatok>időeltérés nélkül. 
- Rendelkezésre adja a Reuters. 

*Online Trading>Kereskedelmi módszer interneten vagy telefonos megbízással.

*Intraday trading>
Azonos napon belüli kereskedés 
Magánbefektetőknek lehetőségük van azonos napon belüli folyamatos kereskedésre.
Egy értékpapír folyamatos vásárlása/eladása valós árral, 
azonos tőzsdeüzleti napon.

Gyakorlott, aktív tőzsdekereskedőknek lehetőségük van Interaktív kereskedésre.

*Interaktív kereskedés = kereskedelmi plattform, képzett kereskedőknek.

 
 
                                          

                

 

 

SOKRÉTŰSÉG ÉS TARTALÉKKÉPZÉS

 
 Biztonság, mint legfőbb parancsolat


A siker titka; lukratív (kifizetődő) részvényekbe való befektetés. 
Jó időben való vásárlás. 

Kisbefektetőknek 10.000,- amerikai dollártól tanácsos 
a pénzt két csoportra osztva befektetni.
A konjunktúrától független, védekező, legmagasabb minőségű részvények krízismentes közép és hosszútávú befektetési objektumok.

Sokrétűség - széles alapokra építés - és tartalékképzés ajánlott.
A sokrétűség megosztja a kockázatot. - Emeli a biztonságot.

Invesztíció - Pénzügyi befektetés jól megalapozott, magas bonitással bíró vállalkozásba. 

                       *Bonitás>Hitelképesség. - Egy vállakozás fizetőképességének besorolása                                            
hitelminősítő intézetek által. 
(Fitch Ratings, Moody ’s Investors Service Ltd, Standard & Poor ’s)
Legmagasabb bonitás – AAA 

Az invesztíció nem azonos a spekulációval.
Az invesztmentben racionális, elemző gondolkodás szükséges. 
A spekuláció túlnyomórészt érzelmileg motivált.

20% Hadiipar - konjunktúrától független

5% Élelmiszer - konjunktúrától független

5% Gyógyszergyártás - időszakos

5% Telekommunikáció - időszakos

5% Energia - konjunktúrától függő

5% Technológia - konjunktúrától függő

40% Nyersanyag 

15% Tartalék

 
 
 

 
 

               
 

 

BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁK

 

 
 


Többféle módszer létezik. Fontos a célok meghatározása és követése.

Példa 1. 

Anticiklikus kereskedés: 
Jól megalapozott adatokkal való részvények, nagyobb árcsökkenés utáni vásárlása. 
Az árszint/nyereség viszonylata alacsony legyen.

 

Példa 2. 

Diverzifikálás (különbözőség): 
Elsőosztályú részvények kiválasztása. - Hosszútávú pozícióban tevékenykedni 
és az időfaktorra támaszkodni. 
Erősebb árkorrektúránál a tartalékot felhasználni újabb vásárláshoz. 
Az árszint/nyereség viszonylatára ügyelni.

Példa 3.

A tőkét koncentrálni: 
Elsőosztályú részvényeket kiválasztani. - Hosszútávú pozícióban tevékenykedni. Adómentes árkülönbözeti nyereséget folyamatosan elkülöníteni részvény, 
vagy készpénz formájában. 
A nyereség realizálása készpénz által, emeli a liquiditást.

  
* Liquiditás azonos a fizetőképességgel, mely alapja az egyéni szabadságnak.

 
 
 

AZ IGAZSÁG SZÉPSÉG, A SZÉPSÉG IGAZSÁG
 

      
         
       

      

      
 
 
            A  SZABADSÁG  HARCBAN  SZÜLETIK    

Designed by

NOBLE HOUSE 
PRIVATE BANKING®


Copyright © 2007 All rights reserved